MSDS-Europe - Alternativa reală a software-ului SDS

Compania noastră nu întocmește fişele cu date de securitate cu un software SDS. Convingerea noastră profesională este că numai o companie calificată, cu o bună cunoaștere a mediului juridic al securității chimice și cu experiență în aplicarea specificațiilor de reglementare, poate oferi un serviciu de calitate pentru întocmirea și traducerea fișelor cu date de securitate. Traducerea unei fișe cu date de securitate este, în primul rând, o sarcină de expert și nu o sarcină de traducător.

MSDS-Europe - Expertul fişelor cu date de securitate

Căutare rapidă

Securitatea chimică începe aici – servicii relevante și informaţii profesionale utile cu doar un singur clic!

MSDS-Europe

MSDS-Europe filiala internațională de Toxinfo Kft. în domeniul securității chimice
ToxInfo Kft. este prima firmă de servicii de consultanță în Ungaria, care este specializată în securitatea chimică. Datorită experienței profesionale acumulate în decurs de 17 ani, am dobândit cunoștințe avansate în domeniul legislației UE și normelor de securitate chimică, pe care le putem aplica de asemenea pe piața internațională.

Politica noastră de calitate

Ideea de bază a companiei noastre se compune din mentalitatea inovativă, orientarea spre clienți și rezolvarea eficientă a problemelor.
Politica noastră în domeniul calităţii se bazează pe experiența umană, formarea continuă și experiența profesională.
MSDS-Europe se angajează să furnizeze servicii de cea mai înaltă calitate şi eficienţă în domeniul securității chimice, care satisfac  cerinţele clienților săi.

MSDS-Europe referințe internaționale

International branch of ToxInfo

Regulamentele noi și modificate al securităţii chimice

  • REGULAMENTUL (UE) 2024/1328 AL COMISIEI din 16 mai 2024 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele octametilciclotetrasiloxan (D4), decametilciclopentasiloxan (D5) și dodecametilciclohexasiloxan (D6)

Schimbări reglementare în domeniul securităţii chimice

 

MSDS-Europe – Expertul fişelor cu date de securitate

Servicii legate de întocmirea fișelor cu date de securitate

În definirea portofoliului nostru privind serviciile de securitate chimică, am încercat să fim exhaustivi și să asigurăm servicii relevante pentru clienții noștri, pentru rezolvarea obligaţiilor din acest sector.

Recomandăm serviciul nostru de întocmire a fișelor cu date de securitate în primul rând utilizatorilor din aval care fabrică amestecuri, sau importatorilor pentru a le ajuta să își îndeplinească obligația de a-și clasifica produsele și / sau de a emite fișele cu date de securitate pentru aceștia.

Serviciul nostru de traducere SDS este recomandat distribuitorilor internaționali.  Traducem fişele cu date de securitate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Pentru distribuirea produselor chimice, putem întocmi un proiect de etichetă în conformitate cu fișa cu date de securitate și putem tradui acesta în limba țărilor de destinație.

Vă recomandăm serviciul nostru de actualizare/revizuire a fișei cu date de securitate în toate cazurile în care sa produs o schimbare în conținutul fișei cu date de securitate sau când schimbările în reglementarea referitoare o fac necesară.

 

Garanții profesionale privind procesul de întocmire a fişei cu date de securitate

Cu o experiență profesională de peste 20 ani și mai multe inovații profesionale, compania noastră a dezvoltat cu succes fluxuri de lucru de înaltă calitate, care asigură traducerea și elaborarea profesională a fișelor cu date de securitate.

Scopul nostru este de a furniza clienților noștri o fișă cu date de  securitate care respectă toate reglementările relevante. Secretul fișelor cu date de securitate perfecte se află în nivelul nostru înalt de expertiză, în experiența acumulată în întocmirea fișelor cu date de securitate și în mecanismele de control utilizate în fluxurile de lucru.

Mai multe informaţii despre procesul de lucru al întocmirii unei fișe cu date de securitate în articolul Baza de cunoștințe referitor la fişa cu date de securitate.

 

Garanție

Ne asumăm responsabilitatea profesională și financiară completă privind fișele cu date de securitate şi serviciile oferite de firma noastră.
Garanția noastră financiară include rambursarea tuturor daunelor directe și indirecte.
Observaţiile clienților noștri sau observaţiile autorităţilor sunt tratate în termen de 24 de ore.

 

Cerere de cotație de preț pentru serviciile referitoare la fișele cu date de securitate

Răspundem la cererile de cotaţie trimise prin e-mail sau folosind meniul cerere de cotație de preț pentru serviciile referitoare la fișele cu date de securitate de pe site-ul nostru, în 24 de ore.
Dacă aveți nevoie de asistență în alegerea serviciului potrivit, vă rugăm să contactați serviciul nostru de clienți.

 

În cadrul serviciilor referitoare la fișa cu date de securitate, ne ocupăm de relația cu clienții cu prioritate

Serviciul nostru clienți vă furnizează informații rapide, de o calitate corespunzătoare.

Pentru a asigura o preluare rapidă şi eficientă a comenzilor şi pentru urmărirea stadiului derulării lor oferim clienților noștri un contact personal.

Relația cu clienții nu se încheie cu livrarea serviciilor solicitate. Serviciul pentru clienţi rămâne la dispoziţia dvs. după întocmirea fișei cu date de securitate.  De asemenea, acordăm asistență clienților noștri pentru a răspunde la întrebări profesionale sau la alte întrebări.

 

Cosmetice

Servicii legate de introducerea pe piață a produselor cosmetice

Produsele cosmetice sunt excluse din domeniul de aplicare al legislației privind securitatea chimică, însă expertiza și experiența noastră profesională ne permit să oferim clienților noștri și servicii relevante și de calitate în acest domeniu.

Oferim clienților noștri servicii relevante pentru toate sarcinile persoanei responsabile sau distribuitorului, legate de fabricarea și distribuția produselor cosmetice.

Serviciul nostru referitor la produse cosmetice, acoperă notificarea CPNP necesară pentru punerea pe piață a unui produs, compilarea evaluării siguranței și întocmirea și traducerea etichetei produsului cosmetic.

 

Informaţii utile, articole profesionale în legătură cu  securitatea chimică

Misiunea companiei noastre de a furniza informații privind cerințele de securitate chimică.

Baza de cunoștințe a fișei cu date de securitate conține materiale de fond utile care vă pot ajuta să înțelegeți sarcinile legate de fișa cu date de securitate sau, de exemplu, să îndepliniți noua obligație de etichetare CLP.

Colectarea informațiilor profesionale pentru a înțelege cerințele specifice ale Regulamentului REACH poate fi găsită în baza de cunoștințe REACH.

În baza de cunoștințe privind produsele cosmetice am colectat în principal obligațiile distribuitorului sau ale societății care funcționează în calitate de persoană responsabilă, în conformitate cu reglementările relevante privind produsele cosmetice.

 

Observatorul schimbărilor reglementare

Observatorul de schimbări reglementare furnizează informații actualizate al modificărilor legislației Uniunii Europene privind securitatea chimică.

 

 

Website protejat de drepturile de autor

Folosirea, copierea, distribuirea, difuzarea sau transmiterea în mod integral sau parțial, al oricărui text, imagini, elemente de imagine și elemente de conținut de pe site (cum ar fi fonturi, butoane, link-uri, pictograme, texte, imagini, grafice, logo-uri etc.) este permisă numai cu autorizația scrisă prealabilă din partea companiei ToxInfo Kft.