Žiadosť o cenovú ponuku na služby súvisiace s kartami bezpečnostných údajov

MSDS-Europe – Žiadosť o cenovú ponuku na služby kariet bezpečnostných údajov

Písomnú cenovú ponuku na vybrané služby vám zašleme do 24 hodín od prevzatia online žiadosti o cenovú ponuku.

Majte, prosím, na pamäti, že v prípade väčšieho množstva vám môžeme ponúknuť značne zvýhodnenú cenu.
V prípade zmluvného vzťahu môžeme ponúknuť množstvovú zľavu aj na predpokladané ročné množstvo.

 

Pomoc pri výbere správnej služby

Našu službu vytvárania kariet bezpečnostných údajov odporúčame najmä následným používateľom, ktorí vyrábajú zmesi, alebo dovozcom ako pomoc pri plnení ich záväzku klasifikácie výrobkov a/alebo vydania kariet bezpečnostných údajov pre ich výrobky.

Našu službu prekladu kariet bezpečnostných údajov odporúčame najmä distribútorom a dovozcom. Môžete si objednať preklad karty bezpečnostných údajov z akéhokoľvek jazyka EÚ do akéhokoľvek jazyka EÚ.
Ako doplnkovú službu odporúčame tiež objednanie návrhu označenia v súlade s kartou bezpečnostných údajov.

Pokiaľ by ste si chceli objednať tiež doplnkovú službu, uveďte to, prosím, v časti „Poznámka“.

Odporúčame našu službu revízie kariet bezpečnostných údajov vo všetkých tých prípadoch, kedy došlo k významnej zmene v obsahu karty bezpečnostných údajov alebo keď si túto revíziu vyžadujú zmeny v regulačnom prostredí.

 

Žiadosť o cenovú ponuku za expresné služby

Naša služba prekladu a revízie kariet bezpečnostných údajov a služba vytvorenia návrhu označenia sú tiež k dispozícii ako expresná služba s lehotou dodania do 24 hodín.

 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašej objednávky alebo chemickej bezpečnosti, kontaktujte, prosím, zákaznícke služby.

    Zostavenie a vytvorenie karty bezpečnostných údajovRevízia a aktualizácia kariet bezpečnostných údajovTranslation of safety data sheet (with adaptation)Preklad karty bezpečnostných údajov