Naše storitve v zvezi z obveščanjem PCN in generiranja UFI

MSDS Europe – Obveščanja o PCN / upravljanje UFI

Naše storitve, vezane na obveščanje o PCN, so usklajene z Uredbo Komisije (EU) 2017/542 in njenimi dopolnitvami. Naš cilj je nuditi najvišji možni nivo strokovnih storitev za tiste, ki morajo upoštevati to obveščanje.

 

Storitve usposabljanja in svetovanja*

Spletno izobraževanje, 4 ure

Teoretično in praktično usposabljanje za zaposlene, ki bodo oddajali obvestila in samostojno urejali celotno »Strategijo UFI« podjetja.

Spletno izobraževanje, 2 x 4 ure

Pridobivanje praktičnih znanj za uporabo portala za obveščanje o PCN. Zahtevano je ustrezno teoretično znanje (določbe Uredbe Komisije (EU) 2017/542).

Spletno izobraževanje, 4 ure

 

Storitev strokovne podpore*

 

Naše storitve v zvezi z obveščanjem o PCN

 

*: Storitve, označene z zvezdico, so na voljo samo v angleščini in madžarščini.

PCN osnovno usposabljanje

Pripravljalno, teoretično usposabljanje

4 ure + 1 ura podpore

To usposabljanje je priporočeno za tista podjetja, ki morajo predložiti svoje izdelke v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2017/542 in tista, ki menijo, da je potrebno imeti ustrezna teoretična znanja.

Teme osnovnega usposabljanja

 • Razlaga določb Uredbe
 • Pomoč pri pravilnem tolmačenju in razumevanju konteksta
 • Pregled obveznosti
 • Zbiranje zahtevanih podatkov in dokumentov
 • Nudenje podpore za strateško planiranje
 • Svetovanje o posodabljanju obveščanja
 • Nudenje osnovnega (teoretičnega) usposabljanja za pričakovane naloge kolegom, ki bodo prevzeli te naloge
 • Pripravili bomo akcijski načrt in predlagali rešitve za vse probleme, ki bi se utegnili pojaviti v postopku obveščanja, na podlagi posredovanih informacij med svetovanjem
 • Svetovanje in odgovori na porajajoča se vprašanja ob koncu usposabljanja

Usposabljanje se ponudi na spletu na podlagi predhodne ocene potreb. Po usposabljanju se nudi 1 ura brezplačne storitve svetovanja.

Usposabljanje za obveščanje o PCN na portalu

Obveščanje o PCN v praksi, po korakih

Pridobivanje praktičnih znanj za samostojno uporabo portala za obveščanje o PCN

To usposabljanje je priporočeno za podjetja, ki vedo, da imajo njihovi zaposleni že zahtevana teoretična znanja in razumejo uredbo o PCN, niso pa še dovolj samozavestni pri praktični uporabi spletnega portala.

4 ure + 2 uri podpore

Teme usposabljanja

 • Razlaga funkcij oblačnega portala ECHA za obveščanje o PCN
 • Koraki priprave dosjeja PCN
 • Predložitev dosjeja PCN
 • Razlaga testnega okolja portala za predložitev ECHA
 • Priprava testnih obvestil, skupaj s strokovnjakom in nato samostojno za udeležence
 • Evalvacija testnih obvestil, odgovori na vprašanja
 • Nudenje opomnikov

Usposabljanje se nudi v spletni obliki na podlagi predhodne ocene potreb. Po usposabljanju se nudi 2-urna brezplačna podporna storitev.

PCN administrativno usposabljanje

Kompleksna teoretična in praktična znanja

To usposabljanje je priporočeno za tista podjetja, ki želijo zagotoviti ustrezno teoretično in praktično usposabljanje svojih zaposlenih, ki bodo oddajali obvestila, tako da bodo usposobljeni za samostojno upravljanje obveščanja o PCN za svoje podjetje.

2-dnevno usposabljanje – 2 * 4 ure + 5 ur podpore

Teme usposabljanja

 • Razlaga določb Uredbe ((EU) 2017/542 Uredba)
 • Opredelitev izjem in oprostitev
 • Ocena portfelja izdelkov in trgov
 • Definiranje zmesi za obveščanje
 • Revidiranje dokumentacije za izdelke, preverjanje varnostnih listov (sestava, klasifikacija)
 • Opredelitev zmesi v zmeseh (MIM)
 • Definiranje kategorij izdelkov (EUPCs)
 • Razvoj strategije obveščanja o portfelju izdelkov
 • Razlaga funkcij oblačnega portala ECHA za obveščanje o PCN
 • Koraki priprave dosjeja PCN
 • Predložitev dosjeja PCN
 • Razlaga testnega okolja portala za predložitev ECHA
 • Priprava testnih obvestil, skupaj s strokovnjakom in nato samostojno za udeležence
 • Evalvacija testnih obvestil, odgovori na vprašanja
 • Svetovanje o posodabljanju obveščanja

