Traducerea fișei cu date de securitate în conformitate cu reglementările din domeniul securității chimice

MSDS-Europe Traducerea fişelor cu date de securitate. Traducerea FDS

Servicii de traducere SDS (FDS)

 

Traducerea şi adaptarea fişelor cu date de securitate

Ca urmare a serviciului nostru, oferim clienților noștri o fișă cu date de securitate corectă și revizuită, care este conform cu reglementările UE actuale și relevante.
În cazul traducerii unei fișe cu date de securitate, folosim instrucțiunile din articolul 31 din Regulamentul (UE) 1907/2006 (REACH), Regulamentul (UE) 2015/830 și alte reglementări relevante.

Pe lângă adaptare FDS în conformitate cu legislația UE, serviciul nostru include definirea valorilor limită de expunere valabile la locurile de muncă ale țării de destinație, precum și precizarea numerelor de telefon obligatorii de urgență, dacă acestea sunt disponibile.

Luând în considerare specificațiile privind conținutul și formatul unei fișe cu date de securitate, în timpul procesului de traducere, se garantează o calitate profesională adecvată.

Traducerea şi adaptarea fişelor cu date de securitate în următoarele limbi:

Engleză, bulgară, cehă, daneză, estonă, finlandeză, franceză, greacă, olandeză, croată, poloneză, letonă, lituaniană, maghiară, germană, italiană, portugheză, română, spaniolă, suedeză, slovenă, slovenă.

Referințele noastre privind experiența noastră internațională în traducerea fișelor cu date de securitate.

 

Importanța adaptării profesionale pe parcursul  traducerii fișei cu date de securitate

Reglementările privind securitatea chimică constituie un „cadru legislativ” unificat al UE. Cu toate acestea, traducerea literală a fișei cu date de securitate poate fi neadecvat deoarece există cerințe specifice în toate țările membre.

Cele mai frecvente erori din fișele cu date de securitate „originale” înainte de traducere:

 • format și conținut incorect
 • propoziții controversate, cu formulare incorectă
 • clasificare, fraze H şi P incorecte
 • lipsa valorilor limite de expunere şi altelor date care trebuie incluse în legislația națională

Despre software pentru crearea fişelor cu date de securitate. Articolul nostru despre avantajele şi dezavantajele software-lor pentru crearea fişelor cu date de securitate.

 

Procesul  de traducere şi adaptare a fişelor cu date de securitate

Fișele cu date de securitate primite sunt traduse de traducătorii noștri folosind terminologia adecvată, luând în considerare specificațiile de format din fișa cu date de securitate.

Fișele cu date de securitate traduse sunt revizuite de experții noștri, ținând cont de reglementările relevante privind securitatea chimică.

Revizuirea profesională a fișei cu date de securitate nu este echivalentă cu corectarea acestuia. Colegii noștri sunt experți în domeniul securității chimice. Revizuirea profesională a fișei cu date de securitate înseamnă compararea datelor și a informațiilor conținute în fișa cu date de securitate cu legislația în vigoare. Dacă este necesar, vom adăuga datele lipsă și vom corecta erorile tehnice.

În orice caz, modificările efectuate vor fi raportate clienților noștri, care vor raporta informaţiile necesare furnizorilor.

Numai traducerea, însoțită de o revizuire profesională, poate duce la obținerea unei fișe cu date de securitate acceptabilă de către autorități.

