Tworzenie projektu etykiety CLP dla substancji i mieszanin

MSDS-Europe – Tworzenie projektu etykiety

 

W przypadku produktów wprowadzonych na rynek po 1 czerwca 2015 r. oznakowanie musi być zgodne z rozporządzeniem nr 1272/2008/WE (CLP) i brać pod uwagę inne specjalne wymagania dla danego produktu.

 

Dostawca produktu ma obowiązek oznakowania

  • jeśli sama substancja lub mieszanina jest sklasyfikowana jako niebezpieczna według przepisów CLP
  • jeśli jest to artykuł wybuchowy
  • jeśli nie jest to mieszanina niebezpieczna, która zawiera jedną lub więcej substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne powyżej stężeń znajdujących się w części 2 załącznika II do CLP

W przypadku obowiązku oznakowania tworzymy projekt etykiety dla produktu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

 

Zawartość usługi tworzenia projektu etykiety

Określenie elementów etykiet produktu, zgodnie z bezpieczeństwem chemicznym i odpowiednimi przepisami i w oparciu o dostarczone przez klienta katy charakterystyk.

 

Dokumenty i dane potrzebne do utworzenia projektu etykiety

Określenie elementów etykiety opiera się na karcie charakterystyki, biorąc pod uwagę odpowiednie przepisy.

Możemy także zapewnić pomoc naszym klientom w kwestii sprawdzenia lub tworzenia karty charakterystyki, co jest kluczowe dla przygotowania projektu etykiety.

 

Tłumaczenie projektu etykiety

Tłumaczenie projektu etykiety na następujące języki:

angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, holenderski, chorwacki, polski, łotewski, litewski, węgierski, niemiecki, włoski, portugalski, rumuński, hiszpański, szwedzki, słowacki, słoweński.

 

Zapewnianie jakości w procesie tworzenia projektu etykiety

Podczas tworzenia projektu etykiety nasi specjaliści sprawdzają również kartę charakterystyki używaną jako podstawę do tworzenie projektu etykiety, zwracając szczególną uwagę na klasyfikację zagrożeń i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności.

Prawidłowy nadzór nad dokumentami pomocniczymi i otrzymanymi danymi zapewnia poprawność projektu etykiety, jako wynik naszej usługi.

 

Usługa łatwa w użyciu

Odpowiemy na zapytanie ofertowe wysłane drogą mailową w czasie 24 godzin.
Jako załącznik to naszej oferty wyślemy również nasz formularz zamówienia, aby ułatwić proces zamawiania.

Jeśli istnieje już karta charakterystyki, która spełnia obecne przepisy, proszę również ją do nas wysłać razem z wypełnionym formularzem zamówienia.

Podczas korzystania z jednej z naszych usług tworzenia karty charakterystyki można również poprosić o projekt etykiety, jako usługę uzupełniającą, która ma zostać przygotowana razem z kartą charakterystyki.
W tym przypadku, administracja jest dużo szybsza, ponieważ nie trzeba przesyłać oryginału karty charakterystyki, a w ramach kompleksowej usługi zapewnimy projekt etykiety w tym samym czasie, co kartę charakterystyki.

 

Gwarancja

Ponosimy pełną odpowiedzialność zawodową i finansową za projekt etykiety utworzony przez naszą firmę. Nasz gwarancja finansowa obejmuje zwrot wszystkich szkód pośrednich i bezpośrednich. Nasza obsługa klienta rozpocznie kontrolę zapytania w czasie 24 godzin.

 

Profesjonalna pomoc po skorzystaniu z naszych usług

Po skorzystaniu z naszych usług nasi eksperci będą również pomagać w interpretacji i używania utworzonego projektu etykiety i mogą pomóc w powiązanych zadaniach związanych z bezpieczeństwem chemicznym.

 

Usługi powiązane z naszą usługą tworzenia projektu etykiety

 

Użyteczne profesjonalne materiały powiązane z naszą usługą tworzenia projektu etykiety