 

Struktura usposabljanja

Prvi dan (4 ure)

Prvi dan usposabljanja bomo razložili teoretično in praktično ozadje obveščanja. Naš strokovnjak bo pomagal razumeti kontekst s primeri in bo po diskusiji o portfelju izdelkov podjetja  pomagal razviti strategijo obveščanja. V drugem delu dneva bo strokovnjak demonstriral uporabo portala obveščanja o PCN po korakih. Ob koncu dneva bomo odgovarjali na vsa porajajoča se vprašanja.

Drugi dan (4 ure)

Program drugega dne se bo končal ob dogovorjenem času. Udeleženci bodo predložili obvestila v testnem okolju portala ECHA za predložitve s podporo našega strokovnjaka in prediskutirali nastala vprašanja. Kot del storitve, bo naš strokovnjak po koncu usposabljanja na voljo za odgovore na teoretična vprašanja v zvezi z obveščanjem, kakor tudi za reševanje problemov, ki se bodo pojavili ob uporabi portala za obveščanje (Podpora).

Usposabljanje se nudi v spletni obliki na podlagi predhodno izdelane ocene potreb. Po usposabljanju se nudi 5-urna brezplačna podpora.

PCN storitev podpore

Takojšnja pomoč in podpora med postopkom obveščanja

To usposabljanje je priporočeno za vsa podjetja, ki želijo sama upravljati vse naloge v zvezi z obveščanjem o PCN, a bodo po potrebi rabila strokovno pomoč.

Naša storitev podpore ima urno postavko, v okviru podpore pa našim strankam pomagamo preko aplikacije Zoom, da skupaj rešimo probleme, ki se utegnejo pojaviti med postopkom obveščanja.

Našo storitev, razen stalne dosegljivosti, nudimo prav tako v pogodbeni obliki za mesečno postavko, namenjeno za posebne potrebe podjetja.

Obveščanje o zmeseh prek portala PCN

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2017/542, spada obveščanje o nevarnih zmeseh v domeno Priloge VIII Uredbe CLP in temelji na podatkih, ki jih dobimo posredovane iz portala PCN (oblačni UCLID).

Za posebne zahteve ali količinsko zajetnejša naročila, se obrnite na našo službo za stranke za nudenje najboljše rešitve za vaše potrebe.

Storitev vsebuje naslednje:

 • Generiranje in validacijo (če je ta potrebna) UFI
 • Določanje koncentracijskega razpona sestavin
 • Opredelitev barvil in vonjav
 • Določanje zmesi v zmeseh (MiM)
 • Definiranje kategorij izdelkov v skladu s sistemom EuPCS
 • Definiranje tipov in velikosti pakiranja
 • Predložitev obvestila o PCN prek portala za obveščanje ECHA

Storitev posodabljanja obveščanja o PCN

Posodabljanje predložitve

Obstaja lahko več razlogov, kadar je potrebno posodobiti dosje PCN. Na primer v naslednjih primerih: sprememba kontaktnih podatkov dobavitelja ali kontaktne osebe, če želite dodati novo tržno ime ali novo kodo UFI, če želite razširiti obvestilo za nove ciljne države. Lahko ste primorani k posodobitvi zaradi velike spremembe v sestavi zmesi, ali če pride do spremembe klasifikacije na podlagi zdravstvenih ali fizičnih nevarnosti.

V postopku vzpostavljanja tesnega komunikacijskega odnosa z našimi partnerji, strokovno presojamo spremembe, ki vplivajo na njihove zmesi in po potrebi posodobimo posredovane podatke med postopkom obveščanja o PCN.

Za več informacij glejte Posodabljanje predložitve

Storitev generiranja kode UFI

Upravljanje UFI od generiranja do validacije

Osnovni element obveščanja o PCN je koda UFI.

Kot del naše storitve upoštevamo portfelj izdelkov, vlogo v verigi dobaviteljev in strategijo marketinga in s tem določimo najboljši pristop za generiranje kode UFI.

Na podlagi posredovanih informacij generiramo kode UFI v zahtevanem številu in jih tudi potrdimo.

 

Garancija

Naše svetovanje in storitve nudimo v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2017/542. Za naše storitve prevzemamo polno strokovno in finančno odgovornost.

 

Pomoč v zvezi z našimi storitvami PCN, naročanje storitev

Naša služba za stranke nudi strokovno pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v zvezi z Uredbo Komisije (EU) 2017/542 ali v zvezi z našimi storitvami.

 

Povezane, uporabne strani