Uporabne informacije in material, ki razlaga podlage varnostnih listov

Uporaben material in smernice za varnostne liste

MSDS-Europe – Baza znanja varnostnih listov

 

Baza znanja varnostnih listov omogoča pomoč pri razumevanju varnostnih listov in s tem povezanih zakonodajnih zahtev.

 

Namen baze znanja varnostnih listov

S tem, ko smo izdelali bazo znanja, želimo pomagati podjetjem, ki pri svojem delu uporabljajo nevarne zmesi in materiale.

V bazi znanja varnostnih listov objavljamo v glavnem takšne članke, ki omogočajo vpogled v osnovne obveznosti glede varnostnih listov ali pa se lahko uporabijo kot neposredni vir informacij brez da bi morali temeljito poznati zakonodajo.

Prepoznavanje obveznosti in nalog, vezanih na varnostni list, je le prvi korak.
Primerno poznavanje podlag in ozadja je potrebno, da se lahko razvije specifična strategija rešitve  za oceno ustrezne potrebe po človeških virih ali zunanji pomoči.
V primeru najema svetovalnega podjetja ali podjetja, ki nudi določene storitve, je potrebno poznavanje ustreznih predpisov do te mere, da se lahko izvedeno delo (ali storitev) kvalificira in nadzira.

Pozor!
Določeni članki v “bazi znanja varnostnih listov” ne upoštevajo nujno vseh vidikov kemijske varnosti, da so lažje razumljivi, zato lahko vsebujejo nekatere “prikrojene” izjave.
V vsakem primeru je potrebno opredeliti naloge, vezane na kemijsko varnost za določeno podjetje, pri tem se lahko kot veljavne upošteva samo besedila veljavne zakonodaje!

Preverite aktualno stanje zakonodaje o kemijski varnosti v razdelku “Predpisi na področju kemijske varnosti“.

 

Zadnji članki v kategoriji baze znanja varnostnih listov

 

Brezplačno spletno svetovanje

Če niste našli informacije, ki ste jo iskali na naši spletni strani, se lahko v zvezi z varnostnimi listi obrnete neposredno na naše strokovnjake.

Če želite poslati vprašanje, vas prosimo, da uporabite naslednjo aplikacijo za pošiljanje:
Brezplačno spletno svetovanje

Naše storitve

Za reševanje vseh problemov in korektno izpolnjevanje obveznosti glede varnostnih listov vam priporočamo naše storitve izdelave, prevajanja in revizije.

 

Opomba: V tej kategoriji na žalost niso vsi članki na voljo v vašem jeziku.