Koristna gradiva za razlago uredbe REACH

Baza znanja REACH

MSDS-Europe –  Baza znanja REACH

Namen baze znanja REACH

S tem, ko smo izdelali to bazo znanja, želimo pomagati vsem proizvajalcem, uporabnikom in distributerjem, ki imajo obveznosti v skladu z uredbo REACH.

V bazi znanja REACH objavljamo v glavnem takšne članke, ki omogočajo vpogled v osnovne obveznosti glede uredbe REACH ali pa se lahko uporabijo kot neposredni vir informacij brez da bi morali temeljito poznati zakonodajo.

S strokovnimi gradivi, objavljenimi na naši spletni strani, želimo omogočiti podjetjem, da lažje prepoznajo svojo vključenost v uredbo REACH in njihove odgovornosti v povezavi s tem.
Za določene predpise želimo posredovati osnovne informacije in seznam podrejenih nalog, ki vam bodo pomagale najti prave smernice za implementacijo.

Pozor!
Določeni članki na naših spletnih straneh ne upoštevajo nujno vseh vidikov kemijske varnosti, da so lažje razumljivi, zato lahko vsebujejo nekatere “prilagojene” izjave.
V vsakem primeru je potrebno opredeliti naloge v zvezi z uredbo REACH, vezane na kemijsko varnost za določeno podjetje, pri tem se lahko kot veljavne upošteva samo besedila veljavne zakonodaje!

Preverite najnovejše dopolnjene predpise uredbe REACH v razdelku “Predpisi na področju kemijske varnosti“.

 

Zadnji članki v bazi znanja REACH

Prosimo, da upoštevate: V tej kategoriji na žalost niso vsi članki na voljo v vašem jeziku.

Uporaben material in smernice za varnostne liste