Címke: kozmetika

SPRAVA O BEZPECNOSTI KOZMETICKEHO VYROBKU – Uzorak

Základňa vedomostí pre kozmetické výrobky – SPRÁVA O BEZPEČNOSTI KOZMETICKÉHO VÝROBKU Stiahnutiu: SPRÁVA O BEZPEČNOSTI KOZMETICKÉHO VÝROBKU – Uzorak   Správa o bezpečnosti kozmetického výrobku má obsahovať minimálne tieto údaje: ČASŤ A – Informácia o bezpečnosti kozmetického výrobku   1. Kvantitatívne a kvalitatívne zloženie kozmetického výrobku Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie kozmetického…

Povinnosti distribútorov kozmetických výrobkov

Krátke zhrnutie povinností distribútorov kozmetických výrobkov.

Zodpovednosti zodpovednej osoby

Úlohy definované predpismi v oblasti kozmetických výrobkov pre „zodpovednú osobu“.

Vytváranie kariet bezpečnostných údajov pre kozmetické výrobky

Naša služba vytvárania kariet bezpečnostných údajov je v prípade kozmetických výrobkov voliteľná. Nie je povinné vytvárať karty bezpečnostných údajov pre kozmetické výrobky, ale v mnohých prípadoch môžu predstavovať vhodný prostriedok komunikácie vzhľadom na bezpečnosť na pracovisku.

Vytváranie a preklad návrhu označenia na kozmetické výrobky

Vytvorenie a preklad návrhu označenia na kozmetické výrobky v súlade s príslušnými predpismi.

Vytváranie hodnotenia bezpečnosti for kozmetika

Služba vytvárania bezpečnostných posudkov pre kozmetické výrobky v súlade so smernicou (ES) č. 1223/2009

Služba oznámenia CPNP

Služba oznámenia kozmetických výrobkov portálu CPNP.

Cenová ponuka služieb v oblasti kozmetických výrobkov

Online formulár cenovej ponuky služieb týkajúcich sa kozmetických výrobkov

Kozmetické-výrobky – súhrn užitočných informácií

Súhrn užitočných základných materiálov, ktoré vám pomáhajú porozumieť základným požiadavkám v oblasti kozmetiky a dodržiavať ich.

Služby týkajúce sa kozmetických výrobkov

Služby súvisiace s umiestnením kozmetických výrobkov na trh. Vytvorenie dokumentácie a oznámenia pre distribúciu a výrobu kozmetických výrobkov.

MSDS-Europe – Skutočná alternatíva softvéru pre karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť ToxInfo Kft. pôsobí v oblasti chemickej bezpečnosti viac ako 17 rokov. Spoznajte našu spoločnosť, naše služby v oblasti chemickej bezpečnosti a mnoho našich odborných článkov a základných materiálov.