Izdelava osnutkov etiket CLP za snovi in zmesi

MSDS-Europe – Izdelava osnutkov etiket

 

Če gre pri proizvodu za takega, ki je bil na trg dan po 1. juniju 2015, mora biti označevanje v skladu z uredbo št. 1272/2008/ES (CLP), pri čemer je potrebno upoštevati še druge posebne zahteve za dane proizvode.

 

Dobavitelj proizvoda ima obveznost označevanja

  • če je snov ali sama zmes razvrščena kot nevarna v skladu z uredbo CLP
  • če gre za izdelek, ki je vnetljiv oz. lahko eksplodira
  • če gre za nenevarno zmes, ki vsebuje eno ali več snovi, ki so razvrščene kot nevarne nad koncentracijami, navedenimi v 2. delu Priloge II uredbe CLP

Če obstaja obveznost označevanja, izdelamo osnutek etikete za proizvode v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008.

 

Predmet naše storitve izdelave osnutkov etiket

Določanje elementov oznake proizvoda v skladu z varnostjo pred kemikalijami in ustreznimi predpisi ter na podlagi varnostnega lista, ki ga je posredovala stranka.

 

Dokumenti in podatki, potrebni za izdelavo osnutka etikete

Določanje elementov oznake temelji na varnostnem listu in upošteva ustrezno zakonodajo.

Našim strankam lahko pomagamo tudi pri reviziji ali izdelavi varnostnega lista, kar je pomembno pri pripravi osnutka etikete.

 

Prevod osnutka etikete

Prevajanje osnutkov etiket v naslednje jezike:

angleškega, bolgarskega, češkega, estonskega, finskega, francoskega, grškega, nizozemskega, hrvaškega, poljskega, latvijskega, litovskega, madžarskega, nemškega, italijanskega, portugalskega, romunskega, španskega, švedskega, slovaškega in slovenskega.

 

Zagotavljanje kakovosti v postopku izdelave osnutka etikete

Pri izdelavi osnutka etikete naši strokovnjaki preverijo tudi varnostni list, ki se je uporabil kot podlaga za izdelavo osnutka etikete, pri čemer se posebna pozornost nameni razvrstitvi glede na stopnjo nevarnosti in glede na stavke H in P.

Ustrezen pregled izvornih dokumentov in prejetih podatkov zagotavlja pravilnost osnutkov etiket, ki so bili posredovani, kot rezultat naše storitve.

 

Preprosta uporaba storitev

Na zahtevo za ponudbo bomo odgovorili v roku 24 ur po elektronski pošti. Kot prilogo naši ponudbi bomo vam poslali tudi naš obraze za naročilo, da bo postopek naročila enostavnejši. Če že imate varnostni list, ki potrjuje skladnost s trenutnimi predpisi, prosimo da nam pošljete varnostni list skupaj z izpolnjenim obrazcem za naročilo.

Če boste izbrali katero od naših storitev za izdelavo varnostnega lista, lahko izberete tudi osnutek etikete kot dopolnilno storitev, ki jo pripravimo z varnostnim listom.
V tem primeru je administracija veliko hitrejša, saj ne rabite ponovno pošiljati originalnega varnostnega lista in kot kompleksno storitev bomo posredovali tudi osnutek etikete istočasno kakor pri varnostnem listu.

 

Garancija

Prevzemamo popolno strokovno in finančno odgovornost za osnutke etiket, ki jih bo naše podjetje prevedlo. Naša finančna garancija vključuje povračilo vse posredne ali neposredne škode. Naša služba za stranke bo začela preiskavo v roku 24 ur.

 

Strokovna podpora po uporabi naših storitev

Po uporabi naših storitev vam bo naša služba za stranke pomagala pri razlagi in uporabi izdelanih osnutkov etiket ter vam lahko pomaga pri povezanih nalogah za kemijsko varnost.

 

Storitve, vezane na storitev izdelave osnutkov etiket

 

Uporabna gradiva, vezana na storitev izdelave osnutkov etiket