Címke: baza wiedzy karta charakterystyk

Specyfikacje dotyczące UFI i oznakowania mieszanin niebezpiecznych

Baza wiedzy karta charakterystyk  – Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej  Unikalny identyfikator postaci czynnej (UFI) jest 16-znakowym kodem dodawanym na etykietach mieszanin niebezpiecznych. Kod UFI umożliwia ośrodkom toksykologicznym dostarczać informacje o niebezpiecznych mieszaninach w przypadku zagrożenia. Wskazówki dotyczące UFI będą wprowadzane etapami (w zależności od rodzaju zastosowania) w zharmonizowanym formacie dla wszystkich…

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H

Pełna lista zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwroty H) zgodnie z przepisami CLP.

Zwroty wskazujące środki ostrożności P

Pełna lista zwrotów wskazujących środki ostrożności zgodnie z przepisami CLP.

Zwroty R i zwroty S

Pełna lista zwroty R i S.

Proces roboczy tworzenia, tłumaczenia karty charakterystyki

Opis przepływu pracy, który wykorzystuje nasza firma podczas tłumaczenia karty charakterystyki.

Piktogram zagrożeniu

Użyteczne materiały pomocnicze do praktycznego wdrożenia obowiązku oznakowania zgodnie z przepisami CLP.

Symbole zagrożenia

Zbiór symboli o zagrożeniach DPD (nie obowiązuje od 1 czerwca 2017 roku).

Informacje o oprogramowaniach do tworzenia kart charakterystyk

Nasz artykuł o mocnych i słabych stronach oprogramowań do tworzenia kart charakterystyk.

Przydatne materiały pomocnicze i wskazówki dla kart charakterystyk

Gromadzenie przydatnych materiałów pomocniczych i wskazówek w celu interpretacji i przygotowania kart charakterystyk.