Címke: karta charakterystyki

Zawartość i elementy formalne karty charakterystyki

Baza danych kart charakterystyki — Zawartość i elementy formalne karty charakterystyki (UE) 2020/878   Karta charakterystyki musi zawierać informacje o zagrożeniach, a także o bezpiecznym magazynowaniu substancji lub mieszaniny, postępowaniu z nią oraz jej usuwaniu. Dysponowanie tymi informacjami umożliwi użytkownikom podjęcie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy…

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H

Pełna lista zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwroty H) zgodnie z przepisami CLP.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Pełna lista zwrotów wskazujących środki ostrożności zgodnie z przepisami CLP.

Zwroty R i zwroty S

Pełna lista zwroty R i S.

Proces roboczy tworzenia, tłumaczenia karty charakterystyki

Opis przepływu pracy, który wykorzystuje nasza firma podczas tłumaczenia karty charakterystyki.

Piktogram zagrożeniu

Użyteczne materiały pomocnicze do praktycznego wdrożenia obowiązku oznakowania zgodnie z przepisami CLP.

Tworzenie kart charakterystyk dla produktów kosmetycznych

Nasza usługa tworzenia karty charakterystyki jest opcjonalna w przypadku produktów kosmetycznych. Tworzenie kart charakterystyki dla produktów kosmetycznych nie jest obowiązkowe, ale w wielu przypadkach może stanowić skuteczny sposób komunikacji uwzględniający bezpieczeństwo miejsca pracy.

Symbole zagrożenia

Zbiór symboli o zagrożeniach DPD (nie obowiązuje od 1 czerwca 2017 roku).

Informacje o oprogramowaniach do tworzenia kart charakterystyk

Nasz artykuł o mocnych i słabych stronach oprogramowań do tworzenia kart charakterystyk.

Przydatne materiały pomocnicze i wskazówki dla kart charakterystyk

Gromadzenie przydatnych materiałów pomocniczych i wskazówek w celu interpretacji i przygotowania kart charakterystyk.

Zapytanie ofertowe online o usługi kart charakterystyk

Zapytanie ofertowe online o usługi kart charakterystyk. Pisemna oferta w czasie 24 godzin.

Tworzenie projektu etykiety

Tworzenie projektu etykiety CLP dla substancji i mieszanin chemicznych. Tłumaczenie projektu etykiety na wszystkie języki UE.

Usługi ekspresowe dotyczące kart charakterystyk wykonywane w 24 godziny

Nasze usługi ekspresowe: tłumaczenie lub sprawdzenie karty charakterystyki i utworzenie projektu etykiety. W czasie 24 lub 72 godzin.

Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki

Nasza usługa tworzenia karty charakterystyki Może być konieczne utworzenie nowej karty charakterystyki, głównie w przypadku mieszanin lub w przypadku działalności importowej.

Sprawdzenie, aktualizacja kart charakterystyk

Nasza usługa sprawdzenia, aktualizacji kart charakterystyk Aby zapewnić, że karty charakterystyk spełniają wymagania obecnych przepisów.

MSDS-Europe – Rzeczywista alternatywa dla oprogramowania kart charakterystyk

Firma ToxInfo Kft. była objęta usługą bezpieczeństwa chemicznego przez ponad 17 lat. Proszę poznać naszą firmę, nasze usługi związane z bezpieczeństwem chemicznym i wiele naszych profesjonalnych użytecznych artykułów oraz materiały pomocnicze.

Tłumaczenie karty charakterystyki

Usługi w zakresie tłumaczenie kart charakterystyki. Tłumaczenie na wszystkie języki UE. Biorąc pod uwagę specyfikacje treści i formatu karty charakterystyki podczas tłumaczenia, proces gwarantuje odpowiednią jakość.