Elaborarea, întocmirea unei fișe cu date de securitate

MSDS-Europe – Elaborarea, întocmirea unei fișe cu date de securitate

 

În cadrul serviciului nostru, oferim clienților noștri o fișă cu date de securitate corectă din punct de vedere profesional, conform cu reglementările UE actuale și relevante.
Pe parcursul întocmirii unei fișe cu date de securitate, folosim instrucțiunile din articolul 31 din Regulamentul (UE) 1907/2006 (REACH), REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI și alte reglementări relevante.

Pentru produse cosmetice oferim serviciul nostru de întocmire a fișelor cu date de securitate pentru produse cosmetice.

 

Elaborarea, întocmirea unei fișe cu date de securitate poate fi necesar în următoarele cazuri

Elaborarea unei fișe cu date de securitate poate fi necesară în special în cazul amestecurilor de fabricate sau în cazul în care furnizorul nu furnizează fișa cu date de securitate relevantă din anumite motive (de exemplu: import).

Experții noștri creează fișa cu date de securitate pe baza conținutului amestecului și a altor date relevante.

 

Garanții profesionale privind procesul de întocmire a fişei cu date de securitate

Cu o experiență profesională de peste 15 ani și mai multe inovații profesionale, compania noastră a dezvoltat cu succes fluxuri de lucru de înaltă calitate, care asigură traducerea și elaborarea profesională a fișelor cu date de securitate.

Scopul nostru este de a furniza clienților noștri o fișă cu date de  securitate care respectă toate reglementările relevante. Secretul fișelor cu date de securitate perfecte se află în nivelul nostru înalt de expertiză și în mecanismele de control utilizate pe parcursul fluxurilor de lucru.

 

Flux de lucru

Expertul nostru pregătește noua fișă cu date de securitate, în conformitate cu reglementările în vigoare, pe baza informațiilor disponibile și în cunoașterea compoziției exacte.

 

Conţinutul serviciului de întocmire a fișelor cu date de securitate

 • Întocmirea fișelor cu date de securitate în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI și cu reglementările UE relevante.
 • Verificarea numelui IUPAC, clasificarea componentelor
 • Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP).
 • Definirea frazelor H şi P conform categoriei/categoriilor de pericol a produsului
 • Definirea valorilor limite de expunere
 • Definirea codului european al deșeurilor
 • Întocmirea unei FDS corecte, care nu conține incompatibilități.
 • Definirea informațiilor referitoare la transport (clasa ADR, Numărul ONU, etc.)
 • Specificarea reglementărilor relevante.

 

Surse de informații pentru elaborarea, întocmirea fișei cu date de securitate

 • Denumirea amestecului
 • Tipul de utilizare (industrial, consumator, profesional)
 • Utilizarea produsului (de exemplu vopsea de zidărie)
 • Compoziția procentuală în greutate
 • Proprietăți fizice și chimice (culoare, miros, aspect și, dacă este cazul, valoarea pH-ului, punctul de aprindere, viscozitatea, limitele de explozie etc.)
 • Metoda de eliminare recomandată
 • Dacă există: informații privind manipularea și depozitarea, date / informații toxicologice

Cerere de cotație de preț online – Elaborarea, întocmirea unei fișe cu date de securitate

 

Garanție

Ne asumăm responsabilitatea profesională și financiară completă pentru fişa cu date de securitate şi serviciile anexe oferite de firma noastră. Garanția noastră financiară include rambursarea tuturor daunelor directe și indirecte. Serviciul nostru pentru clienți examinează cererile în decurs de 24 de ore.

Serviciul pentru clienţi

 

Elaborarea, întocmirea unei fișe cu date de securitate - Programul de asistență pentru clienți MSDS-EuropeProgramul de asistență pentru clienți MSDS-Europe

Ca rezultat al mentalității centrate pe client, care a definit întotdeauna cultura corporativă al companiei MSDS-Europe, am creat Programul nostru de asistență pentru clienți, pentru a oferi clienților noștri o experiență de servicii de cea mai înaltă calitate.

Contact cheie al clientului în timpul serviciilor legate de fișele cu date de securitate

Credem că serviciile de înaltă calitate în domeniul siguranței chimice pot fi realizate numai printr-un contact strâns și o bună comunicare. Desemnăm clienților noștri o persoană de contact personal pentru a asigura un proces de comandă fără probleme.

Asistență după primirea unui serviciu

Relația cu clienții nu se încheie cu întocmirea, pregătirea fișei cu date de securitate.

Persoana dvs. de contact va oferi asistență profesională la interpretarea și aplicarea fișelor cu date de securitate, precum și a reglementărilor relevante pentru securitatea chimică, chiar și după efectuarea serviciului.

Programul de asistență pentru clienți – împreună pentru securitatea chimică

 

Controlul SDS și certificarea calității

După pregătirea SDS, garantăm clienților noștri că vom informa în decursul unei perioade de 2 ani cu privire la actualizările SDS din cauza unor schimbări legislative.

Mai multe informații

 

Serviciile anexe de elaborarea, întocmirea fișelor cu date de securitate

 

Materiale profesionale utile legate de elaborarea şi întocmirea fișelor cu date de securitate