Program zákazníckej podpory spoločnosti MSDS-Europe

pretože chemická bezpečnosť je postavená na dôvere…

MSDS-Europe – Program zákazníckej podpory spoločnosti MSDS-Europe

 

Cieľ nášho programu zákazníckej podpory

Sme presvedčení o tom, že mimoriadne kvalitné služby v oblasti chemickej bezpečnosti je možné dosiahnuť iba prostredníctvom úzkeho kontaktu a dobrej komunikácie. Ako výsledok mentality zameranej na zákazníka, ktorá vždy definovala firemnú kultúru spoločnosti MSDS-Europe, sme vytvorili náš program zákazníckej podpory a zabezpečili tak, že všetci naši zákazníci budú môcť využívať dlhodobé výhody, ktoré ponúkame. V mene poskytovateľa služieb sa pomoc nekončí vybavením objednávky.

 

Status kľúčového klienta

Vymenovaním osobnej kontaktnej osoby zefektívňujeme našu budúcu spoluprácu a poskytujeme vám kvalitnejšiu pomoc v oblasti chemickej bezpečnosti.

 

Výhody poskytované osobnou kontaktnou osobou

  • V prípade odbornej otázky vám odpovie osobná kontaktná osoba
  • Celý proces objednávky vybavuje jedna osoba, ktorá vás bude môcť kedykoľvek informovať o aktuálnom stave
  • Vaša kontaktná osoba vám môže poskytnúť individualizované rady
  • Vybavovanie objednávok sa prispôsobuje vašim požiadavkám
  • Administratívna pomoc aj počas prípravy objednávky (napr. porovnanie existujúcich kariet bezpečnostných údajov a návrhov etikiet s produktovým portfóliom)

 

Odklad platby

  • Namiesto proforma faktúry stačí zaplatiť až po vybavení objednávky
  • Osobný termín platby

 

Garantované ceny

  • Na požiadanie garantujeme kľúčovým zákazníkom naše ceny vo všeobecnej rámcovej zmluve, ktorá zaručuje nezmenené ceny a množstvové zľavy po celý rok.

 

Zrýchlený proces objednávania

  • Namiesto vyplnenia obvyklého objednávkového formulára stačí pre produkty poskytnúť iba odborne relevantné a základné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vybavenie danej objednávky

 

Podmienky statusu kľúčového klienta

Bez ohľadu na akékoľvek limity hodnôt vymenujeme počas druhej objednávky vašu osobnú kontaktnú osobu. Vaša kontaktná osoba bude s vami v kontakte a v budúcnosti s ňou budete môcť riešiť svoje problémy týkajúce sa chemickej bezpečnosti.

 

Množstvové zľavy, ak máte dlhodobé plány

Dlhodobá spolupráca v oblasti chemickej bezpečnosti…

Počas prípravy alebo prekladu kariet bezpečnostných údajov ponúkame množstvové zľavy nielen v prípade jednej simultánnej objednávky, ale po uzavretí zmluvy aj pre karty bezpečnostných údajov objednané v mesačných alebo štvrťročných časových intervaloch.

Ďalšie informácie