Zákaznícke služby

MSDS-Europe – Zákaznícke služby

Zákaznícke služby v oblasti chemickej bezpečnosti

Poskytujeme odbornú pomoc pri výbere správnej služby a odpovede na otázky týkajúce sa chemickej bezpečnosti.

Sme presvedčení, že jedným zo základných kameňov dôvery v našu spoločnosť sú vysokokvalitné zákaznícke služby, ktoré poskytujú vysokoefektívnu asistenciu.

Na akúkoľvek písomnú žiadosť odpovieme do 24 hodín.

 

Kontaktné údaje

E-mail: info@msds-europe.com

Tel.: +36 70 335 8480

Poštová adresa: H-1143 Budapest, Eleonóra utca 8.

 

Pracovný čas

Pracovné dni: 8.00 – 16.20 CET

 

Vedúci kancelárie

Ágnes Hirmann