Expresné služby týkajúce sa kariet bezpečnostných údajov

MSDS-Europe – Expresná služba kariet bezpečnostných údajov

 

Naša služba prekladu alebo revízie karty bezpečnostných údajov (v závislosti od objednaného množstva) sa tiež ponúka ako expresná služba s lehotou dodania do 72 hodín.

 

Dostupné expresné služby týkajúce sa kariet bezpečnostných údajov

Viac informácií o našich expresných službách môžete zistiť kliknutím na vyššie uvedený odkaz alebo pre ďalšie informácie kontaktujte naše zákaznícke služby.

 

Druhy expresných služieb pre karty bezpečnostných údajov

Expres
Dátum dodania: 24 hodín.

Rapid
Dátum dodania: 72 hodín.

Štandardná lehota realizácie našich služieb vytvárania kariet bezpečnostných údajov je 8 – 10 pracovných dní.

 

Zrýchlená administratíva

Pre urýchlenie administratívy pri objednávaní urgentnej položky kontaktujte zákaznícke služby telefonicky.

Pokiaľ používate formulár žiadosti o cenovú ponuku, informujte nás, pokiaľ požadujete expresnú službu prostredníctvom komentára.

 

Záruka

Naša spoločnosť poskytuje rovnaké záručné podmienky zákazníkom požadujúcim expresnú službu, aké poskytuje pri službách so štandardnou lehotou dodania. Pre viac informácií o našej záruke si preštudujte ostatné služby.

 

Užitočné informácie