Sprawdzenie, aktualizacja karty charakterystyki zgodnie z obecnymi przepisami

MSDS-Europe – Sprawdzenie, aktualizacja kart charakterystyk

 

W ramach naszej usługi zapewniamy naszemu klientowi profesjonalnie skorygowaną, sprawdzoną kartę charakterystyki, która w pełni spełnia wymagania obecnych przepisów.
Podczas sprawdzania (aktualizacji) karty charakterystyki stosujemy zapisy artykułu 31 rozporządzenia (UE)1907/2006 (REACH), rozporządzeniem (UE) 2015/830 i innych odpowiednich przepisów.

 

Dlaczego powinniśmy sprawdzić karty charakterystyk

Ciągłe zmiany w przepisach dotyczących zawartości i formatu kart charakterystyk oraz najnowsze informacje, które pozyskał producent lub dystrybutor (np. Zmiana składu, nowe dane toksykologiczne, numer rejestracji REACH itp) może wymagać sprawdzenia karty charakterystyki.

Sprawdzenie kart charakterystyk można wykonać:

  • w oparciu o istniejące, ale przeterminowane, karty charakterystyk
  • w oparciu o najnowszą wersję karty charakterystyki wydanej przez producenta lub dostawcę (może być obcojęzyczna)

 

Zapewnianie jakości

Dzięki ponad 17-letniemu profesjonalnemu doświadczeniu i kilku innowacjom ukierunkowanym na proces, nasza firma z sukcesem opracowała wysokiej klasy procesy, które zapewniają wysoką jakość tłumaczenia i tworzenia kart charakterystyk.

Mechanizmy kontroli używane do aktualizacji, sprawdzenia kart charakterystyk zapewniają profesjonalne dopasowanie utworzonej karty charakterystyki.

 

Proces aktualizacji karty charakterystyki

Podczas aktualizowania karty charakterystyki, wykonujemy konieczne zmiany treści i formatu w oparciu o najnowsze informacje i zgodnie z obecnymi odpowiednimi przepisami.
Jeśli nowa karta charakterystyki jest dostępna u dostawcy, nie tylko ją tłumaczymy i wprowadzamy do karty charakterystyki najnowsze informacje, które mają być zaktualizowane, ale również poprawiamy wszelkie możliwe błędy wcześniejszego tłumaczenia.

 

Wykonujemy następujące prace w czasie wykonywania usługi sprawdzenia karty charakterystyki

  • Zmiany formy i treści karty charakterystyki zgodnie ozporządzeniem (UE) 2015/830 i odpowiednimi rozporządzeniami UE.
  • Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) lub, jeśli jest już dostępna: sprawdzenie poprawności, w razie konieczności: dokonanie poprawek.
  • Sprawdzenia nazwy IUPAC, klasyfikacji zagrożeń składników i modyfikacji, jeśli jest to konieczne.
  • Sprawdzanie dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego
  • Aktualizowanie treści karty charakterystyki, aby spełnić odpowiednie przepisy
  • Używamy profesjonalnych, poprawnych stylistycznie i dokładnych zdań, które zwierają prawidłową terminologię zamiast ogólnych, sprzecznych niewłaściwie sformułowanych oświadczeń.
  • Kontrola informacji transportowych (klasa ADR, numer UN itp.)
  • Zapewnianie odpowiednich przepisów

 

Szybkie i łatwe procesy podczas wykonywania usługi

Zapytanie ofertowe dotyczące sprawdzenia, aktualizacji karty charakterystyki

Odpowiemy na zapytanie ofertowe wysłane drogą mailową lub za pomocą formularza online w czasie 24 godzin.

Jako załącznik to naszej oferty wyślemy również nasz formularz zamówienia* aby ułatwić proces zamawiania.

* Akceptujemy różne formy zamówienia naszych usług, ale w tym przypadku prosimy o dostarczenie wszystkich koniecznych danych i informacji, o które prosimy w naszym formularzu zamówienia.

Konieczne dane, dokumenty

Nasz formularz zamówienia zawiera pewne informacje techniczne wymagane do sprawdzenia i aktualizacji karty charakterystyki, które prosimy wysłać droga mailową wraz z kartą charakterystyki.

Sposób dostawy

Zamówienie klienta zostanie potwierdzone w ciągu 24 godzin i zaktualizowana karta charakterystyki zostanie wysłana drogą mailową w podanym terminie.

Zapytanie ofertowe online o usługi kart charakterystyk

Gwarancja

Ponosimy pełną odpowiedzialność zawodową i finansową za sprawdzone przez naszą firmę karty charakterystyk. Nasz gwarancja finansowa obejmuje zwrot wszystkich szkód pośrednich i bezpośrednich. Nasza obsługa klienta rozpocznie kontrolę zapytania w czasie 24 godzin.

 

Profesjonalna pomoc po skorzystaniu z naszych usług

Po skorzystaniu z naszych usług nasi eksperci będą również pomagać w interpretacji i używania zaktualizowanej karty charakterystyki i mogą pomóc w powiązanych zadaniach związanych z bezpieczeństwem chemicznym.

 

Polecamy dodatkowe usługi wraz z usługą sprawdzenia, aktualizacji karty charakterystyki

 

Interesujące, użyteczne profesjonalne materiały powiązane z naszą usługą sprawdzenia kart charakterystyk

Przydatne materiały pomocnicze i wskazówki dla kart charakterystyk