Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Aké informácie je potrebné poskytnúť v oznámení?


CLP Informácie

 

Pre každú látku musí oznámenie obsahovať informácie vyžadované v článku 40 nariadenia CLP

 

  • názov a kontaktné údaje oznamovateľa,
  • identitu látky vrátane názvu a ostatných identifikátorov, informácie súvisiace s molekulárnym a štruktúrnym vzorcom, zloženie, charakter a množstvo prísad (pozri kapitolu 4.3. tohto dokumentu a aj špecifikácie v častiach 2.1. až 2.3.4. prílohy VI k nariadeniu REACH),
  • klasifikáciu látky podľa kritérií nariadenia CLP, ak je látka klasifikovaná v niektorých, ale nie všetkých, triedach nebezpečnosti alebo rozlíšenia,
  • určenie, či je to spôsobené nedostatkom údajov, nepresvedčivými údajmi alebo údajmi, ktoré sú síce presvedčivé, ale nepostačujú na klasifikáciu,
  • špecifické koncentračné limity a M-koeficienty vrátane odôvodnenia ich nastavenia,
  • prvky označovania vrátane výstražných piktogramov, výstražných slov, výstražných upozornení a doplňujúcich výstražných upozornení.

 

 

 

Tags:  CLPGHS


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References