Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki

MSDS-Europe – kompilacja, tworzenie karty charakterystyki

 

W ramach naszej usługi tworzymy naszemu klientowi profesjonalnie skorygowaną kartę charakterystyki, która w pełni spełnia wymagania obecnych przepisów.
Podczas tworzenia nowej karty charakterystyki stosujemy zapisy artykułu 31 rozporządzenia (UE) 1907/2006 (REACH), rozporządzeniem (UE) 2015/830 i innych odpowiednich przepisów.

Dla produktów kosmetycznych oferujemy usługa tworzenie kart charakterystyk dla produktów kosmetycznych.

Tworzenie kart charakterystyk dla produktów kosmetycznych

Może być konieczna kompilacja, tworzenie karty charakterystyki

Kompilacja karty charakterystyki może być wymagana głównie w przypadku mieszanin produkcyjnych lub jeśli dostawca z jakiegoś powodu (np. Import) nie dostarcza odpowiedniej karty charakterystyki.

Nasi eksperci tworzą kartę charakterystyki w oparciu o treść i niektóre inne stosowne dane.

 

Zapewnianie jakości w procesie tworzenia kart charakterystyk

Dzięki ponad 15-letniemu profesjonalnemu doświadczeniu i kilku innowacjom ukierunkowanym na proces, nasza firma z sukcesem opracowała wysokiej klasy procesy, które zapewniają wysoką jakość tłumaczenia i tworzenia kart charakterystyk.

Naszym celem jest dostarczenie do naszych klientów karty charakterystyki, które spełniają wszystkie obowiązujące przepisy. Sekretem doskonałej karty charakterystyki jest wysokiej jakości aktualne doświadczenie i kontrola mechanizmów używanych podczas procesu.

 

Proces

Nasz ekspert przygotowuje nową kartę charakterystyki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o dostępne informacje i wiedzę dokładnego składu.

 

Zakres naszej usługi tworzenia karty charakterystyki

 • Tworzenie karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/830 i odpowiednimi rozporządzeniami UE.
 • Zapewnienie nazwy IUPAC i klasyfikacji zagrożeń składników
 • Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)
 • Wybór zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i zwrotów wskazujących środki ostrożności zgodnie z kategoriami zagrożeń produktu
 • Zapewnienie wartości ograniczenia narażenia zawodowego
 • Zapewnienie Europejskiego Kodu Odpadów
 • Tworzenie logicznie poprawnej karty charakterystyki, która nie zawiera niezgodności
 • Zapewnienie informacji transportowych (klasa ADR, numer UN itp.)
 • Zapewnianie odpowiednich przepisów

 

Informacje/dane wymagane do kompilacji, tworzenia karty charakterystyki

 • Nazwa mieszaniny
 • Sposób użycia (przemysłowy, konsumencki, zawodowy)
 • Użycie produktu (np. farba elewacyjna)
 • Skład procentowy masy
 • Właściwości fizyczne i chemiczne (kolor, zapach, stan skupienia i jeśli dotyczy: wartość pH, temperatura zapłonu, lepkość, granice wybuchu itp.)
 • Zalecane metody usuwania
 • Jeśli dostępne: informacje dotyczące obsługi i przechowywania, dane/informacje toksykologiczne

 

Gwarancja

Ponosimy pełną odpowiedzialność zawodową i finansową za przygotowanie/kompilację karty charakterystyki przez naszą firmę oraz za wszystkie powiązane usługi. Nasz gwarancja finansowa obejmuje zwrot wszystkich szkód pośrednich i bezpośrednich. Nasza obsługa klienta rozpocznie kontrolę zapytania w czasie 24 godzin.

 

Profesjonalna pomoc po skorzystaniu z naszych usług

Po skorzystaniu z naszych usług nasi eksperci będą również pomagać w interpretacji i używania utworzonej karty charakterystyki i mogą pomóc w powiązanych zadaniach związanych z bezpieczeństwem chemicznym.

 

Usługi powiązane z naszą usługą kompilacji, tworzenia karty charakterystyki

Tłumaczenie karty charakterystyki

Sprawdzenie, aktualizacja kart charakterystyk

Tworzenie projektu etykiety

Przydatny profesjonalny materiał związany z naszą usługą kompilacji, tworzenia karty charakterystyki

Informacje o oprogramowaniach do tworzenia kart charakterystyk

Proces roboczy tworzenia, tłumaczenia karty charakterystyki

Przydatne materiały pomocnicze i wskazówki dla kart charakterystyk