Oznaka CLP, označevanje v praksi

Baza znanja varnostnih listov – Oznaka CLP, označevanje v praksi

Izdelki, ki so predmet kemijske varnosti, morajo biti označeni v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP).

 

Obveznost označevanja

 • Če je snov ali zmes sama označena kot nevarna glede na uredbo CLP
 • Če gre za eksplozive
 • Če gre za nenevarno zmes, ki vsebuje eno ali več snovi, pri čemer so te označene kot nevarne glede na koncentracije, navedene v delu 2 priloge II k CLP

Odstopanja za označevanje izdelkov pod 125 ml (1.5.2 priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008)

 

Viri za informacije za izdelavo etikete v skladu z uredbo CLP

Za uvoznika

Etiketa temelji na naslovi III Uredbe (ES) št. 1272/2008.

Za distributerja

Etiketa se izdela v skladu z oddelkom 2.2 varnostnega lista.

Za prodajne posrednike

Brez obvez, razen če je etiketa poškodovana.

 

Splošni vidiki označevanja

 • Načelo “Obveščanja o nevarnosti z označevanjem”
 • Jezik etikete
 • “Dodatne informacije” na etiketi
 • Pravila berljivosti/vidnosti
 • Pravila “organiziranja”

 

Elementi etikete nevarnih izdelkov

 • Ime, naslov in telefonska številka dobavitelja
 • Nominalna količina (za potrošniško rabo)
 • Identifikatorji izdelka

V kolikor na voljo:

* V primeru potrošniške rabe so previdnostni stavki glede odstranjevanja snovi ali zmesi kot odpadnega materiala in odstranjevanje embalaže kot odpadnega materiala.

 • Oddelek za dodatne informacije (obvezni in neobvezni elementi)

 

Obvezni oddelek za dodatne informacije na etiketi

 • Stavki EUH (izpostavljeni v oddelkih 1.1 in 1.2 priloge II in v oddelku 2 priloge III) morajo biti dodeljeni snovem in zmesem, ki so označena za fizikalna, zdravstvena in okoljska tveganja
 • Stavki o nevarnosti za določeno snov v prilogi I
 • Informacije o posebnih odzivih.
 • Stavek EUH401 v primeru izdelkov za zaščito rastlin
 • Elementi na etiketi iz zahtev druge zakonodaje – površinsko aktivne snovi in parfumi (detergenti), zahteve za označevanje vnetljivih aerosolnih razpršilnikov ali VOC vsebnosti v skladu z Direktivo 2004/42/ES (VOC).
 • Zmesi z individualnimi stavki EUH:

Zmesi, ki vsebujejo svinec

Zmesi, ki vsebujejo cianoakrilate

Cementi in cementne mešanice

Zmesi, ki vsebujejo izocianate

Zmesi, ki vsebujejo epoksidne sestavine s povprečno molekulsko maso ≤ 700

Zmesi za splošno uporabo, ki vsebujejo aktivni klor

Zmesi, ki vsebujejo kadmij (zlitine) in so namenjene uporabi pri spajkanju ali varjenju

Zmesi, ki niso razvrščene kot zmesi, ki povzročajo preobčutljivost, vendar vsebujejo najmanj eno snov, ki povzroča preobčutljivost

Tekoče zmesi, ki vsebujejo halogenirane ogljikovodike

Zmesi, ki niso namenjene za splošno uporabo, vendar vsebujejo nekatere snovi v določeni minimalni koncentraciji

Aerosoli

 

Minimalne velikosti etiket in piktogramov

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 286/2011:

Zmogljivost; Velikost etikete (mm); Velikosti posameznega piktograma (mm)

< 3 litri; 52 x 74; 10 x 10 (min.), 16 x 16 (opc.)

3–50 litrov; 74 x 105; 23 x 23

50–500 litrov; 105 x 148; 32 x 32

nad 500 litrov; 148 x 210; 46 x 46

 

Navodila za posebno označevanje

 • Prenosljive plinske jeklenke (oddelek 1.3.1. priloge I k CLP)
 • Plinske posode za propan, butan ali utekočinjeni zemeljski plin (UZP) (oddelek 1.3.2 priloge I k CLP)
 • Aerosoli in posode, zaprte z zapečatenim zapiralom za razprševanje, ki vsebujejo snovi ali zmesi, razvrščene kot nevarne za vdihavanje (oddelek 1.3.3 priloge I k CLP)
 • Kovine v masivni obliki, zlitine, zmesi, ki vsebujejo polimere, zmesi, ki vsebujejo elastomere (oddelek 1.3.4 priloge I k CLP)
 • Eksplozivi, kot določeno v oddelku 2.1, dani v promet za doseganje eksplozivnega ali pirotehničnega učinka (oddelek 1.3.5 priloge I k CLP)

 

Ponujene storitve

 

Priporočeni članki