Eticheta CLP, etichetare în practică

Fișa cu date de securitate bază de cunoștințe – Eticheta CLP, etichetare în practică

 

Produsele supuse securității chimice trebuie etichetate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP).

 

Obligația de etichetare

 • Dacă această substanţă sau amestecul în sine este clasificată ca fiind periculoasă în conformitate cu Regulamentul CLP
 • Dacă este un articol exploziv
 • Dacă este un amestec nepericulos care conține una sau mai multe substanțe clasificate ca periculoase peste concentrațiile menționate în partea 2 a anexei II al reg. CLP

Scutiri pentru etichetarea produselor sub 125 ml (1.5.2 din anexa I la Reg. (CE) nr. 1272/2008)

 

Surse de informare pentru crearea unei etichete conform reglementărilor CLP

Ca importator

Eticheta ar trebui să se bazeze pe titlul III din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Ca distribuitor

Eticheta trebuie creată în conformitate cu secțiunea 2.2 al fișei cu date de securitate.

Ca revânzător

Nicio sarcină, cu excepția cazului în care eticheta este deteriorată

 

Aspecte generale de etichetare

 • Principiul „Comunicarea pericolelor sub formă de etichetare”
 • Limba etichetei
 • „Informații suplimentare“ pe etichetă
 • Reguli de lizibilitate / vizibilitate
 • Reguli de „organizare”

 

Elemente ale etichetei produselor periculoase

 • Numele, adresa și numărul de telefon al furnizorului (furnizorilor)
 • Cantitatea nominală (pentru consum)
 • Identificatori de produs

Dacă se aplică:

 • Pictograme de pericol
 • Avertizări
 • Fraze de pericol
 • Fraze de precauție*

* În cazul utilizării de către consumator, declarațiile de precauție privind eliminarea substanței sau amestecului ca deșeuri și eliminarea ambalajului ca deșeuri.

 • Secțiunea pentru informații suplimentare (elemente obligatorii și neobligatorii)

 

Secțiunea obligatorie pentru informații suplimentare pe etichetă

 • Declarațiile EUH (stabilite în secțiunile 1.1 și 1.2 din anexa II și în secțiunea 2 din anexa III) se atribuie substanțelor și amestecurilor clasificate pentru pericole fizice, pentru sănătate sau pentru mediu
 • Fraze de pericol pentru substanțele date în anexa I
 • Informații despre răspunsuri speciale.
 • Declarație EUH401 în cazul produselor fitosanitare
 • Elemente de etichetare rezultate din cerințele specificate în alte legislații – agenți tensioactivi și parfumuri (detergenți), cerințe de etichetare inflamabile ale dozatoarelor de aerosoli sau conținut de COV conform Directivei 2004/42 / CE (COV).
 • Amestecuri cu declarații individuale EUH:

Amestecuri care conțin plumb

Amestecuri care conțin cianoacrilați

Cimenturi și amestecuri de ciment

Amestecuri care conțin izocianați

Amestecuri care conțin constituenți epoxidici cu o greutate moleculară medie ≤ 700

Amestecuri care conțin clor activ

Amestecuri care conțin cadmiu (aliaje) și destinate a fi utilizate pentru lipire sau sudare

Amestecuri neclasificate ca sensibilizante, dar care conțin cel puțin o substanță sensibilizantă

Amestecuri lichide care conțin hidrocarburi halogenate

Amestecuri care nu sunt destinate publicului larg conținând anumite substanțe într-o concentrație minimă dată

Aerosoli

 

Dimensiunile minime ale etichetelor și pictogramelor

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 286/2011:

Capacitate; Dimensiunile etichetei (mm); Dimensiunile fiecărei Pictogramă (mm)

< 3 litri; 52 x 74; 10 x 10 (min.), 16 x 16 (opt.)

3 – 50 litri; 74 x 105; 23 x 23

50 – 500 litri; 105 x 148; 32 x 32

deasupra 500 litri; 148 x 210; 46 x 46

 

Instrucțiuni speciale de etichetare

 • Butelii de gaz transportabile (secțiunea 1.3.1 din anexa I la CLP)
 • Containere de gaz destinate propanului, butanului sau gazului petrolier lichefiat (GPL) (secțiunea 1.3.2 din anexa I la CLP)
 • Aerosoli și recipiente echipate cu un dispozitiv de pulverizare sigilat și care conțin substanțe sau amestecuri clasificate ca prezentând un pericol de aspirație (secțiunea 1.3.3 din anexa I la CLP)
 • Metale sub formă masivă, aliaje, amestecuri care conțin polimeri, amestecuri care conțin elastomeri (secțiunea 1.3.4 din anexa I la CLP)
 • Explozivi, menționați în secțiunea 2.1 din anexa I la CLP, introduși pe piață în vederea obținerii unui efect exploziv sau pirotehnic (secțiunea 1.3.5 din anexa I la CLP)

 

Serviciile oferite

 

Articol(e) recomandat(e)