Naše storitve v zvezi z ustvarjanjem UFI in aktivizacijo

MSDS-Europe – UFI storitev

Naše UFI storitve so bile zasnovane v skladu z Uredbo komisije (EU) 2017/542. Naš cilj je, da zagotovimo najvišjo raven profesionalne storitve za uvoznike in nadaljnje uporabnike zmesi z namenom, da razrešimo njihove naloge, povezano z uporabo UFI in da bi zmanjšali njihova administrativna bremena.

 

Pomoč pri ustvarjanju in uzakonitvi UFI

Z našo storitvijo svetovanja nudimo profesionalno pomoč pri uporabi UFI generatorja na internetni strani ECHA našim strankam, ki se obvezujejo, da nas obvestijo, če naši partnerji nimajo potrebnega usposobljenega kadra, lahko prevzamemo ustvarjanje in uzakonitev UFI za njihove izdelke, s katerimi se ukvarjajo, če nam omogočijo dostop do ustreznih podatkov.

Specifikacije glede UFI in etiketiranja nevarnih zmesi

Naša storitev objave UFI

Lahko upravljamo z objavo UFI za vse države EEA v uradnem jeziku države članice.

Med objavo UFI pošljemo naslednje podatke/informacije imenovanih skupinam:

Identifikacija zmesi in predlagatelja

 • Identifikator izdelka za zmes
 • Podrobnosti o predlagatelju
 • Telefonska številka in e-naslov za hiter dostop do dodatnih informacij o izdelku

Identifikacija nevarnosti in dodatne informacije

 • Razvrstitev zmesi
 • Elementi etikete
 • Toksikološke informacije
 • Dodatne informacije

Informacije o sestavinah zmesi

 • Sestavine zmesi
 • Sestavine zmesi, za katere veljajo zahteve za predložitev
 • Koncentracije in območja koncentracije sestavin zmesi
 • Nevarne sestavine posebnega pomena za zagotavljanje nujne zdravstvene pomoĀi in preventivne ukrepe
 • Druge nevarne sestavine in sestavine, ki niso razvrŐĀene kot nevarne
 • Razvrstitev sestavin zmesi (snovi in ZVZ)

 

Posodobitev predložitve

Medtem ko utrjujemo bližnji komunikativni odnos z našimi partnerji, profesionalno ocenimo spremembe, ki vplivajo na njihove mešanice in posodabljajo podatke, ki jih posredujejo med aktivizacijo  UFI, če je to potrebno.

Zdi se nam pomembno za predlagatelje, da se zavedajo, da UFI prepozna posebno sestavinoi!  Posebna UFI koda se lahko uporablja, dokler se sestavina ali razmerje med sestavinami (znotraj določenega obsega vsebnosti) ne spreminja v dani mešanici.

V skladu z Uredbo komisije (EU) 2017/542, je morda potrebno, da zagotovite predlagano posodobitev glede na podatke, ki so posredovani med aktivizacijo UFI v naslednjih primerih:

 • Āe se je spremenil identifikator izdelka za zmes (vkljuĀno z identifikatorjem UFI)
 • Āe se je spremenila razvrstitev zmesi glede zdravstvene ali fiziĀne nevarnosti
 • Āe so glede nevarnih lastnosti zmesi ali njenih sestavin na voljo ustrezne nove toksikoloŐke informacije, kot so zahtevane v oddelku 11 varnostnega lista
 • Ko se je sestavina v mešanici spremenila v načinu/veljavi, ki je specificirana v ustrezni zakonodaji

Izdelava osnutkov etiket

Naše storitve upravljanja UFI

Izkušnja našega podjetja pri licenciranju in postopkih aktivizacije in razpoložljivosti ustrezne usposobljenosti, ki nam omogoča, da izvajamo vse naloge v povezavi z UFI za podjetja, ki se jih to dotika.

Naša storitev pokriva celoten proces od proizvajanja UFI do etiketiranja zmesi in vključuje tudi nadaljnjo posodabljanje aktivizacije.

 

Garancija

Med našo storitvijo aktivizacije bomo delovali, kot je določeno v Uredbi komisije (EU) 2017/542. Prevzamemo profesionalno in finančno odgovornost v celoti za primernost aktivizacije UFI.

 

Pomoč glede naših storitev UFI, naročanje naših storitev

Naša služba za stranke zagotavlja profesionalno pomoč v odgovarjanju na vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z Uredbo komisije (EU) 2017/542 ali glede naših storitev.

Revizija, posodobitev varnostnega lista