Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Odborné lektorovanie kariet bezpečnostných údajov


 Služby týkajúce sa prípravy a prekladu kariet bezpečnostných údajov

 

Odborné lektorovanie kariet bezpečnostných údajov 

 

Odborné lektorovania kariet bezpečnostných údajov sa vyžaduje, ak

  • medzi výrobcom/predajcom a zákazníkom sa vyskytuje spor ohľadne správnosti karty bezpečnostných údajov,
  • vyskytujú sa pochybnosti zo strany výrobcu/predajcu/užívateľa ohľadne informácií obsiahnutých v karte bezpečnostných údajov a chcú si vyžiadať názor odborníka v tejto súvislosti.

 

Presnosť, úplnosť karty údajov je mimoriadne dôležité, veď karta bezpečnostných údajov vyhotovená s nedostatočnou odbornou starostlivosťou nie je schopná splniť účel informovania osôb, ktorí vykonávajú činnosť s daným produktom.

Pre našich zákazníkov vydávame správu o zhode karty údajov s odbornými požiadavkami a právnymi predpismi, respektíve pripravujeme zoznam o odhalených nedostatkoch a navrhujeme opravné opatrenia.

 

Pozor!

Lektorovanie kariet bezpečnostných údajov neznamená ich opravu, korigovanie chýb, respektíve doplnenie nedostatkov.

 

Online žiadosť o cenovú ponuku

Žiadosť o cenovú ponuku e-mailom

 

Tags:  karta bezpečnostných údajovlektorovanieodborné lektorovanie


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References