Címke: základňa vedomostí

Užitočné základné materiály a príručky pre karty bezpečnostných údajov

Súhrn užitočných základných materiálov a príručiek na výklad a prípravu kariet bezpečnostných údajov.

Základňa vedomostí REACH

Základňa vedomostí RACH obsahuje užitočné informácie potrebné na splnenie požiadaviek REACH na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca.

Kozmetické-výrobky – súhrn užitočných informácií

Súhrn užitočných základných materiálov, ktoré vám pomáhajú porozumieť základným požiadavkám v oblasti kozmetiky a dodržiavať ich.