MSDS-Europe – Rzeczywista alternatywa dla oprogramowania kart charakterystyk

Nasza firma nie wykorzystuje oprogramowania przeznaczonego do przygotowywania kart charakterystyki. Nasze przekonanie jest takie, że tylko wykwalifikowana firma, z dobrą wiedzą na temat przepisów o bezpieczeństwie chemicznym i z szeroką wiedzą ekspercką w zgłaszaniu specyfikacji nadzorczych, może zapewnić usługi o wysokiej jakości tworzenia i tłumaczenia kart charakterystyk. Tłumaczenie karty charakterystyki to w pierwszej kolejności zadanie dla eksperta a nie dla tłumacza.

Brak ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa chemicznego

Szybkie wyszukiwanie

Bezpieczeństwo chemiczne zaczyna się tutaj – powiązane usługi i użyteczne materiały pomocnicze po jednym kliknięciu!

MSDS-Europe

MSDS-Europe to międzynarodowy oddział bezpieczeństwa chemicznego firmy ToxInfo Kft.

ToxInfo Kft. jest pierwszą firmą na Węgrzech zajmującą się świadczeniem usług i doradztwem, która specjalizuje się w bezpieczeństwie chemicznym. Dzięki naszemu profesjonalnemu doświadczeniu zgromadzonego w ciągu 17 lat, zdobyliśmy wyjątkową wiedzę w zakresie unijnego prawodawstwa i reguł bezpieczeństwa chemicznego, które możemy stosować nawet na poziomie międzynarodowym.

Polityka jakości

Wartość podstawowa naszej firmy to innowacyjne myślenie, ukierunkowanie na klienta i dążenie do skutecznego rozwiązywania problemów.

Nasza polityka jakości opiera się na doświadczeniu ludzi, ciągłym szkoleniu i profesjonalnym doświadczeniu.

Nasza firma jest oddana dostarczaniu usług w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego, co maksymalnie pasuje do potrzeb naszych klientów i aby zapewnić możliwie najwyższej jakości usługi.

Referencje międzynarodowe MSDS-Europe

International branch of ToxInfo

Obserwator zmian rozporządzeń

Obserwator zmian rozporządzeń zapewnia najnowsze informacje dotyczące zmian w prawie Unii Europejskiej na temat bezpieczeństwa chemicznego.

Nowe i zmienione rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa chemicznego

  • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1328 z dnia 16 maja 2024 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4), dekametylocyklopentasiloksanu (D5) i dodekametylocykloheksasiloksanu (D6)

 

MSDS-Europe – Specjalista ds. kart charakterystyk

Usługi związane z przygotowaniem kart charakterystyk

W kompilacji naszego portfolio związanego z usługami kart charakterystyk staraliśmy się być wyczerpujący i staraliśmy się zapewnić naszym klientom odpowiednią usługę, aby rozwiązać wszystkie ich zadania.

Polecamy naszą usługę tworzenia kart charakterystyk głównie użytkownikom produkującym mieszaniny lub importerom, aby pomóc im wypełnić obowiązki sklasyfikowania ich produktów i/lub wydania dla nich kart charakterystyk.

Nasza usługa tłumaczenia karty charakterystyki jest polecana dla dystrybutorów międzynarodowych.  Tłumaczymy karty charakterystyk ze wszystkich na wszystkie oficjalne języki Unii Europejskiej. W celu dystrybucji produktów chemicznych może także utworzyć projekt etykiety zgodnie z kartą charakterystyki i przetłumaczyć ją na język kraju dystrybucji.

Polecamy naszą usługę aktualizacji/sprawdzenia kart charakterystyk dla wszystkich przypadków, gdy była zmiana w treści karty charakterystyki lub gdy wymuszają to zmiany w przepisach.

 

Zapewnianie jakości w procesie tworzenia kart charakterystyk

Dzięki blisko 20-letniemu profesjonalnemu i z powodu kilku innowacjom ukierunkowanym na proces, nasza firma z sukcesem opracowała pewne wysokiej klasy procesy, które zapewniają wysoką jakość tłumaczenia i tworzenia kart charakterystyk.

