Címke: Označevanje CLP

Predložitev PCN

Baza znanja varnostnih listov – Predložitev PCN Enotno in usklajeno obveščanje o zmeseh z enoličnim identifikatorjem formule (UFI), določeno v Uredbi Komisije (EU) št. 2017/542 (predložitev PCN) omogoča možnost hitrega prenosa informacij o zmeseh v primeru nujnih in zdravstveno tveganih situacijah v vseh državah članicah EGS.    Obveznost predložitve PCN…

Informacije glede uporabe UFI (enolični identifikator formule)

Baza znanja varnostnih listov – Enolični identifikator formule Enolični identifikator formule (UFI) je koda iz 16 znakov, ki bo morala biti navedena na oznaki  proizvodov, ki vsebujejo nevarno zmes. UFI bo moral biti predmet predložitve za nevarne zmesi, ki mora temeljiti na usklajeni obliki obrazca PCN. Cilj predložitve so poenoteni…

Naše storitve v zvezi z obveščanjem PCN in generiranja UFI

MSDS Europe – Obveščanja o PCN / upravljanje UFI Naše storitve, vezane na obveščanje o PCN, so usklajene z Uredbo Komisije (EU) 2017/542 in njenimi dopolnitvami. Naš cilj je nuditi najvišji možni nivo strokovnih storitev za tiste, ki morajo upoštevati to obveščanje.   Storitve usposabljanja in svetovanja* PCN osnovno usposabljanje…

Stavek o nevarnosti

Celotna zbirka stavkov o nevarnosti (stavki H) v skladu z uredbo CLP.

Izdelava osnutkov etiket

Izdelava osnutkov etiket CLP za kemične snovi in zmesi. Prevajanje osnutkov etiket v vse jezike EU.

Previdnostni stavek

Celotni seznam previdnostnih stavkov v skladu z uredbo CLP.