Tworzenie kart charakterystyk dla produktów kosmetycznych

Usługi w zakresie produktów kosmetycznych – Tworzenie kart charakterystyk dla produktów kosmetycznych

 

W wielu przypadkach nasi klienci skontaktowali się z nami z zapytaniem utworzenia karty charakterystyki dla produktów kosmetycznych.

Oczywiście nasi klienci byli również świadomi oraz zwróciliśmy ich uwagę na fakt, że dla produktów kosmetycznych nie mają zastosowania wytyczne przepisów o bezpieczeństwie chemicznym.

Nie ma ustawowego obowiązku dotyczącego produktów kosmetycznych, który nakładałby obowiązek na uczestników rynku dotyczący posiadania, przekazywania ani tworzenia kart charakterystyk.

 

W poniższych przypadkach zalecana jest karta charakterystyki dla produktów kosmetycznych

W czasie produkcji, przechowywania, pakowania lub transportowania produktów kosmetycznych mogą pojawić się potencjalne zagrożenia dotyczące pracowników. Karta charakterystyki może być doskonałym „narzędziem” do przekazywania informacji wymaganych dla bezpiecznej pracy.

Podczas przygotowywania karty charakterystyki dla produktów kosmetycznych, jest on traktowany w taki sam sposób, jak inne mieszaniny.

Uwzględniamy wszystkie wymagania treści i formatu oraz odpowiednie przepisy dotyczące kart charakterystyki.

 

Więcej informacji o naszych usługach związanych z tworzeniem kart charakterystyk

Opisy usług, które można znaleźć w części „Usługi związane z kartami charakterystyk”, dotyczą również procedur używanych dla produktów kosmetycznych.

W każdym przypadku wskazujemy fakt dotyczący karty charakterystyki w przypadku obecnego produktu, nie jest obowiązkowe zapewnienie klientowi karty charakterystyki, co więcej, opublikowane dane mają zastosowanie wyłącznie informacyjne.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące tworzenia karty charakterystyki

Odpowiemy na zapytanie ofertowe wysłane drogą mailową lub za pomocą formularza online w czasie 24 godzin.
Nasza obsługa klienta asystuje przy wyborze odpowiedniej usługi.

 

Usługi powiązane z naszą usługą tworzenia karty charakterystyki