Prevajanje varnostnih listov v v skladu z zakonodajo na področju kemijske varnosti

MSDS-Europe – Prevajanje varnostnih listov. Prevajanje SDS

 

Prevajanje in adaptacija varnostnih listov

Rezultat našega dela je strokovno pravilno revidiran dostavljen varnostni list našim strankam, ki je v celoti skladen s trenutno veljavno zakonodajo EU.
V postopku prevajanja in prilagajanja varnostnega lista uporabljamo smernice 31. člena uredbe (EU) 1907/2006 (REACH), UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 in drugih ustreznih predpisov.

Dodatno ob prilagajanju varnostnega lista veljavni zakonodaji, vam naša storitev zagotavlja potrebne dovoljene vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu, kakor tudi dodajanje obveznih razpoložljivih telefonskih številk za nujne primere.

Upoštevanje vsebine in oblikovnih lastnosti varnostnega lista v postopku prevajanja zagotavlja ustrezno strokovnost in kakovost.

 

Prevajanje in adaptacija varnostnih listov v naslednje jezike:

angleškega, bolgarskega, češkega, estonskega, finskega, francoskega, grškega, nizozemskega, hrvaškega, poljskega, latvijskega, litovskega, madžarskega, nemškega, italijanskega, portugalskega, romunskega, španskega, švedskega, slovaškega in slovenskega.

Naše reference glede mednarodnih izkušenj pri prevajanju varnostnih listov.

 

Pomembnost strokovnega prilagajanja pri prevajanju varnostnih listov

Predpisi na področju kemijske varnosti so vključeni v enotni “zakonodajni okvir” EU. Vseeno pa dobesedni prevod varnostnega lista v neki tuji jezik ni nujno skladen z zakonodajo, saj ima vsaka država članica svoje specifične predpise.

Najpogostejše napake pred prevajanjem “izvornega” varnostnega lista:

 • nepravilnosti v vsebini in obliki
 • napačne, šibko prevedene fraze
 • netočna razvrstitev nevarnosti, nepravilni stavki H in P
 • manjkajoče dovoljene vrednosti izpostavljenosti, morebiti drugi manjkajoči podatki glede na nacionalno zakonodajo

O nadzorni programski opremi varnostnega lista. Naš članek o prednostih in slabostih nadzorne programske opreme varnostnega lista.

 

Postopek prevajanja in prilagajanja varnostnega lista

Naši prevajalci prevedejo prejete varnostne liste v tujem jeziku z uporabo ustrezne terminologije ter pri tem upoštevajo oblikovne lastnosti posameznega varnostnega lista.

Naši strokovnjaki nato pregledajo in revidirajo prevedeni varnostni list ob upoštevanju področne zakonodaje za kemijsko varnost.

Strokovna revizija varnostnega lista ni enaka kot lektoriranje besedila. Naši kolegi so strokovnjaki na področju kemijske varnosti. Strokovna revizija varnostnega lista pomeni primerjavo podatkov in informacij v varnostnem listu z veljavno področno zakonodajo. Po potrebi bomo dodali manjkajoče podatke in popravili morebitne tehnične napake.

V vsakem primeru bomo vse morebitne spremembe sporočili našim strankam, da lahko z njimi seznanijo svojega dobavitelja.

Samo prevod in strokovna revizija le-tega je podlaga za polno sprejemljiv varnostni list v odnosu do pristojnih organov.

 

Naše storitve vključujejo

 • Preverjanje imena IUPAC, razvrstitev glede na nevarnosti sestavin in, po potrebi, spreminjanje teh podatkov.
 • Razvrstitev v skladu z uredbo CLP (1272/2008/ES) ali, če je že na voljo, preverjanje njene točnosti ter po potrebi popravljanje.
 • Sprememba oblike varnostnega lista glede na UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878
 • Preverjanje pravilnosti stavkov H in P in po potrebi popravljanje teh napak.
 • Spremembe ubeseditve varnostnega lista hkrati z razvrščanjem proizvoda glede na stopnjo nevarnosti
 • Urejanje manjkajočih poklicnih dovoljenih vrednosti izpostavljenosti
 • Urejanje Evropskega kataloga odpadkov
 • Izdelava logično pravilnega varnostnega lista, ki je dosleden.
 • Preverjanje informacij glede prevoza (razred ADR, številka UN itd.)
 • Zamenjava splošnih, nasprotujočih si, narobe sestavljenih stavkov v strokovno in stilistično pravilne stavke.
 • Označitev in navedba veljavne zakonodaje EU*

* Glede na poznavanje specifičnih nacionalnih zahtev ciljnih držav in zaradi specifičnih potreb lokalnih oblasti, je vsaka potrebna sprememba varnostnega lista odgovornost stranke.

