MSDS-Europe – Resnična alternativa programske opreme za varnostne liste

Naše podjetje ne pripravlja svojih varnostnih listov s posebno programsko opremo SDS. Naše strokovno prepričanje je, da lahko samo kvalificirano podjetje z dobrim poznavanjem pravnega okolja na področju kemijske varnosti in z znanjem pri uporabi predpisanih specifikacij nudi kakovostno storitev izdelave in prevajanja varnostnih listov. Prevajanje varnostnih listov je primarno naloga strokovnjaka in ne naloga prevajalca.

 

Zadnje novice

Katera zakonodaja je veljavna oz. se naj upošteva pri pripravi varnostnih listov?

Vsak zavezanec se mora predhodno pripraviti za nove predpise, ki bodo stopili v veljavo in bodo s tem obvezni po 1. januarju 2023.

Uredba Komisije (EU) 2020/878 (stopila v veljavo 1. januarja 2021) bo zamenjala Prilogo II k Uredbi Komisije (ES) št. 1907/2006 (REACH) – ki naslavlja vsebino in obliko zahtev za varnostne liste z Uredbo EU 2015/830- in bo veljavna s 1. januarjem 2023.

Uredbi (EU) 2015/830 in (EU) 2020/878 pa se lahko upoštevata že pred 1. januarjem 2023. To velja tudi za posodobitev in sestavo varnostnih listov (ali njihove prevode v “nove jezike”).

Naši predlogi:

Preglejte spremembe v obliki in vsebini varnostnih listov, ki ste jih prejeli od vaših dobaviteljev in če ste že prejeli varnostni list, pripravljen v skladu z (EU) 2020/878, nemudoma posodobite obstoječ varnostni list.

Za uresničenje zgoraj omenjenega roka lahko opomnite vaše dobavitelje, da čim prej izdajo varnostne liste v skladu z Uredbo.

Dokler informacije, ki jih zahteva nova Uredba, niso na voljo za nas, naj se Uredba (EU) 2020/878 ne uporablja.

Pomembno!
Potreba po posodobitvi varnostnih listov lahko nastane tudi zaradi druge zakonodaje, ne glede na zahteve zgoraj omenjene zakonodaje. Take spremembe se lahko nanašajo na klasifikacijo določenih snovi (npr. Uredba Komisije (EU) 2020/1182, ki bo stopila v veljavo 1. marca 2022.

Vsebina in formalni elementi varnostnega lista v skladu z Uredbo 2020/878

EN I DE I FR I ES I IT I PL I HU I CS I RO I SL I SK

Revizija, posodobitev varnostnega lista

Rezultat našega dela je strokovno pravilno revidiran dostavljen varnostni list našim strankam, ki je v celoti skladen s trenutno veljavno zakonodajo.

V postopku revizije (posodobitve) varnostnega lista uporabljamo smernice 31. člena uredbe (EU) 1907/2006 (REACH), UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 in drugih ustreznih predpisov.

Pojdi na članek

Ni omejitev pri kemijski varnosti

Hitro iskanje

Tukaj se začne kemijska varnost – samo en klik za primerne storitve in koristne informacije!

MSDS-Europe

MSDS-Europe je mednarodna podružnica na področju kemijske varnosti podjetja ToxInfo Kft.

ToxInfo Kft. je prva družba za storitve in svetovanje na Madžarskem, ki je specializirana za kemijsko varnost. Zahvaljujoč našim strokovnim izkušnjam v zadnjih 17 letih smo si pridobili edinstveno znanje na področju zakonodaje EU in pravil kemijske varnosti, ki ga lahko uporabimo tudi na mednarodni ravni.

Naša politika kakovosti

Osrednja vrednost našega podjetja je inovativno razmišljanje, usmerjenost k strankam in zasledovanje možnosti učinkovitega reševanje vseh težav.

Naša politika kakovosti temelji na človeškem znanju, stalnem izobraževanju in strokovnih izkušnjah.

Naše podjetje je zavezano k nudenju storitev na področju kemijske varnosti, kar maksimalno ustreza potrebam naših strank in jim zagotavlja najvišjo možno kakovost storitev.

Mednarodne reference MSDS-Europe

International branch of ToxInfo

Spremljevalec sprememb predpisov

Spremljevalec sprememb zakonodaje omogoča najnovejše informacije o spremembah zakonodaje EU na področju kemijske varnosti.

Novi in spremenjeni predpisi na področju kemijske varnosti

  • DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/692 z dne 16. februarja 2022
    POPRAVKI Stran 4, člen 2, drugi odstavek: besedilo: „Uporablja se od 23. novembra 2023.“ se glasi: „ Uporablja se od 1. decembra 2023.“

 

MSDS-Europe – Specialist za varnostne liste

Storitve, povezane s prevajanjem varnostnih listov

V sestavi našega portfelja storitev na področju varnostnih listov se trudimo biti izčrpni in želimo zagotoviti ustrezno storitev našim strankam, da opravimo vse naročene naloge.

