Tworzenie oceny bezpieczeństwa dla kosmetyków

Usługi w zakresie produktów kosmetycznych – Tworzenie oceny bezpieczeństwa dla kosmetyków

 

Podczas tworzenia oceny zagrożeń bierzemy pod uwagę wskazówki załącznika I rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

Obserwator zmian rozporządzeń

Tworzenie oceny bezpieczeństwa

Aby zaprezentować, że produkt kosmetyczny spełnia wymagania przepisów, osoba odpowiedzialna musi, przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego na rynek, zapewnić, że produkt kosmetyczny przeszedł ocenę zagrożeń na podstawie odpowiednich informacji i że ustawiono raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.

Ocenę bezpieczeństwa może wykonać tylko wykwalifikowana osoba, która ma odpowiednie doświadczenie zawodowe i kwalifikacje określone przez przepisy.

 

Informacje konieczne do tworzenia oceny bezpieczeństwa

 • Dane przedsiębiorstwa i informacje kontaktowe producenta i dystrybutora
 • Sformułowanie produktu
 • Karty charakterystyk składników zgodne z rozporządzeniem (WE) 2020/878, specyfikacje i certyfikat analizy składników, zapewniające, że spełniają wymagania produktów kosmetycznych.
  Wartości LOAEL lub NOAEL odnoszące się do składników również muszą być załączone dla składników (można ich zażądać od dostawcy materiałów bazowych)
 • Lista substancji zapachowych
 • Dane i specyfikacje odnoszące się do ukończonego produktu (fizyczne, parametry chemiczne, czystość mikrobiologiczna itp.)
  Czystość mikrobiologiczna musi być potwierdzona wynikami testów laboratoryjnych
 • Specyfikacja wielkości opakowań, pakowania i materiału do pakowania, potwierdza, że spełniają wymagania dotyczące opakowań produktów kosmetycznych
 • Testy stabilności
 • Opis metody produkcji, certyfikaty miejsca produkcji (o zgodności GMP)
 • Instrukcja obsługi
 • Oryginalna etykieta produktu w języku kraju, w którym produkt jest po raz pierwszy wprowadzany na rynek
 • Oświadczenie, czy wykorzystano testy na zwierzętach

Lista ma tylko charakter informacyjny. Poza powyższymi informacjami może być koniecznych więcej danych, w zależności od rodzaju/charakteru produktu.

 

Ocena bezpieczeństwa wykonana przez naszą firmę może służyć do

 • oznakowania etykietą produktu kosmetycznego, wykorzystując odpowiednie informacje
 • informowania klientów
 • notyfikacja CPNP produktu
 • przesyłanie informacji wymaganych przez przepisy dotyczące kosmetyków
 • tworzenie bezpiecznych warunków pracy

 

Zapewnianie jakości w procesie tworzenia oceny bezpieczeństwa

Ponosimy pełną odpowiedzialność za zgodność prawną oceny bezpieczeństwa, wykonaną przez naszą firmę i za po oficjalnej akceptacji.

W przypadku możliwych roszczeń urzędowych nasza firma zmodyfikuje lub zmieni dokument.
Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy/straty wynikające z niewystarczających danych/informacji lub ich braku.

 

Szybkie i łatwe procesy podczas usługi tworzenia oceny bezpieczeństwa

Odpowiemy na zapytanie ofertowe wysłane drogą mailową lub za pomocą formularza online w czasie 24 godzin.
Jako załącznik to naszej oferty wyślemy również nasz formularz zamówienia, aby ułatwić proces zamawiania.

Wystarczy wysłać wypełniony formularz i zapewnić wymagane dokumenty i dane, o które poprosiliśmy w naszej ofercie, i zajmiemy się wszystkimi pozostałymi kwestiami zamówienia.

Zapytanie o usługę dotyczącą produktów kosmetycznych

Gwarancja

Ponosimy pełną odpowiedzialność zawodową i finansową za ocenę utworzoną przez naszą firmę oraz za wszystkie powiązane usługi.

Nasz gwarancja finansowa obejmuje zwrot wszystkich szkód pośrednich i bezpośrednich.

 

Pomoc po skorzystaniu z naszych usług

Po skorzystaniu z naszych usług nasi eksperci będą również pomagać w interpretacji i używania utworzonej oceny bezpieczeństwa i mogą pomóc w powiązanych zadaniach.

 

Usługi powiązane z naszą usługą tworzenia oceny bezpieczeństwa

 

Interesujący i przydatny profesjonalny materiał dotyczący naszej usługi tworzenia oceny bezpieczeństwa