Címke: varnostnega lista

Vsebina in formalni elementi varnostnega lista

  Podatkovna baza varnostnih listov –  Vsebina in formalni elementi varnostnega lista (EU) 2020/878 Varnostni list mora vsebovati informacije o nevarnostih ter o varnem skladiščenju, ravnanju in odstranjevanju snovi ali zmesi. Uporabniki lahko na podlagi takih informacij izvedejo vse potrebne ukrepe v zvezi z zaščito zdravja in varnostjo na delovnem mestu kakor…

Stavek o nevarnosti

Celotna zbirka stavkov o nevarnosti (stavki H) v skladu z uredbo CLP.

Simboli nevarnosti

Zbirka simbolov za nevarnost DPD (neveljavna od 1. junija 2017).

Storitve v zvezi s spletno zahtevo za ponudbo varnostnih listov

Storitve v zvezi s spletno zahtevo za ponudbo varnostnih listov. Pisna zahteva v roku 24 ur.

MSDS-Europe – Resnična alternativa programske opreme za varnostne liste

ToxInfo Kft. je že več kot 17 let dejavno na področju kemijske varnosti. Spoznajte naše podjetje, naše storitve na področju kemijske varnosti in naše številne koristne članke ter različne informacije.

Izdelava varnostih listov za kozmetične proizvode

V primeru kozmetičnih proizvodov je naša storitev izdelave varnostnih listov na voljo kot opcija. Izdelava varnostnega lista za kozmetične proizvode ni obvezna, ampak je vseeno v večini primerov primerno sredstvo za komuniciranje pri varnosti na delovnem mestu.

Izdelava osnutkov etiket

Izdelava osnutkov etiket CLP za kemične snovi in zmesi. Prevajanje osnutkov etiket v vse jezike EU.

Hitre storitve za varnostne liste v roku 24 ur

Naše hitre storitve: prevod ali revizija varnostnega lista in izdelava osnutka etikete. V roku 24 ali 72 ur.

Revizija, posodobitev varnostnega lista

Naša storitev revizije, posodobitve varnostnega lista Zagotavljanje skladnosti varnostnega lista s trenutnimi predpisi.

Piktogrami za nevarnosti

Koristne informacije za praktično implementacijo obveznosti označevanja v skladu z uredbo CLP.

Stavkov R in stavkov S

Celoten seznam stavkov R in stavkov S.

Previdnostni stavek

Celotni seznam previdnostnih stavkov v skladu z uredbo CLP.

O nadzorni programski opremi varnostnega lista

Naš članek o prednostih in slabostih nadzorne programske opreme varnostnega lista.

Delovni postopek izdelave in prevajanja varnostnega lista

Opis poteka dela v našem podjetju, ki ga uporabimo za prevod varnostnega lista.

Uporaben material in smernice za varnostne liste

Zbirka uporabnih informacij, podlag in smernic za razlago in pripravo varnostnih listov.

Sestava in izdelava varnostnega lista

Naša storitev izdelave varnostnega lista Morda bo potrebno izdelati varnostni list samo v primeru proizvodnje zmesi ali v primeru uvoznih dejavnosti.

Prevajanje varnostnih listov

Storitve, povezane s prevajanjem varnostnih listov Prevodi v vse jezike EU. Upoštevanje vsebine in oblikovnih lastnosti varnostnega lista v postopku prevajanja zagotavlja ustrezno strokovnost in kakovost.