Storitev priglasitve na CPNP

Storitve, povezane s kozmetičnimi izdelki – Storitve priglasitve na CPNP

 

V skladu z uredbo (ES) št. 1223/2009 je predpogoj za to, da se lahko na trg Evropske unije da kozmetični proizvod, priglasitev proizvoda v centralnem elektronskem registru, t. i. CPNP (portal za priglasitev kozmetičnih proizvodov).

 

Potek naše storitve za priglasitev na CPNP

Omogočanje dostopa do portala CPNP (registracija)

Za uporabo portala CPNP mora prijavitelj ustvariti račun za EU prijavo (nekdanji račun ECAS) in mora zaprositi za dostop v SAAS.

Po potrebi nudimo tudi pomoč v postopku registracije.

Pomoč pri samo-registraciji:

 

Komunikacija podatkov glede na “status” distributerja kozmetičnega proizvoda – priglasitev na CPNP

Glede na status distributerja obstaja dve vrsti priglasitve:

  • priglasitev odgovorne osebe (proizvajalec, uvoznik)
  • priglasitev distributerja

Če nam posredujete registracijske podatke, opravimo priglasitev zahtevanih podatkov in informacij na portalu CPNP ob upoštevanju “statusa” prijavitelja.

 

Za priglasitev na portalu CPNP v imenu odgovorne osebe se posredujejo naslednji podatki

  • originalne oznake
  • fotografije embalaže proizvoda
  • drugi podatki in informacije v skladu s 13. členom uredbe (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih proizvodih

 

Za priglasitev na portalu CPNP v imenu distributerja se posredujejo naslednji podatki

  • Besedilo oznake, prevedeno v jezik države članice, kjer bo kozmetični proizvod dan na trg.
  • druge pomembne informacije

Opomba:
Če distributer trži kozmetični izdelek na trgu pod svojim imenom ali blagovno znamko, oz. če že obstoječ izdelek na trgu spremeni tako, da ni več skladen z zahtevami, mora sprejeti odgovornost.
Če so zgornji pogoji izpolnjeni, se bo priglasitev CPNP izvedla v skladu z zahtevami za odgovorno osebo.

 

Zahteva za ponudbo za storitev priglasitve na portalu CPNP

Na zahtevo za ponudbo, poslano po elektronski pošti ali v obliki spletnega obrazca, bomo odgovorili v roku 24 ur.
Naša služba za stranke vam bo pomagala pri izbiri prave storitve.

 

Storitve, vezane na storitev priglasitve na portalu CPNP

Storitev za koordinacijo celotnega procesa priglasitve kozmetičnih proizvodov (zbiranje podatkov, organizacija laboratorijskih testov, izdelava oznak, izdelava ocene varnosti).