Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

CLP - pomembni datumi


CLP Informacije

 

Uredba CLP je začela veljati 20. januarja 2009. Vendar pa vse določbe uredbe CLP  ne bodo obvezne takoj. V členu 61 uredbe CLP so prehodne določbe, ki opredeljujejo  dva ciljna datuma, ki vplivata na razvrščanje, obveščanje o nevarnosti ter pakiranje  nevarnih snovi in zmesi, in sicer 1. december 2010 in 1. junij 2015.

 

Od 20. januarja 2009 se uporabljajo naslednja pravila


 • do 1. decembra 2010 se morajo snovi še naprej razvrščati, označevati in pakirati v  skladu z direktivo DSD. Seveda pa se snov lahko razvrsti, označi in pakira v  skladu z uredbo CLP tudi pred tem datumom. Ko se to opravi, se določbe direktive  DSD o označevanju in pakiranju za snov ne uporabljajo več. To pomeni, da je  treba pri označevanju in pakiranju upoštevati določbe uredbe CLP;
 • do 15. junija 2015 se morajo zmesi še naprej razvrščati, označevati in pakirati v  skladu z direktivo DPD. Seveda pa se zmes lahko razvrsti, označi in pakira v  skladu z uredbo CLP tudi pred tem datumom. Ko se to opravi, se določbe direktive  DPD o označevanju in pakiranju za zmes ne uporabljajo več. To pomeni, da je  treba pri označevanju in pakiranju upoštevati določbe uredbe CLP;
 • do 1. junija 2015 mora biti razvrstitev snovi v skladu z direktivo DSD navedena v  varnostnem listu. To se uporablja za varnostne liste za snovi kot take in tudi za  varnostne liste za zmesi, ki vsebujejo te snovi;
 • če je snov razvrščena, označena in pakirana v skladu z uredbo CLP, se mora do  1. decembra 2010 razvrstitev iz uredbe CLP navesti na varnostnem listu zraven  razvrstitve na podlagi direktive DSD. Dobavitelj pa se lahko odloči za opredelitev  razvrstitve iz uredbe CLP za snov, preden zanjo uredbo CLP uporablja v celoti.  Kadar se to zgodi, lahko dobavitelj vključi to informacijo v priloženi varnostni list  pod naslov „druge informacije“;
 • do 1. junija 2015 mora biti razvrstitev zmesi v skladu z direktivo DPD navedena v  varnostnem listu;
 • če je zmes razvrščena, označena in pakirana v skladu z uredbo CLP, se mora do  1. junija 2015 razvrstitev iz uredbe CLP navesti na varnostnem listu zraven  razvrstitve na podlagi direktive DPD. Dobavitelj pa se lahko odloči za opredelitev  razvrstitve iz uredbe CLP za zmes, preden zanjo uporablja uredbo CLP v celoti.  Kadar se to zgodi, lahko dobavitelj vključi to informacijo v priloženi varnostni list pod naslov „druge informacije“;
 • z 20. januarjem 2009 se je začel uporabljati naslov V, zato lahko proizvajalci,  uvozniki in nadaljnji uporabniki predložijo Agenciji predloge za usklajeno  razvrstitev (člen 37(2) uredbe CLP), če pa imajo nove informacije, na podlagi  katerih bi lahko spremenili usklajeno razvrstitev in označite, predložijo predlog  pristojnemu organu v državi članici, (člen 37(6) uredbe CLP).

 

Od 1. decembra 2010 se uporabljajo naslednja pravila


 • snovi se morajo razvrščati v skladu z direktivo DSD in uredbo CLP;
 • snovi se morajo označevati in pakirati samo v skladu z uredbo CLP, vendar pa bo  treba snovi, ki so že razvrščene, označene in pakirane v skladu z direktivo DSD in  dane v promet (tj. „na police“) pred 1. decembrom 2010, samo ponovno označiti in  ponovno zapakirati do 1. decembra 2012;
 • do 15. junija 2015 se morajo zmesi še naprej razvrščati, označevati in pakirati v  skladu z direktivo DPD. Seveda pa se zmes lahko razvrsti, označi in pakira v  skladu z uredbo CLP tudi pred tem datumom. Ko se to opravi, se določbe direktive  DPD o označevanju in pakiranju za zmes ne uporabljajo več. To pomeni, da je pri  označevanju in pakiranju treba upoštevati določbe uredbe CLP;
 • do 1. junija 2015 mora biti razvrstitev snovi v skladu z direktivo DSD navedena v  varnostnem listu poleg razvrstitve, ki je v skladu z uredbo CLP. To se uporablja za  varnostne liste za snovi kot take in tudi za varnostne liste za zmesi, ki vsebujejo te  snovi;
 • do 1. junija 2015 mora biti razvrstitev zmesi v skladu z direktivo DPD navedena v varnostnem listu;
 • če je zmes razvrščena, označena in pakirana v skladu z uredbo CLP, se mora do  1. junija 2015 razvrstitev iz uredbe CLP navesti na varnostnem listu zraven  razvrstitve v skladu z direktivo DPD. Dobavitelj pa se lahko odloči za opredelitev  razvrstitve zmesi v skladu z uredbo CLP preden zanjo uporablja uredbo CLP v  celoti.V takih primerih lahko dobavitelj to informacijo vključi v priložen varnostni  list pod naslov „druge informacije“.


Od 1. junija 2015 se uporabljajo naslednja pravila


 • snovi se morajo razvrščati samo v skladu z uredbo CLP;
 • zmesi se morajo razvrščati, označevati in pakirati samo v skladu z uredbo CLP,  vendar pa bo treba zmesi, ki so še razvrščene, označene in pakirane v skladu z  direktivo DPD in dane v promet (tj. „na police“) pred 1. junijem 2015, samo  ponovno označiti in ponovno zapakirati do 1. junija 2017; ter
 • razvrstitve snovi in zmesi v skladu z uredbo CLP morajo biti navedene v varnostnem listu. 

 

 

Tags:  CLPdatumipomembni


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References