Našo storitev izdelave varnostnih listov priporočamo primarno uporabnikom, ki proizvajajo mešanice, ali uvoznikom, ki morajo izpolniti obveznost razvrščanja njihovih izdelkov in/ali izdati varnostni list za le-te.

Naša storitev prevajanja varnostnih listov je priporočena za mednarodne distributerje.  Prevajamo varnostne liste iz in v vse uradne jezike EU. Za distribucijo kemičnih proizvodov lahko izdelamo tudi osnutke etiket v skladu z varnostnim listom in jih prevedemo v jezik ciljne države.

Našo storitev posodobitve/revizije varnostnega lista priporočamo v vseH primerih, kjer pride do velikih sprememb v vsebini varnostnega lista ali ko so te potrebne zaradi sprememb v zakonodaji.

 

Zagotavljanje kakovosti v postopku izdelave varnostnega lista

Naše podjetje nudi visoko kakovostne izvedbe projektov na podlagi skoraj 20 let izkušenj in procesno usmerjenih inovacij, ki zagotavljajo visoko kakovostne prevode varnostnih listov in njihovo pripravo.

Naš cilj je, da našim strankam ponudimo varnostni list, ki je skladen z vsemi ustreznimi predpisi. Skrivnost popolnega varnostnega lista je v visoki stopnji vedno aktualnega znanja, izkušenj pri izdelavi varnostnih listov in nadzornih mehanizmih, ki jih uporabljamo v delovnih postopkih.

Več informacij o postopku izdelave varnostnih listov lahko najdete v članku Delovni postopek izdelave in prevajanja varnostnega lista.

 

Garancija

Prevzemamo popolno strokovno in finančno odgovornost za varnostne liste, ki jih bo naše podjetje izdelalo in za vse s tem povezane storitve.
Naša finančna garancija vključuje povračilo vse posredne ali neposredne škode.
Opombe različnih organov ter prošnje naših strank raziščemo v 24 urah.

 

Storitve, povezane z zahtevo za ponudbo varnostnih listov

Na vašo zahtevo za ponudbo, poslano po elektronski pošti ali preko menija za zahtevo za ponudbo za varnostni list na naši spletni strani.
Če rabite pomoč pri izbiri prave storitve, se prosimo obrnite na našo službo za stranke.

 

Odnos do strank je naša prioriteta skozi celoten postopek storitev v zvezi z varnostnim listom

Naše storitve za stranke si prizadevajo za zagotovitev pravočasnih in kakovostnih informacij.
Svojim strankam zagotavljamo osebnega skrbnika za nemoten potek postopkov.
Komunikacija s stranko za nas ne preneha niti, ko ji opravimo naročeno storitev. Naša služba za stranke je na voljo tudi po izdelavi varnostnega lista.  Našim strankam nudimo tudi podporo pri iskanju odgovorov na strokovna ali druga vprašanja.

 

Kozmetika

Storitve, vezane na dajanje kozmetičnih proizvodov na trg

Kozmetični proizvodi so sicer izključeni iz nabora zakonodaje na področju kemijske varnosti, ampak naše znanje in strokovne izkušnje nam omogočajo, da našim strankam tudi na tem področju nudimo ustrezne in kakovostne storitve.

Našim strankam nudimo ustrezne storitve za vse naloge odgovorne osebe ali distributerja, vezane na proizvodnjo ali distribucijo kozmetike.

Naše storitve na področju kozmetike pokrivajo priglasitve CPNP, zahtevane za dajanje proizvoda na trg, sestavo ocene varnosti, izdelavo in prevajanje osnutkov etiket za kozmetične proizvode.

 

Koristne informacije in strokovni članki na področju kemijske varnosti

Misija našega podjetja je nudenje informacij glede zahtev na področju kemijske varnosti.

Baza znanja varnostnih listov tako vsebuje takšne koristne informacije in gradiva, ki vam pomagajo pri razumevanju nalog v zvezi z varnostnimi listi ali denimo pri izpolnjevanju obveznosti označevanje v skladu s CLP.

V bazi znanja uredbe REACH lahko najdete zbirko strokovnih gradiv za razumevanje specifičnih zahtev v skladu z uredbo REACH.

V bazi znanja kozmetičnih proizvodov smo v glavnem zbrali obveznosti distributerja ali podjetja, ki je odgovorna oseba v skladu z ustreznimi predpisi glede kozmetičnih proizvodov.

 

Spletna stran, zaščitena z avtorskimi pravicami

Uporaba, kopiranje, razširjanje, posredovanje katerega koli besedila, slike, slike podjetja in vsebinskih elementov (npr. pisave, gumbov, povezav, besedila, slik, grafike, logotipov itd.) na spletni strani, delno ali v celoti, je dovoljeno samo v primeru predhodnega pisnega dovoljenja podjetja ToxInfo Kft.