Usługi zgłoszeń PCN, szkolenia, doradztwo, zarządzanie UFI

MSDS Europe — Usługi związane z UFI / zgłoszeniami PCN

Nasze usługi związane ze zgłoszeniami PCN zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/542 wraz z późniejszymi zmianami. Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi na najwyższym poziomie dla podmiotów zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń.

 

Usługi doradcze, szkolenia*

Szkolenie on-line, 4 godziny

Szkolenie teoretyczne i praktyczne dla pracowników, którzy będą w stanie samodzielnie dokonywać zgłoszeń i w całości obsługiwać „strategię firmy w zakresie UFI”.

Szkolenie on-line, 2 x 4 godziny

Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie korzystania z portalu zgłoszeń PCN. Wymagana jest odpowiednia wiedza teoretyczna (postanowienia rozporządzenia Komisji (UE) 2017/542).

Szkolenie on-line, 4 godziny

 

Fachowe wsparcie techniczne*

 

Nasze usługi w zakresie zgłoszeń PCN

 

*: Usługi oznaczone gwiazdką są dostępne tylko w języku angielskim i węgierskim.

Szkolenie podstawowe w zakresie PCN

Szkolenie przygotowawcze, teoretyczne

4 godziny + 1 godzina wsparcia

Szkolenie to jest zalecane dla tych firm, które muszą zgłaszać swoje produkty zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/542 i które chcą nabyć odpowiednią wiedzę teoretyczną.

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia podstawowego

 • Omówienie przepisów rozporządzenia
 • Pomoc w prawidłowej interpretacji i zrozumieniu kontekstu
 • Omówienie obowiązków
 • Zebranie niezbędnych danych i dokumentów
 • Zapewnienie wsparcia w zakresie planowania strategicznego
 • Wskazówki dotyczące utrzymywania aktualności zgłoszenia
 • Przeprowadzenie podstawowego (teoretycznego) szkolenia w zakresie oczekiwanych zadań do wykonania przez oddelegowanego pracownika
 • Przygotujemy również plan działania i zaproponujemy rozwiązanie ewentualnych problemów, które mogą pojawić się w związku ze zgłoszeniem, w oparciu o informacje przekazane podczas konsultacji
 • Konsultacje i udzielenie odpowiedzi na pojawiające się pytania na zakończenie szkolenia

Szkolenie odbywa się on-line po uprzedniej ocenie potrzeb. Po zakończeniu szkolenia bezpłatnie świadczona jest 1-godzinna usługa wsparcia.

Szkolenie w zakresie portalu zgłoszeń PCN

Zgłoszenie PCN w praktyce, krok po kroku

Nabycie praktycznych umiejętności samodzielnego korzystania z portalu zgłoszeń PCN

Szkolenie to jest zalecane dla firm, które wiedzą, że ich pracownicy posiadają już wymaganą wiedzę teoretyczną i poprawnie rozumieją przepisy PCN, ale nie są pewni, jak korzystać z portalu zgłoszeń w praktyce.

4 godziny + 2 godziny wsparcia

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia

 • Omówienie funkcji opartego na chmurze portalu ECHA służącego do zgłoszeń PCN
 • Etapy przygotowania dokumentacji PCN
 • Przesyłanie dokumentacji PCN
 • Omówienie środowiska testowego portalu przesyłania zgłoszeń ECHA
 • Przygotowanie próbnych zgłoszeń wspólnie z ekspertem, a następnie samodzielnie przez uczestników
 • Ocena próbnych zgłoszeń, odpowiadanie na pytania
 • Przekazanie notatek przypominających

Szkolenie odbywa się on-line po uprzedniej ocenie potrzeb. Po zakończeniu szkolenia bezpłatnie świadczona jest 2-godzinna usługa wsparcia.

Szkolenie w zakresie zarządzania PCN

Zaawansowane umiejętności teoretyczne i praktyczne

Szkolenie to polecane jest przedsiębiorstwom, które chciałyby zapewnić odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne swoich pracowników przesyłających zgłoszenia, aby umożliwić im samodzielne prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami PCN w danej firmie.

Szkolenie 2-dniowe — 2 * 4 godziny + 5 godzin wsparcia

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia

 • Omówienie postanowień rozporządzenia (rozporządzenie (UE) 2017/542)
 • Wskazanie wyjątków i zwolnień
 • Ocena portfela produktów i rynków
 • Zdefiniowanie mieszanin wymaganych zgłoszenia
 • Przegląd dokumentacji produktów, sprawdzanie kart charakterystyki (skład, klasyfikacja)
 • Określenie mieszanin w mieszaninach (MiM)
 • Zdefiniowanie kategorii produktów (EUPC)
 • Opracowanie strategii zgłoszeń portfela produktów
 • Omówienie funkcji opartego na chmurze portalu ECHA służącego do zgłoszeń PCN
 • Etapy przygotowania dokumentacji PCN
 • Przesyłanie dokumentacji PCN
 • Objaśnienie środowiska testowego portalu przesyłania zgłoszeń ECHA
 • Przygotowanie próbnych zgłoszeń wspólnie z ekspertem, a następnie samodzielnie przez uczestników
 • Ocena próbnych zgłoszeń, odpowiadanie na pytania
 • Wskazówki dotyczące utrzymywania aktualności zgłoszenia

Struktura szkolenia

Dzień 1 (4 godziny)

W pierwszym dniu szkolenia omówimy teoretyczne i praktyczne podstawy zgłoszenia. Nasz ekspert pomaga zrozumieć kontekst na przykładach, a po omówieniu portfela produktów firmy, pomaga opracować strategię zgłoszeń. W drugiej części dnia ekspert demonstruje krok po kroku jak korzystać z portalu zgłoszeń PCN. Na koniec dnia zostaną udzielone odpowiedzi na pojawiające się pytania.

