MSDS-Europe – Skutečná alternativa softwaru pro bezpečnostní listy

Naše společnost nepřipravuje své bezpečnostní listy pomocí speciálního softwaru na bezpečnostní listy. Jsme přesvědčeni, že pouze kvalifikovaná společnost s dobrou znalostí právního prostředí v oblasti chemické bezpečnosti a s odbornými znalostmi z aplikace regulačních specifikací může poskytnout kvalitní službu vytváření a překladu bezpečnostních listů. Překlad bezpečnostního listu je primárně úkol pro odborníka, nikoliv úkol pro překladatele.

Bez omezení s ohledem na chemickou bezpečnost

Rychlé hledání

Chemická bezpečnost začíná zde – relevantní služby a užitečné základní materiály jediným kliknutím!

MSDS-Europe

 

MSDS-Europe je mezinárodní pobočka pro chemickou bezpečnost společnosti Toxinfo Kft.

Společnost ToxInfo Kft. je první firma v Maďarsku poskytující služby a poradenství se specializací na chemickou bezpečnost. Díky našim odborným zkušenostem získaným za posledních 17 let máme jedinečné znalosti v oblasti legislativy EU a pravidel týkajících se chemické bezpečnosti, které můžeme aplikovat, dokonce i na mezinárodní úrovni.

Naše zásady týkající se jakosti

Hlavní hodnotou naší společnosti je inovativní myšlení, orientace na zákazníka a úsilí o efektivní řešení problémů.

Naše zásady v oblasti kvality jsou založeny na odbornosti pracovníků, neustálém školení a odborných zkušenostech.

Naše společnost je zavázána poskytovat služby v oblasti chemické bezpečnosti, které budou pro klienta maximálně přínosné a zajistí nejvyšší možnou kvalitu.

Mezinárodní reference společnosti MSDS-Europe

International branch of ToxInfo

MSDS-Europe mezinárodní reference

Sledování regulačních změn

Sledování regulačních změn zajišťuje aktuální informace o změnách legislativy Evropské unie v oblasti chemické bezpečnosti.

Nové a upravené předpisy v oblasti chemické bezpečnosti

  • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1328 ze dne 16. května 2024 kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o oktamethylcyklotetrasiloxan (D4), dekamethylcyklopentasiloxan (D5) a dodekamethylcyklohexasiloxan (D6)

 

MSDS-Europe – Odborník na bezpečnostní listy

Služby týkající se vytvoření bezpečnostního listu

Při vytváření portfolia služeb v oblasti bezpečnostních listů jsme se pokusili o důkladně zajištění služby pro naše klienty pro řešení všech jejich úkolů.

Naši službu vytváření bezpečnostních listů doporučujeme zejména následným uživatelům, kteří vyrábí směsi, nebo dovozcům jako pomoc při plnění jejich závazku klasifikace výrobků a/nebo vydání bezpečnostních listů pro jejich výrobky.

Naše služba překladu bezpečnostních listů se doporučuje pro mezinárodní distributory. Překládáme bezpečnostní listy z/do všech úředních jazyků Evropské unie. Pro účely distribuce chemických výrobků můžeme rovněž vytvořit návrh etikety v souladu s bezpečnostním listem a přeložit jej do jazyka cílové země.

Naši službu aktualizace/revize bezpečnostních listů doporučujeme ve všech případech, kdy došlo ke změně v obsahu bezpečnostního listu nebo pokud to vyžaduje změna právního prostředí.

 

Zajištění kvality v rámci postupu vytváření bezpečnostního listu

Díky více než 20 letům našich odborných zkušeností a řadě inovací orientovaných na postupy naše společnost úspěšně vyvinula kvalitní postupy, které zajišťují vysoce kvalitní překlady a vytváření bezpečnostních listů.

Naším cílem je poskytnout našim klientům bezpečnostní list, který splňuje všechny příslušné předpisy. Tajemství dokonalého bezpečnostního listu spočívá ve vysoké úrovni aktuálních odborných znalostí, zkušenostech s vytvářením bezpečnostních listů a kontrolních mechanismech používaných v rámci pracovního postupu.

Více informací o postupu vytváření bezpečnostních listů najdete v našem článku Pracovní postup vytváření a překladu bezpečnostního listu.

 

Záruka

Přijímáme plnou odbornou a finanční odpovědnost za bezpečnostní listy vytvořené naší společností a za všechny naše ostatní služby.
Naše finanční záruka zahrnuje rovněž náhradu přímých a nepřímých škod.
Poznámky, které mohou vznášet různé úřady a uvádět naši klienti, jsou prošetřeny do 24 hodin.

 

Žádost o cenovou nabídku na služby související s bezpečnostními listy

Do 24 hodin odpovíme na žádost o cenovou nabídku zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím menu žádost o cenovou nabídku pro služby datových listů na našich webových stránkách.
Pokud potřebujete pomoc při výběru správné služby, kontaktujte prosím naše zákaznické služby.

 

V rámci našich služeb v oblasti bezpečnostních listů je vztah se zákazníkem naší prioritou

Naše zákaznické služby kladou důraz na poskytování informací v příslušné rychlosti a kvalitě.
Našim klientům poskytujeme osobního manažera pro klíčové zákazníky pro zajištění hladkého postupu objednávky.
Jednání se zákazníkem nekončí dodáním objednané služby. Naše zákaznické služby jsou vám k dispozici i po vytvoření bezpečnostního listu. Našim klientům poskytujeme rovněž pomoc při hledání odpovědí na odborné i jiné dotazy.

 

Kosmetika

Služby související s umístěním kosmetických výrobků na trh.

Kosmetické výrobky jsou vyloučeny z rozsahu legislativy v oblasti chemické bezpečnosti, naše odborné znalosti a zkušenosti nám však umožňují, abychom svým zákazníkům poskytovali odpovídající a kvalitní služby i v této oblasti.

Našim klientům nabízíme relevantní služby pro všechny úkoly, které provádí odpovědná osoba nebo distributor s ohledem na výrobu a distribuci kosmetiky.

Naše služby v oblasti kosmetiky zahrnují oznámení CPNP vyžadované pro uvedení výrobku na trh, přípravu bezpečnostního posudku a vytvoření a překlad návrhu etikety pro kosmetický výrobek.

 

Užitečné informace, odborné články o chemické bezpečnosti

Úkolem naší společnosti je poskytovat informace ohledně požadavků v oblasti chemické bezpečnosti.

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy obsahuje takové užitečné základní materiály, které vám můžou pomoci pochopit úkoly související s bezpečnostními list, například splnění nové povinnosti označení výrobku CLP.

Soubor odborných základních materiálů pro pochopení specifických požadavků směrnice REACH můžete najít v základně vědomostí REACH.

V základně vědomostí shromažďujeme zejména povinnosti distributora nebo společnosti jednajících jako odpovědná osoba v souladu s příslušnými předpisy týkajícími se kosmetických výrobků.

 

 

Webové stránky chráněné autorským právem

Používání, kopírování, distribuce, šíření či posílání jakéhokoliv textu, obrázků, obrazových a obsahových prvků (např. fonty, tlačítka, odkazy, ikony, texty, obrázky, grafika, loga atd.) nacházejících se na webových stránkách, ať už jako celek nebo částečně, je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti ToxInfo Kft.