Revizija, posodobitev varnostnega lista v skladu s trenutno zakonodajo

MSDS-Europe – Revizija, posodobitev varnostnega lista

 

Rezultat našega dela je strokovno pravilno revidiran dostavljen varnostni list našim strankam, ki je v celoti skladen s trenutno veljavno zakonodajo.
V postopku revizije (posodobitve) varnostnega lista uporabljamo smernice 31. člena uredbe (EU) 1907/2006 (REACH), UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 in drugih ustreznih predpisov.

 

Zakaj je dobro revidirati svoje varnostne liste

Revizija varnostnega lista je lahko pogojena z nenehnimi spremembami zakonodaje glede vsebine in oblike varnostnega lista in najnovejšimi podatki proizvajalca ali distributerja (kot so npr. spremembe v sestavi, novi toksikološki podatki, registracijska številka REACH itd.).

Revizija varnostnih listov je mogoča na podlagi:

  • na podlagi obstoječega, ampak pretečenega varnostnega lista
  • na podlagi zadnje različice varnostnega lista, ki ga je izdal proizvajalec ali dobavitelj (prav tako utegne biti v tujem jeziku)

 

Zagotavljanje kakovosti

Naše podjetje nudi visoko kakovostne izvedbe projektov na podlagi več kot 17 let izkušenj in procesno usmerjenih inovacij, ki zagotavljajo visoko kakovostne prevode varnostnih listov in njihovo sestavo.

Nadzorni mehanizmi, uporabljeni za posodobitev in revizijo varnostnega lista zagotavljajo strokovno ustreznost izdelanega varnostnega lista.

 

Delovni postopek posodobitve varnostnega lista

Pri posodobitvi varnostnega lista opravimo potrebne oblikovne in vsebinske spremembe, ki temeljijo na zadnjih dostopnih informacijah v skladu s trenutno in veljavno zakonodajo.
Če dobavitelj dostavi novi varnostni list, ga ne samo prevedemo in dodamo vse zadnje dostopne informacije, potrebne za posodobitev, pač pa tudi popravimo vse morebitne prejšnje napake pri prevodu.

 

Izvajamo naslednje korake med storitvijo revidiranja varnostnega lista

  • Izdelava varnostnega lista v skladu z UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 in glede na veljavne predpise EU.
  • Klasifikacija v skladu s predpisom (ES), št. 1272/2008 (CLP): če je že na voljo: preveriti pravilnost, po potrebi: popraviti.
  • Preverjanje imena IUPAC, razvrstitev glede na nevarnosti sestavin in, po potrebi, spreminjanje teh podatkov.
  • Preverjanje poklicnih dovoljenih vrednosti izpostavljenosti
  • Posodobitev vsebine varnostnega lista, da ustreza veljavnim predpisom
  • Uporabljamo strokovno pravilne in stilistično primerne stavke z ustrezno terminologijo namesto splošnih, nasprotujočih si in narobe sestavljenih stavkov.
  • Preverjanje informacij glede prevoza (razred ADR, številka UN itd.)
  • Posredovanje veljavnih predpisov

 

Preprosti in hitri procesi med izvajanjem storitve

Zahteva za ponudbo za revizijo, posodobitev varnostnega lista

Na zahtevo za ponudbo bomo odgovorili v roku 24 ur po elektronski pošti ali v obliki spletnega obrazca.

Kot prilogo naši ponudbi bomo vam poslali tudi naš obraze za naročilo*, da bo postopek naročila enostavnejši.

*Sprejemamo tudi druge oblike naročila, v primeru da vas prosimo za posredovanje vseh potrebnih informacij in podatkov, pa vas prosimo, da to storite s pomočjo obrazca za naročilo.

Potrebni podatki, dokumenti

Naš obrazec za naročilo vsebuje nekatere tehnične informacije, ki jih rabimo za revizijo in posodobitev varnostnega lista in za katere bi vas prosili, da nam jih pošljete po elektronski pošti skupaj z varnostnimi listi.

Način dostave

V roku 24 ur boste prejeli potrditev naročila, posodobljeni varnostni listi pa bodo poslani na vaš elektronski naslov v dogovorjenem roku.

Storitve v zvezi s spletno zahtevo – Revizija, posodobitev varnostnega lista

 

Garancija

Prevzemamo popolno strokovno in finančno odgovornost za varnostne liste, ki jih bo naše podjetje revidiralo. Naša finančna garancija vključuje povračilo vse posredne ali neposredne škode. Naša služba za stranke bo začela preiskavo v roku 24 ur.

Služba za stranke

 

Revizija, posodobitev varnostnega lista - MSDS-Europe program za podporo strankamMSDS-Europe program za podporo strankam

Poslovna kultura MSDS-Europe je vedno postavljala v ospredje osredotočenost na stranko, na podlagi tega smo oblikovali naš program za podporo strankam. Z njim želimo ponuditi dolgoročne ugodnosti našim strankam.

Kontakt s ključnimi kupci med storitvami v povezavi z varnostnimi listi

Prepričani smo, da se lahko visoko kakovostna storitev na področju kemijske varnosti doseže s tesnim sodelovanjem in dobro komunikacijo. Našim strankam dodelimo osebno kontaktno osebo, da zagotovimo gladko izvedbo naročila.

Podpora po opravljeni storitvi  

Stik s stranko se ne konča z revidiranjem ali spremembo varnostnega lista.

Vaša osebna kontaktna oseba vam bo posredovala strokovno podporo pri razlagi in uporabi varnostnega lista ter vas seznanila s predpisi na področju kemijske varnosti, tudi po opravljeni storitvi.

Program za podporo strankam – skupaj za kemijsko varnost  

 

SDS control and quality certification

After the SDS has been prepared, we guarantee our customers that during a period of 3 years we will inform them about the SDSs to be updated because of some legislative change.

More information 

Dodatne storitve, ki jih priporočamo zraven naših storitev revizije in posodobitve varnostnih listov

 

Zanimiva in uporabna strokovna gradiva v zvezi z našo storitvijo revizije varnostnih listov