Izdelava ocena varnosti za kozmetične proizvode

Storitve, povezane s kozmetičnimi izdelki –  Izdelava ocena varnosti za kozmetične proizvode

 

Med postopkom izdelave ocene varnosti upoštevamo smernice Priloge I Uredbe (ES) št. 1223/2009.

Spremljevalec sprememb predpisov

 

Izdelava ocena varnosti

Da se dokaže skladnost kozmetičnega proizvoda s predpisi, mora odgovorna oseba, preden da kozmetični proizvod na trg, preveriti, če je kozmetični proizvod bil deležen ocene varnosti na podlagi potrebnih informacij in da za kozmetični proizvod obstaja varnostno poročilo.

Oceno varnosti lahko izvede samo ustrezno usposobljena oseba, ki ima primerno znanje in usposobljenost, ki jo zahteva zakonodaja.

 

Potrebne informacije za izdelavo ocene varnosti

 • Podatki o podjetju in kontaktni podatki proizvajalca ter distributerja
 • Formulacija proizvoda
 • Varnostni list sestavin v skladu z uredbo (EU) 2020/878, specifikacije in certifikat analize sestavin, ki zagotavljajo, da ustrezajo zahtevam kozmetičnih proizvodov.
  Vrednosti LOAEL in NOAEL glede sestavin, ki prav tako morajo biti priložene za sestavine (te je možno zahtevati od dobavitelja osnovnih materialov)
 • Seznam alergenov
 • Podatki in specifikacije, pomembne za končni proizvod (fizikalni in kemični parametri, mikrobiološka čistost itd.)
  Mikrobiološka čistost mora biti potrjena z rezultati laboratorijskega testiranja
 • Specifikacije glede velikosti embalaže, pakiranja in materiala pakiranja, potrdilo, da ustrezajo zahtevam glede embalaže ali pakiranja kozmetičnih proizvodov
 • Testi stabilnosti
 • Opis načina proizvodnje, potrdilo o lokacijah proizvodnje (o skladnosti GMP)
 • Uporabniški priročnik
 • Originalna oznaka proizvoda v jeziku države, kjer je proizvod bil prvič dan na trg
 • Izjava o tem, ali je bil proizvod uporabljen v testiranju na živalih

Seznam je zgolj informativen. Poleg zgoraj omenjenih informacij je lahko potrebnih še več informacij, odvisno od vrste/narave proizvoda.

 

Oceno varnosti , ki jo pripravi naše podjetje, lahko uporabite za

 • označevanje kozmetičnih proizvodov z uporabo ustreznih informacij
 • informiranje strank
 • priglasitev proizvoda na CPNP
 • prenos informacij, ki jih zahteva zakonodaja za področje kozmetike
 • ustvarjanje varnih delovnih pogojev

 

Zagotavljanje kakovosti v postopku izdelave ocene varnosti

Prevzemamo popolno odgovornost za zakonodajno skladnost ocene varnosti, ki jo pripravi naše podjetje in za njeno uradno veljavnost.

V primeru, da pride do pripomb s strani pristojnih organov, bo naše podjetje listino ustrezno popravilo ali dopolnilo.
Naše podjetje ne prevzema odgovornosti za probleme/pomanjkljivosti, ki so posledica nezadostnih ali neposredovanih podatkov/informacij.

 

Preprosti in hitri procesi med izvajanjem storitve izdelave ocene varnosti

Na zahtevo za ponudbo, poslano po elektronski pošti ali v obliki spletnega obrazca, bomo odgovorili v roku 24 ur.
Kot prilogo naši ponudbi bomo vam poslali tudi naš obraze za naročilo, da bo postopek naročila enostavnejši.

Izpolnili in poslali nam boste samo izpolnjen obrazec za naročilo ter posredovali potrebne dokumente in podatke, za katere vas prosimo v našem zahtevku, za vse ostalo glede naročila pa bomo poskrbeli mi.

Zahteva za storitve v zvezi s kozmetičnimi proizvodi

 

Garancija

Prevzemamo popolno strokovno in finančno odgovornost za varnostne liste, ki jih bo naše podjetje izdelalo in za vse s tem povezane storitve. Naša finančna garancija vključuje povračilo vse posredne ali neposredne škode.

 

Podpora po uporabi naših storitev

Po uporabi naših storitev vam bo naša služba za stranke pomagala pri razlagi in uporabi izdelane ocene varnosti ter vam pomagala pri povezanih nalogah.

Služba za stranke

 

Storitve, vezane na storitev izdelave ocene varnosti

 

Zanimiva in koristna strokovna gradiva, vezana na našo storitev izdelave ocene varnosti