O nadzorni programski opremi varnostnega lista

Baza znanja varnostnih listov – Nadzorna programska oprema varnostnega lista

 

V skoraj dveh desetletjih naših izkušenj na področju kemijske varnosti, je bila večina varnostnih listov v tujem jeziku, s katerimi smo imeli opravka, pripravljena s programsko opremo, tako da smo lahko temeljito preučili te varnostne liste.

Na podlagi izkušenj naše podjetje ni nikoli uporabilo nadzorne programske opreme za varnostne liste in uporabe te programske opreme nikoli nismo priporočali našim partnerjem.

 

Načela delovanja in storitve nadzorne programske opreme varnostnih listov

Programska oprema za prevajanje varnostnih listov pripravi varnostni list v tujem jeziku na podlagi ujemanja prevodnih enot v svojem pomnilniku, enako kot je to značilno za drugo programsko opremo za prevajanje.

Njeno delovanje temelji na “spominu”, ki je na voljo za kupljive jezikovne module, ki vsebujejo prevode enot oz. stavkov, ki so pogosto del varnostnih listov.

Stavek v “izvornem jeziku” zamenja ustrezni stavek v “ciljnem jeziku”, če se najde popolno ujemanje.

Programska oprema za prevajanje varnostnih listov ponavadi nudi še dodatke, kot je:

 • Glede na številko CAS in obstoječe sezname nevarnih snovi (ki ponavadi v programski opremi niso posodobljeni na aktualno stanje) razvrsti sestavine.
 • Razvrsti dovoljene vrednosti izpostavljenosti snovem.
 • Uporabi piktograme (sicer ne piktogramov za nevarnost CLP) za poudarjanje pomembnosti uporabe zahtevanih zaščitnih naprav.
 • Določa razrede nevarnosti ter stavke H in P dane zmesi (na podlagi sestavin in omejitev koncentracije, določenih v zakonodaji).
 • Lahko vsebujejo tudi funkcije za module registra.

 

Prednosti nadzorne programske opreme varnostnega lista

 • Obdela lahko veliko količino varnostnih listov.
 • Prevaja lahko v več jezikov (samo v primeru, če so bili z njo nabavljeni tudi jezikovni moduli).
 • Hitra.
 • Lahko je stroškovno učinkovita v primeru velikih količin (če zanemarimo možno škodo zaradi pomanjkanja strokovnega nadzora).
 • Funkcije registra in organiziranja.

 

Slabosti nadzorne programske opreme varnostnega lista

Strokovne pomanjkljivosti

 • Uporabnik take programske opreme mora sam prevzeti odgovornost za morebitne primere napačnega razvrščanja nevarnih snovi.
 • Strokovne pomanjkljivosti originalnega varnostnega lista se prenesejo tudi v preveden varnostni list brez popravkov.
 • Lahko vsebuje neprevedene dele (ni možno delati s prevodnimi enotami, ki se ne ujemajo v celoti s stavki v pomnilniku).
 • Nepravilno prevedeni stavki, fraze, imena snovi. Vsebuje samo določeno število stavkov, kar pomeni veliko omejenost njihove rabe.
 • Ne posreduje manjkajočih podatkov (npr. številke EU, dovoljene vrednosti izpostavljenosti itd.).
 • Deluje samo na osnovi splošnih direktiv EU, pri čemer zanemarja manjša ali večja odstopanja od nacionalnih predpisov ciljne države.

 

 Druge, nestrokovne slabosti

 • Ne gre samo za enkraten izdatek. Nakup različnih jezikovnih modulov lahko vodi v dodatne stroške.
 • Programsko opremo mora nekdo poganjati, kar pomeni, da nastanejo tudi stroški, vezani na človeške vire
 • Uporaba programske opreme je stroškovno učinkovita samo za določeno število varnostnih listov
 • Programska oprema pomaga uporabniku samo kot taka, v primeru vprašanj glede kemijske varnosti se nima na koga obrniti.
 • Uporabnik ne bo mogel popraviti varnostnega lista, če pride do pripomb ali opozoril s strani pristojnih nadzornih organov ali partnerja.

 

Ponujene storitve