Címke: varnostnega lista

MSDS-Europe – Resnična alternativa programske opreme za varnostne liste

ToxInfo Kft. je že več kot 17 let dejavno na področju kemijske varnosti. Spoznajte naše podjetje, naše storitve na področju kemijske varnosti in naše številne koristne članke ter različne informacije.

Izdelava osnutkov etiket

Izdelava osnutkov etiket CLP za kemične snovi in zmesi. Prevajanje osnutkov etiket v vse jezike EU.

Revizija, posodobitev varnostnega lista

Naša storitev revizije, posodobitve varnostnega lista Zagotavljanje skladnosti varnostnega lista s trenutnimi predpisi.

Piktogrami za nevarnosti

Koristne informacije za praktično implementacijo obveznosti označevanja v skladu z uredbo CLP.

O nadzorni programski opremi varnostnega lista

Naš članek o prednostih in slabostih nadzorne programske opreme varnostnega lista.

Sestava in izdelava varnostnega lista

Naša storitev izdelave varnostnega lista Morda bo potrebno izdelati varnostni list samo v primeru proizvodnje zmesi ali v primeru uvoznih dejavnosti.

Prevajanje varnostnih listov

Storitve, povezane s prevajanjem varnostnih listov Prevodi v vse jezike EU. Upoštevanje vsebine in oblikovnih lastnosti varnostnega lista v postopku prevajanja zagotavlja ustrezno strokovnost in kakovost.