 

Prevajanje varnostnih listov brez prilagajanja

Nudimo prevajanje varnostnih listov iz in v vse uradne jezike EU.

Med prevajanjem ne spreminjamo vsebine ali oblike dokumenta, prevedemo ga samo v želeni ciljni jezik.

Vseeno pa samo zgolj prevod brez strokovnega prilagajanja v večini primerov ne zagotavlja skladnosti z zakonodajnim okvirom EU (posebej, če tudi izvorni dokument vsebuje napake).

Zato lahko kot rezultat naše storitve prevzamemo odgovornost samo za pravilnost prevoda, ne pa za uradno skladnost varnostnega lista.

 

Predmet naše storitve prevajanja varnostnega lista

Varnostni listi se prevajajo samo v skladu z “originalnim” varnostnim listom, in sicer se ohranita tako vsebina kot oblika, brez prilagoditev ali strokovnega nadzora. Ne opravljamo nobenih sprememb in revizij glede razvrščanja po stopnji nevarnosti, številk CAS, zakonodajnih referenc itd.
V okviru naše storitve pa lahko zagotovimo strokovno in stilistično pravilne stavke in primerno terminologijo.

 

Garancija

Prevzemamo popolno strokovno in finančno odgovornost za varnostne liste, ki jih bo naše podjetje prevedlo. Naša finančna garancija vključuje povračilo vse posredne ali neposredne škode. Naša služba za stranke bo začela preiskavo v roku 24 ur.

Služba za stranke

Naša storitev zajema preproste in hitre postopke

Zahteva za ponudbo za prevod varnostnega lista

Na zahtevo za ponudbo bomo odgovorili v roku 24 ur po elektronski pošti ali v obliki spletnega obrazca.

Kot prilogo naši ponudbi bomo vam poslali tudi naš obraze za naročilo*, da bo postopek naročila enostavnejši.

*Sprejemamo tudi druge oblike naročila, v primeru da vas prosimo za posredovanje vseh potrebnih informacij in podatkov, pa vas prosimo, da to storite s pomočjo obrazca za naročilo.

Potrebni podatki, dokumenti

Naš obrazec za naročilo vsebuje nekatere tehnične informacije, ki jih rabimo za prevod in posodobitev varnostnega lista in za katere bi vas prosili, da nam jih pošljete po elektronski pošti skupaj z varnostnimi listi.

Opravljanje storitve

V roku 24 ur boste prejeli potrditev naročila, prevedeni varnostni listi pa bodo poslani na vaš elektronski naslov v dogovorjenem roku.

Storitve v zvezi s spletno zahtevo – Prevajanje varnostnih listov

 

Prevajanje varnostnih listov - MSDS-Europe program za podporo strankamMSDS-Europe program za podporo strankam

Poslovna kultura MSDS-Europe je vedno postavljala v ospredje osredotočenost na stranko, na podlagi tega smo oblikovali naš program za podporo strankam. Z njim želimo ponuditi dolgoročne ugodnosti našim strankam.

Kontakt s ključnimi kupci med storitvami v povezavi z varnostnimi listi

Prepričani smo, da se lahko visoko kakovostna storitev na področju kemijske varnosti doseže s tesnim sodelovanjem in dobro komunikacijo.

Našim strankam dodelimo osebno kontaktno osebo, da zagotovimo gladko izvedbo naročila.

Podpora po opravljeni storitvi  

Stik s stranko se ne konča s prevodom varnostnega lista.

Vaša osebna kontaktna oseba vam bo posredovala strokovno podporo pri razlagi in uporabi varnostnega lista ter vas seznanila s predpisi na področju kemijske varnosti, tudi po opravljeni storitvi.

Program za podporo strankam – skupaj za kemijsko varnost  

 

Nadzor SDS in certifikacija kakovosti

Po pripravi SDS zagotavljamo našim strankam, da jih bodo obdobju 2 let obveščali o posodobitvah SDS zaradi sprememb zakonodaje.

Več informacij

 

Storitve, vezane na storitev prevajanja varnostnega lista

 

Uporaben strokovni material, vezan na storitev prevajanja varnostnega lista