Címke: baza znanja varnostnih listov

Specifikacije glede UFI in etiketiranja nevarnih zmesi

Baza znanja varnostnih listov – Enolični identifikator formule Enolični identifikator formule (UFI) je koda iz 16 znakov, ki se doda na etikete nevarnih zmesi. Koda UFI omogoča centrom za zastrupitve, da pridobijo informacije o nevarnih zmeseh v nujnem primeru. Usmeritve glede UFI bodo uvedene po stopnjah (odvisno od vrste uporabe)…

Stavki H

Celotna zbirka stavkov o nevarnosti (stavki H) v skladu z uredbo CLP.

Simboli nevarnosti

Zbirka simbolov za nevarnost DPD (neveljavna od 1. junija 2017).

Piktogrami za nevarnosti

Koristne informacije za praktično implementacijo obveznosti označevanja v skladu z uredbo CLP.

Stavkov R in stavkov S

Celoten seznam stavkov R in stavkov S.

Stavki P

Celotni seznam previdnostnih stavkov v skladu z uredbo CLP.

O nadzorni programski opremi varnostnega lista

Naš članek o prednostih in slabostih nadzorne programske opreme varnostnega lista.

Delovni postopek izdelave in prevajanja varnostnega lista

Opis poteka dela v našem podjetju, ki ga uporabimo za prevod varnostnega lista.

Uporaben material in smernice za varnostne liste

Zbirka uporabnih informacij, podlag in smernic za razlago in pripravo varnostnih listov.