Tłumaczenie karty charakterystyki zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa chemicznego

MSDS-Europe Tłumaczenie karty charakterystyki. SDS tłumaczenie

 

Usługi tłumaczeniowe SDS

 

Tłumaczenie i adaptacja kart charakterystyki

W ramach naszej usługi zapewniamy naszym klientom profesjonalnie skorygowaną kartę charakterystyki, która w pełni spełnia wymagania obecnych przepisów.
Podczas tłumaczenia i dostosowania karty charakterystyki stosujemy zapisy artykułu 31 rozporządzenia (UE)1907/2006 (REACH), rozporządzeniu (UE) 2020/878 i innych odpowiednich przepisów.

Ponadto aby dostosować kartę charakterystyki, zgodnie z przepisami UE, nasza usługa obejmuje podanie koniecznych wartości ograniczenia na działanie w miejscu pracy w kraju docelowym, a także dodanie obowiązkowych numerów telefonów alarmowych, jeśli są dostępne.

Biorąc pod uwagę specyfikacje treści i formatu karty charakterystyki podczas tłumaczenia, proces gwarantuje odpowiednią jakość.

Tłumaczenie i adaptacja kart charakterystyki na następujące języki:

angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, holenderski, chorwacki, polski, łotewski, litewski, węgierski, niemiecki, włoski, portugalski, rumuński, hiszpański, szwedzki, słowacki, słoweński.

Nasze referencje dotyczące naszego doświadczenia międzynarodowego w dziedzinie tłumaczenia kart charakterystyk.

 

Waga profesjonalnego dostosowania podczas tłumaczenia karty charakterystyki

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa chemicznego ustanawiają ujednolicone „ramy legislacyjne” UE. Niemniej jednak literalne tłumaczenie karty charakterystyki z obecnego języka może nie być prawidłowe, ponieważ istnieją określone wymagania w każdym kraju członkowskim.

Najpopularniejsze błędy w „oryginalnych” kartach charakterystyk przed ich tłumaczeniem:

 • niezgodność formatu i treści
 • kontrowersyjne, słabo sformułowane zdania
 • nieprawidłowa klasyfikacja zagrożeń, nieprawidłowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności
 • brak wartości narażenia zawodowego, inne brakujące dane, które mają być uwzględnione w ramach przepisów krajowych

Informacje o oprogramowaniach do tworzenia kart charakterystyk. Nasz artykuł o mocnych i słabych stronach oprogramowań do tworzenia kart charakterystyk.

 

Tłumaczenie i proces dostosowania karty charakterystyki

Otrzymane karty charakterystyk w języku obcym są tłumaczone przez naszych tłumaczy z wykorzystaniem odpowiedniej terminologii, biorąc pod uwagę specyfikę formatu karty charakterystyki.

Przetłumaczone karty charakterystyk są sprawdzane przez naszych ekspertów, którzy biorą pod uwagę odpowiednie przepisy dotyczące bezpieczeństwa chemicznego.

Profesjonalne sprawdzenie karty charakterystyki nie jest równoznaczne z korektą. Nasi koledzy to eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego. Profesjonalne sprawdzenie karty charakterystyki oznacza porównanie danych i informacji w niej zawartych z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. Jeśli jest to konieczne, dodamy brakujące dane i poprawimy wszelkie błędy techniczne.

W każdym przypadku wykonane zmiany zostaną zgłoszone naszym klientom, aby mogli je zgłosić do swoich dostawców.

Tylko tłumaczenie, któremu towarzyszyło profesjonalne sprawdzenia może zaowocować kartą charakterystyki możliwą do zaakceptowania przez organy władzy.

 

Nasza usługa składa się ze

 • Sprawdzenia nazwy IUPAC, klasyfikacji zagrożeń składników i modyfikacji, jeśli jest to konieczne.
 • Klasyfikacji zgodnej z rozporządzeniem CLP (1272/2008/WE) lub jeśli jest już gotowa, sprawdzenia jej prawidłowości, i jeśli to konieczne, wprowadzenie korekt.
 • Zmiany formatu karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniu (UE) 2020/878
 • Sprawdzenia prawidłowości zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i zwrotów wskazujących środki ostrożności, a jeśli jest to konieczne, wykonanie korekty.
 • Dostosowanie zwrotów karty charakterystyki równolegle z klasyfikacją zagrożeń produktu
 • Zapewnienie brakujących wartości ograniczenia narażenia zawodowego
 • Zapewnienie Europejskiego Kodu Odpadów
 • Tworzenie logicznie poprawnej karty charakterystyki, która nie zawiera niezgodności
 • Kontrola informacji transportowych (klasa ADR, numer UN itp.)
 • Wymiana ogólnych, sprzecznych, nieprawidłowo sformułowanych oświadczeń na profesjonalne i stylistycznie poprawne zdania.
 • Wskazanie odpowiednich obowiązujących przepisów UE*

* Z powodu wiedzy o określonych wymaganiach krajowych kraju docelowego i z powodu określonych potrzeb władz lokalnych, za wszelkie konieczne zmiany karty charakterystyki odpowiada klient.