 

Serviciul nostru se compune din

 • Verificarea numelui IUPAC, clasificarea componentelor și modificarea clasificării, dacă este necesar.
 • Clasificare conform Regulamentului 1272/2008/CE (CLP) sau, dacă clasificarea este disponibilă: verificarea corectitudinii clasificării, la nevoie corectarea acesteia.
 • Modificarea formei şi conţinutului FDS în conformitate cu regulamentul 2015/830 UE.
 • Verificarea corectitudinii frazelor H și P și, dacă este necesar, efectuarea corecțiilor.
 • Sincronizarea formulării fișei cu date de securitate cu clasificarea pericolului produsului.
 • Definirea valorilor limite de expunere absente
 • Definirea codului european al deșeurilor
 • Întocmirea unei fișe cu date de securitate corecte, care nu conține incompatibilități
 • Verificarea informațiilor referitoare la transport (clasa ADR, Numărul ONU, etc.)
 • Înlocuirea frazelor generale, contradictorii, greșite cu propoziții corecte din punct de vedere profesional și stilistic.
 • Indicarea legislației UE în vigoare *

* Datorită cunoașterii cerințelor naționale specifice a țărilor ținte și datorită nevoilor specifice ale autorităților locale, orice modificare necesară a fișei cu date de securitate este responsabilitatea Clientului.

 

Traducerea fişelor cu date de securitate fără adaptare

Traducem fişele cu date de securitate din şi în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Pe parcursul traducerii, nu modificăm conținutul sau forma documentului, îl traducem doar în limba țintă solicitată.

Cu toate acestea, traducerea fără adaptare profesională în majoritatea cazurilor nu garantează respectarea regulamentelor UE (mai ales dacă documentul original nu este corect).

Ne asumăm responsabilitatea pentru corectitudinea traducerii fișelor cu date de securitate, dar nu asumăm responsabilitatea privind conformitatea cu prevederile reglementare.

 

Conţinutul serviciului de traducere a fișelor cu date de securitate

Fișele cu date de securitate sunt traduse în conformitate cu fișa cu date de securitate „originală”, privind forma și conținutul, fără adaptare sau revizuire profesională. Nu se vor efectua modificări și revizuiri privind clasificările pericolelor, numerele CAS, referințele legislative etc.
Cu toate acestea, putem garanta folosirea unor propoziții corecte din punct de vedere profesional și stilistic și a unei terminologii adecvate în cadrul serviciului nostru.

 

Garanție

Ne asumăm responsabilitatea profesională și financiară completă privind fişele cu date de securitate traduse de firma noastră. Garanția noastră financiară include rambursarea tuturor daunelor directe și indirecte. Serviciul nostru pentru clienți examinează cererile în decurs de 24 de ore.

 

Metode simple și rapide pe parcursul procesului de muncă

Cerere de cotație de preț referitor la traducerea fișelor cu date de securitate

Răspundem la cererile de cotaţie trimise prin e-mail sau prin formularul online în 24 de ore.

Ca atașament la oferta noastră, vă trimitem formularul nostru de comandă * pentru a simplifica procesul de comandă.

* Acceptăm de asemenea un alt formular pentru a comanda serviciul nostru, dar în acest caz, vă rugăm să furnizați toate datele și informațiile necesare pe care le solicităm în formularul nostru de comandă.

Date, documente necesare

Formularul nostru de comandă conține câteva informații tehnice necesare pentru traducerea și adaptarea fișei cu date de securitate, pe care vă cerem prin e-mail cu fișele cu date de securitate.

Livrarea serviciului

Comanda dvs. va fi confirmată în decurs de 24 de ore, iar fișele de date de securitate traduse vor fi trimise prin e-mail până la termenul stabilit.

Cerere de cotație de preț online referitor la fișele cu date de securitate

Asistență profesională după utilizarea serviciilor noastre

După după utilizarea serviciului, experții noștri pentru servicii de asistență pentru clienți vă vor ajuta în interpretarea și în utilizarea fișei cu date de securitate traduse și vor rămâne la dispoziţia dumneavoastră cu privire la sarcinile legate de securitatea chimică.

Serviciul pentru clienţi

Serviciile anexe de traducerea fișelor cu date de securitate

 

Material profesional interesant și util referitor la serviciul de traducere a fișelor cu date de securitate

Materiale de bază utile și ghiduri pentru fișele cu date de securitate