întocmirea evaluării siguranţei pentru cosmetice

Servicii legate de produse cosmetice – Întocmirea evaluării siguranţei pentru cosmetice

 

În timpul elaborării unei evaluări a siguranței, luăm în considerare indicațiile din anexa I al Regulamentului (CE) nr. 1223/2009.

Observatorul schimbărilor reglementare

Întocmirea Evaluării siguranţei

Pentru a demonstra că un produs cosmetic respectă reglementările, înainte de a introduce un produs cosmetic pe piaţă, persoana responsabilă se asigură că produsul cosmetic a făcut obiectul unei evaluări a siguranţei și că raportul privind siguranţa produsului cosmetic a fost actualizat în cazul în care orice informație relevantă suplimentară este primită după începerea distribuției.

Evaluarea siguranței poate fi efectuată numai de o persoană calificată, care are o experiența profesională adecvată și calificările specificate de regulament.

 

Informații necesare pentru realizarea evaluării siguranței

 • Date despre companie și informații de contact ale producătorului și ale distribuitorului
 • Formularea produsului
 • Fișele cu date de securitate ale componentelor în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878, specificaţia și certificatul de analiză a componentelor, care garantează că acestea îndeplinesc cerințele privind produsele cosmetice.
  Valorile LOAEL sau NOAEL relevante pentru componente se atașează, de asemenea (acestea pot fi solicitate de la furnizorul materialelor de bază.)
 • Lista parfumurilor alergenice
 • Date și specificații relevante pentru produsul finit (parametri fizici, chimici, curățenie microbiologică etc.)
  Curățenia microbiologică se justifică prin rezultatele testelor de laborator
 • Specificarea dimensiunilor ambalajelor, ambalajele și materialele de ambalare, certificatul că acestea îndeplinesc cerințele relevante pentru ambalarea produselor cosmetice
 • Teste de stabilitate
 • Descrierea metodei de fabricație, certificatele locului de fabricație (cu privire la respectarea bunelor practici de fabricație – GMP)
 • Ghidul de utilizare
 • Eticheta produsului original în limba țării în care produsul a fost introdus pe piață pentru prima dată
 • Declarația privind testările pe animale

Lista este numai orientativă. Pe lângă informațiile de mai sus, pot fi necesare mai multe date, în funcție de tipul / natura produsului.

 

Evaluarea siguranței realizată de compania noastră poate fi utilizată pentru

 • etichetarea produsului cosmetic utilizând informațiile corespunzătoare
 • informarea clienților
 • notificarea produsului prin sistemul CPNP
 • transmiterea informațiilor cerute de regulamentul privind produsele cosmetice
 • crearea condițiilor de muncă sigure

 

Asigurarea calității în Evaluarea siguranţei produsului cosmetic

Ne asumăm responsabilitatea completă privind conformitatea legală a evaluărilor de siguranță efectuate de compania noastră și pentru acceptarea lor de către autorităţi.

În cazul unor eventuale cereri de autoritate, compania noastră va modifica documentul.
Compania noastră nu își asumă răsponsabilitatea pentru problemele / pierderile rezultate din datele / informațiile insuficiente sau neprevăzute.

 

Metode simple și rapide pe parcursul procesului de  întocmire a evaluării siguranţei

Răspundem la cererile de cotaţie trimise prin e-mail sau prin formularul online în 24 de ore.
Ca atașament la oferta noastră, vă trimitem formularul nostru de comandă pentru a simplifica procesul de comandă.

Completaţi formularul de comandă și furnizați documentele și datele necesare pe care le-am cerut în oferta noastră și vom gestiona comanda.

Cerere cotaţie pentru serviciile privind produsele cosmetice

Garanție

Ne asumăm responsabilitatea profesională și financiară completă privind evaluarea de siguranţă şi serviciile oferite de firma noastră. Garanția noastră financiară include rambursarea tuturor daunelor directe și indirecte.

 

Asistență după utilizarea serviciilor noastre

După utilizarea serviciului, experții noștri pentru servicii de asistență pentru clienți vă vor ajuta în interpretarea și în utilizarea evaluării de siguranţă  și vor rămâne la dispoziţia dumneavoastră cu privire la sarcinile legate de acest document.

Serviciul pentru clienţi

 

Servicii legate de procesul de  întocmire a evaluării siguranţei

 

Material profesional interesant și util referitor la serviciul de întocmire a evaluării siguranței