Usługa notyfikacji CPNP

Usługi w zakresie produktów kosmetycznych – Usługa notyfikacji CPNP

 

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009, warunkiem wstępnym wprowadzenia produktu kosmetycznego na rynek w Unii Europejskiej jest powiadomienie poprzez centralny interfejs elektroniczny CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).

 

Proces naszej usługi notyfikacji CPNP

Zapewnienie dostępu do portalu CPNP (rejestracja)

Aby skorzystać z portalu CPNP, osoba notyfikująca musi utworzyć login konta EU (dawniej ECAS) i musi zażądać hasła w SAAS.

Jeśli jest to konieczne, my również zapewniamy pomoc w procesie rejestracji.

 

Pomoc w samodzielnej rejestracji:

 

Komunikacja danych zgodnie ze „stanem” dystrybutora produktu kosmetycznego – notyfikacja CPNP

Istnieją dwa rodzaje notyfikacji w oparciu o stan dystrybutora:

  • Notyfikacja przez osobę odpowiedzialną (producent, importer)
  • Notyfikacja przez dystrybutora

Posiadając informacje rejestracyjne notyfikujemy żądane dane i informacje poprzez portal CPNP zgodnie ze „stanem” notyfikującego.

 

Dla notyfikacji CPNP wykonanej w imieniu osoby odpowiedzialnej, przesyłane są następujące dane/informacje

  • oryginalne oznakowanie
  • zdjęcie opakowania produktu
  • inne dane i informacje zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych

 

Dla notyfikacji CPNP wykonanej w imieniu dystrybutora, przesyłane są następujące dane/informacje

  • Tekst etykiety przetłumaczony na oficjalny język kraju członkowskiego, w którym produkt kosmetyczny ma być wprowadzony na rynek.
  • inne powiązane informacje

Uwaga:
Jeżeli dystrybutor wprowadza produkt kosmetyczny na rynek pod własną nazwą lub znakiem handlowym lub zmienia produkt, obecny już na rynku w taki sposób, który może mieć wpływ na zgodność produktu z wymaganiami, jest uważany za osobę odpowiedzialną.
Jeśli powyższe warunki są spełnione, notyfikacja CPNP zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami osób odpowiedzialnych.

 

Zapytanie ofertowe dla usługi notyfikacji CPNP

Odpowiemy na zapytanie ofertowe wysłane drogą mailową lub za pomocą formularza online w czasie 24 godzin.
Nasza obsługa klienta asystuje przy wyborze odpowiedniej usługi.

 

Usługi powiązane z naszą usługą notyfikacji CPNP

Usługi dla koordynacji procesu pełnej notyfikacji dla produktów kosmetycznych (zbieranie danych, organizacja testów laboratoryjnych, tworzenie etykiet, tworzenie oceny bezpieczeństwa).