Nasze usługi związane z tworzeniem i zgłaszaniem UFI

MSDS-Europe – Usługa UFI

Nasze usługi UFI zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/542. Dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu profesjonalnej obsługi importerów i dalszych wytwórców mieszaniny w celu udzielenia im wsparcia w zakresie ich obowiązków związanych ze stosowaniem UFI, a tym samym zmniejszenia ich obciążeń administracyjnych.

 

Wsparcie w tworzeniu i walidacji UFI

Dzięki naszym usługom doradczym zapewniamy profesjonalne wsparcie w korzystaniu z generatora UFI on-line na stronie internetowej ECHA dla naszych klientów, którzy są zobowiązani do zgłaszania UFI. Jeżeli nasi partnerzy nie dysponują niezbędnymi zasobami ludzkimi, możemy podjąć się stworzenia i walidacji UFI dla ich produktów po otrzymaniu odpowiednich danych.

Specyfikacje dotyczące UFI i oznakowania mieszanin niebezpiecznych

Nasze usługi w zakresie zgłaszania UFI

Możemy zarządzać powiadomieniami UFI dla wszystkich państw członkowskich EOG, w języku urzędowym danego państwa członkowskiego.

Podczas zgłaszania UFI przekazujemy wyznaczonym organom następujące dane/informacje:

 • Identyfikacja mieszaniny i podmiotu przekazującego dane
 • Identyfikator produktu dla mieszaniny
 • Dane podmiotu przekazującego dane

Numer telefonu i adres e-mail na potrzeby szybkiego dostępu do dodatkowych informacji o produkcie

 • Identyfikacja zagrożeń i dodatkowe informacje
 • Klasyfikacja mieszaniny
 • Elementy etykiety
 • Informacje toksykologiczne
 • Dodatkowe informacje

Informacje dotyczące składników mieszaniny

 • Informacje dotyczące składników mieszaniny
 • Składniki mieszaniny
 • Składniki mieszanin podlegające wymogom w zakresie przekazywania informacji
 • Stężenie i zakresy stężeń składników mieszanin
 • Niebezpieczne składniki budzące poważne obawy związane z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i środki profilaktyczne
 • Inne niebezpieczne składniki i składniki niezaklasyfikowane jako niebezpieczne
 • Klasyfikacja składników mieszanin

 

Aktualizacja przekazanych informacji

Podczas nawiązywania bliskich kontaktów z naszymi partnerami, profesjonalnie oceniamy zmiany wpływające na ich mieszaniny i w razie potrzeby aktualizujemy dane dostarczone w ramach zgłoszeń UFI.

Uważamy, że ważne jest, aby dostawcy mieli świadomość, że UFI określa konkretny skład! Dany kod UFI może być stosowany tylko pod warunkiem, że skład lub proporcje składników (w określonym zakresie stężeń) nie zmieniają się w danej mieszaninie.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/542 w następujących przypadkach konieczne może okazać się złożenie aktualizacji danych dostarczonych w trakcie zgłoszenia UFI:

 • gdy uległ zmianie identyfikator produktu mieszaniny (w tym UFI),
 • gdy uległa zmianie klasyfikacja mieszaniny ze względu na zagrożenie dla zdrowia i zagrożenie fizyczne,
 • gdy dostępne stały się nowe informacje toksykologiczne, które są wymagane w sekcji 11 karty charakterystyki, na temat niebezpiecznych właściwości mieszaniny lub jej składników,
 • jeżeli skład mieszaniny uległ zmianie w sposób/w zakresie określonym w odpowiednim przepisie prawa.

 

Nasze usługi w zakresie zarządzania UFI

Doświadczenie naszej firmy w procesach licencjonowania i powiadamiania oraz dostępność odpowiednich zasobów umożliwiają nam realizację wszystkich zadań danej firmy związanych z UFI.

Nasze usługi obejmuje cały proces od wygenerowania UFI do oznakowania mieszaniny, a także stałą aktualizację zgłoszenia.

Tworzenie projektu etykiety

Gwarancja

Nasze usługi w zakresie zgłaszania będziemy realizować zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/542. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność zawodową i finansową za prawidłowość zgłoszenia UFI.

 

Wsparcie w zakresie naszych usług UFI, zamawianie naszych usług

Nasz dział obsługi klienta zapewnia profesjonalne wsparcie w zakresie udzielania odpowiedzi na pojawiające się pytania związane z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/542 lub dotyczące naszych usług.

Sprawdzenie, aktualizacja kart charakterystyk