Vytváranie kariet bezpečnostných údajov pre kozmetické výrobky

Služby týkajúce sa kozmetických výrobkov – Vytváranie kariet bezpečnostných údajov pre kozmetické výrobky

 

Klienti nás v mnohých prípadoch kontaktovali s požiadavkou na vytvorenie karty bezpečnostných údajov na ich kozmetické výrobky.

Naši zákazníci si samozrejme boli vedomí toho (a tiež sme ich na to upozornili), že na kozmetické výrobky sa nariadenia predpisov v oblasti chemickej bezpečnosti nevzťahujú.

Neexistuje žiadna zákonná požiadavka týkajúca sa kozmetických výrobkov, ktorá by stanovila povinnosť pre účastníkov trhu vzhľadom na existenciu, prevod alebo vytvorenie karty bezpečnostných údajov.

 

Karty bezpečnostných údajov pre kozmetické výrobky sa odporúčajú pre nasledujúce situácie

V rámci výroby, uskladnenia, balenia či prepravy kozmetických výrobkov môže vzniknúť potenciálne nebezpečenstvo pre zamestnancov. Karta bezpečnostných údajov môže predstavovať vynikajúci „nástroj“ na prenos informácií potrebných na bezpečnú prácu.

Pri príprave karty bezpečnostných údajov pre kozmetický výrobok sa postupuje rovnako ako pri iných zmesiach.

Plne zohľadňujeme obsahové a formátové požiadavky a príslušnú legislatívu týkajúcu sa kariet bezpečnostných údajov.

 

Viac informácií o službách týkajúcich sa vytvárania kariet bezpečnostných údajov

Popis služieb, ktorý môžete nájsť v časti „Služby pre karty bezpečnostných údajov“, sa vzťahuje tiež na postupy uplatňované na kozmetické výrobky.

V každom prípade uvedieme na karte bezpečnostných údajov skutočnosť, že v prípade príslušného výrobku nie je povinnosťou poskytnúť kartu bezpečnostných údajov zákazníkovi a že zverejnené údaje sú iba pre informáciu.

 

Žiadosť o cenovú ponuku vytvárania karty bezpečnostných údajov

Na žiadosť o cenovú ponuku zaslanú e-mailom alebo prostredníctvom nášho online formulára odpovieme do 24 hodín.
Naše zákaznícke služby vám pomôžu vybrať si tú správnu službu.

 

Služby súvisiace so službou vytvárania kariet bezpečnostných údajov