Despre software pentru crearea fişelor cu date de securitate

Fișa cu date de securitate bază de cunoștințe– Software pentru crearea fişelor cu date de securitate

 

În cele aproape două decenii de experiență profesională în domeniul securității chimice, majoritatea fișelor cu date de securitate în limbi străine cu care am lucrat, au fost realizate cu software, astfel încât am putut studia în detaliu aceste fișe cu date de securitate.

Bazându-ne pe toate aceste experiențe, compania noastră nu a folosit niciodată un software pentru crearea fișelor cu date de securitate și nu am recomandat niciodată utilizarea acestuia partenerilor noștri.

 

Principiul de funcționare al unui software pentru crearea fișelor cu date de securitate și serviciile oferite

Software-ul pentru traducerea fișelor cu date de securitate – în mod similar cu alte programe de traducere – traduce fișa cu date de securitate în limbi străine pe baza propozițiilor potrivite disponibile în memoria sa.

Funcționarea sa se bazează pe „memoriile” disponibile care pot fi cumpărate ca module de limbă, conținând traducerile propozițiilor standarde al fișelor cu date de securitate.

Termenul în „limbă sursă” se înlocuiește cu propoziția corespunzătoare „limbă-țintă” dacă se găsește o potrivire completă.

Software-urile de traducere specificate pentru traducerea fișelor cu date de securitate oferă de obicei și alte servici, cum ar fi:

 • Pe baza numărului CAS și a listelor de substanțe periculoase existente (care, de obicei, nu sunt actualizate în software-ul), clasificarea componentelor.
 • Determinarea valorilor limite de expunere al substanțelor.
 • Utilizează pictograme (dar nu pictograme de pericol CLP) pentru a atrage atenția la dispozitivele de protecție necesare.
 • Determină clasele de pericol și instrucțiunile H și P ale amestecului respectiv (pe baza componentelor și a limitelor de concentrație specificate în legislație).
 • Pot conţine şi unele funcții de module de registru.

 

Avantajele softwarelor pentru crearea fişelor cu date de securitate

 • Este posibil gestionarea marilor cantităţi de fișe cu date de securitate.
 • Poate traduce în mai multe limbi (numai în cazul în care modulele specifice de limbă au fost cumpărate).
 • Rapid.
 • Poate fi eficient din punct de vedere al costurilor în cazul cantităților mari (dacă ignorăm posibilele daune rezultate din deficiențele profesionale).
 • Funcții de înregistrare și de organizare.

 

Dezavantajele softwarelor pentru crearea fişelor cu date de securitate

Deficiențe profesionale

 • Pentru eventualele erori care pot apărea în timpul clasificării pericolelor produsului, utilizatorul software-ului suportă toate consecințele.
 • Deficiențele profesionale al fișelor cu date de securitate „originale” vor fi transmise și în fișa cu date de securitate tradusă, fără corecție.
 • Poate conține părți care nu sunt traduse (nu poate funcționa cu propozițiile care nu se potrivesc complet cu propozițiile din memoria sa).
 • Traduceri incorecte de fraze, de expresii, de denumiri de substanțe. Softwarele conțin doar un anumit număr de propoziții, astfel pot traduce cu eficiență limitată.
 • Nu furnizează datele lipsă (de exemplu: numerele UE, valorile limite de expunere etc.).
 • Funcționează numai pe baza directivelor generale ale UE care ignorând abaterile minore sau majore ale reglementărilor naționale al țărilor de destinație.

 

Alte dezavantaje nonprofesionale

 • Nu reprezint o cheltuială unică. Achiziționarea diverselor module de limbă și actualizărilor diferite poate duce la costuri suplimentare.
 • Software-ul trebuie să fie, de asemenea, operat, deci există și costuri legate de resursele umane.
 • Utilizarea lui este eficientă din punct de vedere al costurilor numai în cazul unui anumit număr de fișe cu date de securitate.
 • Utilizatorul primește numai asistență software, fără răspunsuri la alte întrebări legate de securitatea chimică.
 • În cazul oricăror obiecții potențiale al autorităţiilor sau a partenerilor, nu este posibil corectarea fișei cu date de securitate.

 

Serviciile oferite