Dzień 2 (4 godziny)

Program drugiego dnia zostanie zrealizowany o wspólnie uzgodnionej godzinie. Uczestnicy będą dokonywać zgłoszeń w środowisku testowym portalu zgłoszeń ECHA przy stałym wsparciu naszego eksperta, który będzie omawiać pojawiające się pytania. W ramach usługi, po zakończeniu szkolenia nasz ekspert będzie udzielać odpowiedzi na pytania teoretyczne związane ze zgłoszeniami, jak również pomoże rozwiązać problemy z obsługą portalu zgłoszeń (wsparcie).

Szkolenie odbywa się on-line po uprzedniej ocenie potrzeb. Po zakończeniu szkolenia bezpłatnie świadczona jest 5-godzinna usługa wsparcia.

Usługa wsparcia w zakresie PCN

Natychmiastowa pomoc podczas procesu zgłaszania

Szkolenie to polecane jest tym firmom, które chciałyby samodzielnie zajmować się zadaniami związanymi ze zgłoszeniami PCN, ale w razie potrzeby chciałyby skorzystać z fachowej pomocy.

Usługa wsparcia jest płatna według stawki godzinowej i polega na udzielaniu naszym Klientom pomocy w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w procesie zgłoszenia. Usługa świadczona jest za pośrednictwem aplikacji Zoom.

Nasza usługa, oprócz stałej dostępności, świadczona jest również w formie umowy w oparciu o opłatę miesięczną. Jej założenia są opracowywane z uwzględnieniem specjalnych potrzeb danej firmy.

Zgłaszanie mieszanin za pośrednictwem portalu PCN

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/542 zgłoszenie mieszanin niebezpiecznych objętych zakresem załącznika VIII do rozporządzenia CLP odbywa się na podstawie danych przekazanych nam za pośrednictwem portalu PCN (IUCLID w chmurze).

W przypadku szczególnych wymagań lub dużych zamówień prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu opracowania najlepszego rozwiązania dostosowanego do potrzeb.

Usługa zawiera następujące elementy:

 • Generowanie i walidacja (w razie potrzeby) UFI
 • Określanie zakresu stężeń składników
 • Określanie barwników, substancji zapachowych
 • Określanie mieszanin w mieszaninie (MiM)
 • Definiowanie kategorii produktów zgodnie z systemem EuPCS
 • Określenie rodzajów i wielkości opakowań
 • Przesyłanie zgłoszeń PCN za pośrednictwem portalu zgłoszeń ECHA

Usługa aktualizacji zgłoszeń PCN

Aktualizacja przekazanych informacji

Istnieje wiele powodów aktualizacji dokumentacji PCN. Na przykład może być konieczna w następujących przypadkach: zmiana danych kontaktowych dostawcy lub osoby do kontaktu, dodanie nowej nazwy handlowej lub nowego kodu UFI, rozszerzenie zgłoszenia na nowe kraje docelowe. Aktualizacja może być niezbędna w przypadku istotnej zmiany składu mieszaniny lub zmiany klasyfikacji ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub zagrożenie fizyczne.

Podczas nawiązywania bliskich kontaktów z naszymi partnerami profesjonalnie oceniamy zmiany wpływające na ich mieszaniny i w razie potrzeby aktualizujemy dane przekazane w ramach zgłoszeń PCN.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Aktualizacja przekazanych informacji

Usługa generowania kodu UFI

Zarządzanie kodami UFI od wygenerowania do walidacji

Zasadniczym elementem powiadomień PCN jest kod UFI.

W ramach naszej usługi określamy najlepsze podejście do generowania kodu UFI, biorąc pod uwagę portfolio produktów, rolę w łańcuchu dostawców oraz strategię marketingową.

Na podstawie przekazanych informacji generujemy wymaganą liczbę kodów UFI, a także dokonujemy ich walidacji.

 

Gwarancja

Nasze usługi doradcze i pozostałe świadczymy zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/542. Bierzemy pełną odpowiedzialność zawodową i finansową za świadczone przez nas usługi.

 

Pomoc w korzystaniu z naszych usług PCN, zamawianie usług

Nasz dział obsługi klienta zapewnia profesjonalne wsparcie w zakresie udzielania odpowiedzi na pojawiające się pytania związane z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/542 lub dotyczące naszych usług.

 

Powiązane, przydatne strony