Naszym celem jest dostarczenie do naszych klientów karty charakterystyki, które spełniają wszystkie obowiązujące przepisy. Sekretem doskonałej karty charakterystyki jest wysokiej jakości aktualne doświadczenie, doświadczenie w tworzeniu kart charakterystyki i kontrola mechanizmów używanych podczas procesu.

Więcej informacji o procesie tworzenia karty charakterystyki można znaleźć w naszym artykule Proces roboczy tworzenia, tłumaczenia karty charakterystyki.

 

Gwarancja

Ponosimy pełną odpowiedzialność zawodową i finansową za utworzenie karty charakterystyki przez naszą firmę oraz za wszystkie inne nasze usługi.
Nasz gwarancja finansowa obejmuje także zwrot wszystkich szkód pośrednich i bezpośrednich.
Uwagi, które mogą zostać zgłoszone przez różne organy oraz zarzuty zgłaszane przez naszych klientów są rozpatrywane w ciągu 24 godzin.

 

Zapytanie ofertowe o usługi związane z kartami charakterystyk

Na zapytanie ofertowe przesłane drogą mailową lub za pomocą zapytania ofertowego menu usług kart charakterystyki na naszej stronie internetowej odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Jeśli potrzebna jest pomoc w wyborze odpowiedniej usługi, proszę skontaktować się z naszą obsługą klienta.

 

W czasie naszych usług kart charakterystyki priorytetem są relacje z klientem

Nasz dział obsługi klienta kładzie duży nacisk na dostarczanie istotnych informacji odpowiednio szybko.
Swoim klientom zapewniamy opiekę indywidualnych opiekunów, którzy gwarantują sprawną realizację zamówienia.
Współdziałanie z klientem nie kończy się wraz z dostawą zamówionej usługi. Nasza obsługa klienta jest dostępna nawet po utworzeniu karty charakterystyki.  Zapewniamy również wsparcie naszym klientom w odpowiadaniu na profesjonalne i inne pytania.

 

Kosmetyki

Usługi związane z wprowadzaniem produktów kosmetycznych na rynek

Produkty kosmetyczne są wyłączone z zakresu przepisów o bezpieczeństwie chemicznym, jednak nasze doświadczenie i profesjonalizm umożliwiają dostarczenie naszym klientom odpowiedniej jakości usług również w tej dziedzinie.

Oferujemy naszym klientom odpowiednie usługi dla wszystkich zadań osób odpowiedzialnych lub dystrybutorów, dotyczących produkcji i dystrybucji kosmetyków.

Nasze usługi dla kosmetyków obejmują notyfikację CPNP wymaganą do wprowadzenia produktu na rynek, kompilację oceny bezpieczeństwa i utworzenie i tłumaczenie projektu etykiety produktu kosmetycznego.

 

Użyteczne informacje, profesjonalne artykuły dotyczące bezpieczeństwa chemicznego

Misją naszej firmy jest dostarczanie informacji na temat wymagań bezpieczeństwa chemicznego.

Baza wiedzy karta charakterystyk zawiera użyteczne takie informacje pomocnicze, które pomagają zrozumieć zadania związane z kartą charakterystyki lub na przykład spełnić nowe obowiązki oznakowania CLP.

Gromadzenie profesjonalnych materiałów pomocniczych w celu zrozumienia określonych wymagań rozporządzenia REACH można znaleźć w bazie wiedzy REACH.

W bazie wiedzy o produktach kosmetycznych głównie zgromadziliśmy zobowiązania dystrybutorów lub przedsiębiorstw działających jako osoba odpowiedzialna, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi produktów kosmetycznych.

 

 

Strona chroniona prawami autorskimi

Wykorzystywanie, kopiowanie, dystrybucja, rozpowszechnianie lub przekazywanie wszelkiego tekstu, obrazów, wizerunku przedsiębiorstwa i elementów treści (np. Czcionek, przycisków, linków, ikon, tekstów, obrazów, grafik, logo itp.) umieszczonych na stronie internetowej, zarówno w całości, jak i w części, jest dozwolone wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie ToxInfo Kft.