Címke: baza znanja varnostnih listov

Oznaka CLP, označevanje v praksi

Baza znanja varnostnih listov – Oznaka CLP, označevanje v praksi Izdelki, ki so predmet kemijske varnosti, morajo biti označeni v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP).   Obveznost označevanja Če je snov ali zmes sama označena kot nevarna glede na uredbo CLP Če gre za eksplozive Če gre za…

Vsebina in formalni elementi varnostnega lista

  Podatkovna baza varnostnih listov –  Vsebina in formalni elementi varnostnega lista (EU) 2020/878 Varnostni list mora vsebovati informacije o nevarnostih ter o varnem skladiščenju, ravnanju in odstranjevanju snovi ali zmesi. Uporabniki lahko na podlagi takih informacij izvedejo vse potrebne ukrepe v zvezi z zaščito zdravja in varnostjo na delovnem mestu kakor…

Predložitev PCN

Baza znanja varnostnih listov – Predložitev PCN Enotno in usklajeno obveščanje o zmeseh z enoličnim identifikatorjem formule (UFI), določeno v Uredbi Komisije (EU) št. 2017/542 (predložitev PCN) omogoča možnost hitrega prenosa informacij o zmeseh v primeru nujnih in zdravstveno tveganih situacijah v vseh državah članicah EGS.    Obveznost predložitve PCN…

Informacije glede uporabe UFI (enolični identifikator formule)

Baza znanja varnostnih listov – Enolični identifikator formule Enolični identifikator formule (UFI) je koda iz 16 znakov, ki bo morala biti navedena na oznaki  proizvodov, ki vsebujejo nevarno zmes. UFI bo moral biti predmet predložitve za nevarne zmesi, ki mora temeljiti na usklajeni obliki obrazca PCN. Cilj predložitve so poenoteni…

Stavek o nevarnosti

Celotna zbirka stavkov o nevarnosti (stavki H) v skladu z uredbo CLP.

Simboli nevarnosti

Zbirka simbolov za nevarnost DPD (neveljavna od 1. junija 2017).

Piktogrami za nevarnosti

Koristne informacije za praktično implementacijo obveznosti označevanja v skladu z uredbo CLP.

Stavkov R in stavkov S

Celoten seznam stavkov R in stavkov S.

Previdnostni stavek

Celotni seznam previdnostnih stavkov v skladu z uredbo CLP.

O nadzorni programski opremi varnostnega lista

Naš članek o prednostih in slabostih nadzorne programske opreme varnostnega lista.

Delovni postopek izdelave in prevajanja varnostnega lista

Opis poteka dela v našem podjetju, ki ga uporabimo za prevod varnostnega lista.

Uporaben material in smernice za varnostne liste

Zbirka uporabnih informacij, podlag in smernic za razlago in pripravo varnostnih listov.