 

Tłumaczenie karty charakterystyki bez adaptacji

Zapewniamy tłumaczenie karty charakterystyki ze wszystkich na wszystkie oficjalne języki Unii Europejskiej.

Podczas tłumaczenia nie zmieniamy treści lub formy dokumentu. Wyłącznie tłumaczymy go na żądany język docelowy.

Jednakże tłumaczenie bez profesjonalnego dostosowania, w większości przypadków nie gwarantuje zgodności z przepisami UE (w szczególności, jeśli oryginalny dokument nie jest również prawidłowy).

W wyniku naszej usługi możemy wziąć na siebie odpowiedzialność tylko w zakresie prawidłowości tłumaczenia, a nie za oficjalną zgodność karty charakterystyki.

 

Zakres naszej usługi tłumaczenia karty charakterystyki

Karty charakterystyk są tłumaczone zgodnie z „oryginalną” kartą charakterystyki zarówno odnośnie formy, jak i treści, bez żadnego dostosowania lub profesjonalnego nadzoru. Nie zostaną wykonane żadne zmiany ani sprawdzenia na temat klasyfikacji zagrożeń, numerów CAS, zależności legislacyjnych itp.
Jednak gwarantujemy wykorzystanie profesjonalnych i stylistycznie poprawnych zdań oraz odpowiedniej terminologii w ramach naszej usługi.

 

Gwarancja

Ponosimy pełną odpowiedzialność zawodową i finansową za tłumaczone przez naszą firmę karty charakterystyk. Nasz gwarancja finansowa obejmuje zwrot wszystkich szkód pośrednich i bezpośrednich. Nasza obsługa klienta rozpocznie kontrolę zapytania w czasie 24 godzin.

Obsługa klienta

Szybkie i łatwe procesy podczas wykonywania naszych usług

Zapytanie ofertowe dotyczące tłumaczenia karty charakterystyki

Odpowiemy na zapytanie ofertowe wysłane drogą mailową lub za pomocą formularza online w czasie 24 godzin.

Jako załącznik to naszej oferty wyślemy również nasz formularz zamówienia* aby ułatwić proces zamawiania.

* Akceptujemy różne formy zamówienia naszych usług, ale w tym przypadku prosimy o dostarczenie wszystkich koniecznych danych i informacji, o które prosimy w naszym formularzu zamówienia.

Konieczne dane, dokumenty

Nasz formularz zamówienia zawiera pewne informacje techniczne wymagane do tłumaczenia i dostosowania karty charakterystyki, które prosimy wysłać droga mailową wraz z kartą charakterystyki.

Dostarczenie usługi

Zamówienie klienta zostanie potwierdzone w ciągu 24 godzin i przetłumaczona karta charakterystyki zostanie wysłana drogą mailową w podanym terminie.

Zapytanie ofertowe online – Tłumaczenie karty charakterystyki

 

Tłumaczenie karty charakterystyki - Program wsparcia klienta MSDS-EuropeProgram wsparcia klienta MSDS-Europe

Dzięki naszemu nastawieniu na klienta, które od zawsze definiuje kulturę korporacyjną MSDS-Europe, stworzyliśmy program wsparcia klienta w celu zapewnienia naszym klientom najwyższej jakości usług.

Kontakt z kluczowymi klientami podczas realizacji usług związanych z kartami charakterystyki

Wierzymy, że wysoką jakość usług w zakresie bezpieczeństwa chemicznego można osiągnąć tylko poprzez bliski kontakt i dobrą komunikację.

Naszym klientom przydzielamy dedykowaną osobę do kontaktu, aby zapewnić sprawny przebieg procesu zamówienia.

Wsparcie po wykonaniu usługi

Kontakt z klientem nie kończy się na przetłumaczeniu karty charakterystyki.

Osoba do kontaktu zapewni fachową pomoc w interpretacji i stosowaniu kart charakterystyki oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa chemicznego, również po wykonaniu usługi.

Program wsparcia klienta — razem dla bezpieczeństwa chemicznego

 

Kontrola i certyfikacja jakości SDS

Po przygotowaniu SDS, gwarantujemy naszym klientom, że w ciągu 2 lat poinformujemy ich o konieczności aktualizacji SDS ze względu na zmiany prawne.

Więcej informacji

 

Usługi powiązane z naszą usługą tłumaczenia karty charakterystyki

 

Przydatny profesjonalny materiał związany z naszą usługą tłumaczenia SDS