Címke: Označevanje CLP

Specifikacije glede UFI in etiketiranja nevarnih zmesi

Baza znanja varnostnih listov – Enolični identifikator formule Enolični identifikator formule (UFI) je koda iz 16 znakov, ki se doda na etikete nevarnih zmesi. Koda UFI omogoča centrom za zastrupitve, da pridobijo informacije o nevarnih zmeseh v nujnem primeru. Usmeritve glede UFI bodo uvedene po stopnjah (odvisno od vrste uporabe)…

Naše storitve v zvezi z ustvarjanjem UFI in aktivizacijo

MSDS-Europe – UFI storitev Naše UFI storitve so bile zasnovane v skladu z Uredbo komisije (EU) 2017/542. Naš cilj je, da zagotovimo najvišjo raven profesionalne storitve za uvoznike in nadaljnje uporabnike zmesi z namenom, da razrešimo njihove naloge, povezano z uporabo UFI in da bi zmanjšali njihova administrativna bremena.  …