Elaborarea, întocmirea unei fișe cu date de securitate

MSDS-Europe – Elaborarea, întocmirea fișei cu date de securitate

 

În cadrul serviciului nostru, oferim clienților noștri o fișă cu date de securitate corectă din punct de vedere profesional, conform cu reglementările UE actuale și relevante.
Pe parcursul întocmirii unei fișe cu date de securitate, folosim instrucțiunile din articolul 31 din Regulamentul (UE) 1907/2006 (REACH), Regulamentul (UE) 2015/830 și alte reglementări relevante.

Pentru produse cosmetice oferim serviciul nostru de întocmire a fișelor cu date de securitate pentru produse cosmetice.

Întocmirea fișei cu date de securitate pentru produse cosmetice

Elaborarea, întocmirea unei fișe cu date de securitate poate fi necesar în următoarele cazuri

Elaborarea unei fișe cu date de securitate poate fi necesară în special în cazul amestecurilor de fabricate sau în cazul în care furnizorul nu furnizează fișa cu date de securitate relevantă din anumite motive (de exemplu: import).

Experții noștri creează fișa cu date de securitate pe baza conținutului amestecului și a altor date relevante.

 

Garanții profesionale privind procesul de întocmire a fişei cu date de securitate

Cu o experiență profesională de peste 15 ani și mai multe inovații profesionale, compania noastră a dezvoltat cu succes fluxuri de lucru de înaltă calitate, care asigură traducerea și elaborarea profesională a fișelor cu date de securitate.

Scopul nostru este de a furniza clienților noștri o fișă cu date de  securitate care respectă toate reglementările relevante. Secretul fișelor cu date de securitate perfecte se află în nivelul nostru înalt de expertiză și în mecanismele de control utilizate pe parcursul fluxurilor de lucru.

 

Flux de lucru

Expertul nostru pregătește noua fișă cu date de securitate, în conformitate cu reglementările în vigoare, pe baza informațiilor disponibile și în cunoașterea compoziției exacte.

 

Conţinutul serviciului de întocmire a fișelor cu date de securitate

 • Întocmirea fișelor cu date de securitate în conformitate cu regulamentului 2015/830 UE și cu reglementările UE relevante.
 • Verificarea numelui IUPAC, clasificarea componentelor
 • Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP).
 • Definirea frazelor H şi P conform categoriei/categoriilor de pericol a produsului
 • Definirea valorilor limite de expunere
 • Definirea codului european al deșeurilor
 • Întocmirea unei FDS corecte, care nu conține incompatibilități.
 • Definirea informațiilor referitoare la transport (clasa ADR, Numărul ONU, etc.)
 • Specificarea reglementărilor relevante.

 

Surse de informații pentru elaborarea, întocmirea fișei cu date de securitate

 • Denumirea amestecului
 • Tipul de utilizare (industrial, consumator, profesional)
 • Utilizarea produsului (de exemplu vopsea de zidărie)
 • Compoziția procentuală în greutate
 • Proprietăți fizice și chimice (culoare, miros, aspect și, dacă este cazul, valoarea pH-ului, punctul de aprindere, viscozitatea, limitele de explozie etc.)
 • Metoda de eliminare recomandată
 • Dacă există: informații privind manipularea și depozitarea, date / informații toxicologice

 

Garanție

Ne asumăm responsabilitatea profesională și financiară completă pentru fişa cu date de securitate şi serviciile anexe oferite de firma noastră. Garanția noastră financiară include rambursarea tuturor daunelor directe și indirecte. Serviciul nostru pentru clienți examinează cererile în decurs de 24 de ore.

 

Asistență profesională după utilizarea serviciilor noastre

După după utilizarea serviciului, experții noștri pentru servicii de asistență pentru clienți vă vor ajuta în interpretarea și în utilizarea fișei cu date de securitate întocmite și vor rămâne la dispoziţia dumneavoastră cu privire la sarcinile legate de securitatea chimică.

 

Serviciile anexe de elaborarea, întocmirea fișelor cu date de securitate

Traducerea fişelor cu date de securitate

Revizuirea, actualizarea fişei cu date de securitate

Întocmirea proiectului de etichetă

Materiale profesionale utile legate de elaborarea şi întocmirea fișelor cu date de securitate

Despre software pentru crearea fişelor cu date de securitate

Procesul de lucru al întocmirii, traducerii unei fișe cu date de securitate

Materiale de bază utile și ghiduri pentru fișele cu date de securitate