Informacje o oprogramowaniach do tworzenia kart charakterystyk

Baza wiedzy o kartach charakterystyk  – Oprogramowania do tworzenia kart charakterystyk

 

Dzięki naszemu prawie dwudziestoletniemu profesjonalnemu doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego, karty charakterystyk w większości języków obcych, z którymi pracowaliśmy, zostały przygotowane w oprogramowaniu, więc możemy dokładnie je przestudiować.

W oparciu na całe doświadczenie nasza firma nigdy nie używała oprogramowania do tworzenia kart charakterystyk i nigdy nie polecaliśmy jego używania naszym partnerom.

 

Zasada działania oprogramowania do tworzenia kart charakterystyk i jego usługi

Oprogramowanie do tłumaczenia kart charakterystyk – podobnie, jak inne oprogramowania do tłumaczenia – przygotowuje kartę charakterystyki w obcym języku w oparciu o pasujące zdania dostępne w pamięci.

Ta operacja opiera się na dostępnych „pamięciach”, jako możliwe do kupienia moduły językowe, które zawierają przetłumaczone zdania, które można zwykle znaleźć w kartach charakterystyk.

Zdanie w „języku źródłowym” jest zastępowane przez odpowiednie zdanie w „języku docelowym”, jeśli jest w pełni zgodne.

Oprogramowania tłumaczeniowe przeznaczone do tłumaczenia kart charakterystyk zwykle oferują również inne funkcje, np.:

 • W oparciu o numer CAS i istniejące listy substancji niebezpiecznych (które są zwykle przestarzałe w oprogramowaniu), klasyfikuje ono składniki.
 • Przypisuje wartości graniczne narażenia do substancji.
 • Wykorzystuje piktogramy (nie piktogramy zagrożeń CLP), aby określone urządzenie ochronne było bardziej wymowne.
 • Określa klasy zagrożeń i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności danej mieszaniny (w oparciu o składniki i ograniczenia stężenia określone w przepisach).
 • Mogą również mieć niektóre funkcje modułów rejestracyjnych.

 

Mocne strony oprogramowań do tworzenia kart charakterystyk

 • Może obsłużyć dużą ilość kart charakterystyk.
 • Może przetłumaczyć na wiele języków (tylko w przypadku zakupu modułu określonego języka).
 • Szybkość.
 • Może być opłacalne w przypadku dużych ilości (jeśli zignorujemy możliwe szkody powstałe w wyniku braków rzeczowych).
 • Funkcje rejestracyjne i organizacyjne.

 

Słabe strony oprogramowań do tworzenia kart charakterystyk

Braki rzeczowe

 • W przypadku jakichkolwiek błędów, które mogą pojawić się podczas klasyfikacji zagrożeń produktu, użytkownik oprogramowania poniesie konsekwencje.
 • Braki rzeczowe „oryginalnej” karty charakterystyki zostaną również przeniesione do tłumaczonej karty charakterystyki, bez wprowadzenia korekty.
 • Może zawierać nieprzetłumaczone części (nie może obsługiwać zdań, które nie wykazują pełnego dopasowania ze zdaniami w pamięci).
 • Nieprawidłowo przetłumaczone zdania, frazy, nazwy substancji zawierają tylko określoną liczbę zdań, dlatego w znacznym stopniu ograniczają ich wartość użyteczną.
 • Nie zapewnia brakujących danych (np. Numerów UE, wartości ograniczenia na działanie itp.).
 • Działa tylko na podstawie ogólnych dyrektyw UE, ignorując mniejsze lub większe różnice wynikające z przepisów krajowych kraju docelowego.

 

Inne słabe strony braku profesjonalizmu

 • Nie jest to jednorazowy wydatek. Zakup różnych modułów językowych i aktualizacje mogą powodować dodatkowe koszty.
 • Oprogramowanie musi także być obsługiwane przez osobę, więc wiążą się z tym koszty zatrudnienia
 • Użycie zapewnia oszczędności tylko w przypadku określonej liczby kart charakterystyk
 • Użytkownik otrzymuje tylko wsparcie dotyczące oprogramowania, nie ma nikogo na kim może polegać w przypadku innych pytań związanych z bezpieczeństwem chemicznym.
 • W przypadku jakichkolwiek potencjalnych zastrzeżeń pochodzących od twórcy lub od partnera, użytkownik nie będzie w stanie poprawić karty charakterystyki.

 

Oferowane usługi