Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Terminy związane z rozporządzeniem CLP


CLP Informacje

 

Rozporządzenie CLP weszło w życie w dniu 20 stycznia 2009 r., jednak nie wszystkie  jego przepisy będą obowiązywać natychmiast. Istnieją przepisy przejściowe,  określone w art. 61 CLP, które wyznaczają dwie daty docelowe odnoszące się do  klasyfikacji, przekazywania informacji o zagrożeniach oraz pakowania substancji  i mieszanin stwarzających zagrożenie, mianowicie 1 grudnia 2010 r. i 1 czerwca  2015 r.

 

Od dnia 20 stycznia 2009 r. stosuje się następujące przepisy


 • do dnia 1 grudnia 2010 r. substancje muszą być w dalszym ciągu klasyfikowane,  oznakowane i pakowane zgodnie z DSD. Substancja może być jednak również  klasyfikowana, oznakowana i pakowana zgodnie z CLP przed tym terminem.  W takim przypadku przepisy DSD w zakresie oznakowania i pakowania przestają  obowiązywać w odniesieniu do tej substancji. Oznacza to, że przy oznakowaniu  i pakowaniu konieczne jest postępowanie zgodnie z przepisami CLP;
 • do dnia 1 czerwca 2015 r. mieszaniny muszą być w dalszym ciągu klasyfikowane,  oznakowane i pakowane zgodnie z DPD. Mieszanina może być jednak również  klasyfikowana, oznakowana i pakowana zgodnie z CLP przed tym terminem.  W takim przypadku przepisy DPD w zakresie oznakowania i pakowania przestają  obowiązywać w odniesieniu do tej mieszaniny. Oznacza to, że przy oznakowaniu  i pakowaniu konieczne jest postępowanie zgodnie z CLP;
 • do dnia 1 czerwca 2015 r. klasyfikacja substancji zgodnie z DSD musi być  zamieszczona w karcie charakterystyki. Ma to zastosowanie zarówno do kart  charakterystyki substancji w ich postaci własnej, jak i do kart charakterystyki  mieszanin zawierających owe substancje;
 • do dnia 1 grudnia 2010 r., w przypadku gdy substancja jest zaklasyfikowana,  oznakowana i opakowana zgodnie z CLP, klasyfikacja zgodnie z CLP musi być  podana w karcie charakterystyki obok klasyfikacji dokonanej w oparciu o DSD.  Dostawca może jednak zdecydować się na określenie klasyfikacji zgodnie z CLP dla danej substancji jeszcze przed pełnym zastosowaniem w stosunku do niej  przepisów CLP. Wówczas dostawca może zamieścić tę informację w dołączonej  karcie charakterystyki w pozycji „Inne informacje”;
 • do dnia 1 czerwca 2015 r. klasyfikacja mieszaniny zgodnie z DPD musi być  podana w karcie charakterystyki;
 • do dnia 1 czerwca 2015 r., w przypadku gdy mieszanina jest zaklasyfikowana,  oznakowana i opakowana zgodnie z CLP, klasyfikacja CLP musi być podana  w karcie charakterystyki obok klasyfikacji dokonanej w oparciu o DPD. Dostawca  może jednak zdecydować się na określenie klasyfikacji zgodnie z CLP dla danej  mieszaniny jeszcze przed pełnym zastosowaniem w stosunku do niej przepisów  CLP. Wówczas dostawca może zamieścić tę informację w dołączonej karcie  charakterystyki w pozycji „Inne informacje”;
 • od dnia 20 stycznia 2009 r. zaczyna obowiązywać tytuł V, dlatego też  producenci, importerzy i dalsi użytkownicy mogą przedkładać w Agencji  wnioski o zharmonizowaną klasyfikację (art. 37 ust. 2 CLP), a także przedkładają  wniosek właściwemu organowi państwa członkowskiego w przypadku gdy  dysponują nowymi informacjami mogącymi prowadzić do zmiany w zakresie  zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (art. 37 ust. 6 CLP).

 

Od dnia 1 grudnia 2010 r. będzie się stosować następujące przepisy


 • substancje muszą być klasyfikowane zgodnie z przepisami zarówno DSD, jak  i CLP;
 • substancje muszą być oznakowane i pakowane wyłącznie zgodnie z przepisami  CLP, natomiast substancje już zaklasyfikowane, oznakowane i opakowane  zgodnie z DSD oraz wprowadzone do obrotu (tj. „na półkach”) przed dniem  1 grudnia 2010 r. będą musiały być jedynie ponownie oznakowane i opakowane w  terminie do 1 grudnia 2012 r.;
 • do dnia 1 czerwca 2015 r. mieszaniny w dalszym ciągu muszą być klasyfikowane,  oznakowane i pakowane zgodnie z DPD. Mieszanina może być jednak również  klasyfikowana, oznakowana i pakowana zgodnie z CLP przed tym terminem.  W takim przypadku przepisy DPD w zakresie oznakowania i pakowania przestają  obowiązywać w odniesieniu do tej mieszaniny. Oznacza to, że przy oznakowaniu  i pakowaniu konieczne jest postępowanie zgodnie z przepisami CLP;
 • do dnia 1 czerwca 2015 r. klasyfikacja substancji zgodnie z DSD musi być podana  w karcie charakterystyki oprócz klasyfikacji dokonanej zgodnie z CLP. Ma to zastosowanie zarówno do kart charakterystyki substancji w ich postaci własnej,  jak i do kart charakterystyki mieszanin zawierających owe substancje; 
 • do dnia 1 czerwca 2015 r. klasyfikacja mieszaniny zgodnie z DPD musi być  podana w karcie charakterystyki;
 • do dnia 1 czerwca 2015 r., w przypadku gdy mieszanina jest zaklasyfikowana,  oznakowana i opakowana zgodnie z CLP, klasyfikacja dokonana zgodnie z CLP  musi być podana w karcie charakterystyki obok klasyfikacji dokonanej w oparciu  o DPD. Dostawca może jednak zdecydować się na określenie klasyfikacji zgodnie  z CLP dla danej mieszaniny jeszcze zanim będzie obowiązek stosowania  wszystkich przepisów CLP do mieszanin. Wówczas dostawca może zamieścić tę  informację w dołączonej karcie charakterystyki w pozycji „Inne informacje”.


Od dnia 1 czerwca 2015 r. będzie się stosować następujące przepisy


 • substancje muszą być klasyfikowane wyłącznie zgodnie z przepisami CLP;
 • mieszaniny muszą być klasyfikowane, oznakowane i pakowane wyłącznie zgodnie  z przepisami CLP, natomiast mieszaniny już zaklasyfikowane, oznakowane  i opakowane zgodnie z DPD oraz wprowadzone do obrotu (tj. „na półkach") przed  dniem 1 czerwca 2015 r., będą musiały być jedynie ponownie oznakowane  i opakowane w terminie do 1 czerwca 2017 r.; oraz
 • klasyfikacje substancji i mieszanin zgodnie z CLP muszą być podane w karcie  charakterystyki. 

 

 

Tags:  CLPTerminyrozporządzeniem


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References