Revizuirea, actualizarea unei FDS conform reglementărilor în vigoare

MSDS-Europe – Revizuirea, actualizarea fişelor cu date de securitate

 

Ca urmare a serviciului nostru, oferim clienților noștri o fișă cu date de securitate corectă și revizuită, care este conform cu reglementările actuale și relevante.
În cazul revizuirii (actualizării) unei fișe cu date de securitate, folosim instrucțiunile din articolul 31 din Regulamentul (UE) 1907/2006 (REACH), Regulamentul (UE) 2015/830 și alte reglementări relevante.

 

De ce trebuie revizuite fișele cu date de securitate

Schimbarea continuă a legislației privind conținutul și formatul fișei cu date de securitate și cele mai recente informații ale producătorului sau distribuitorului (cum ar fi modificarea compoziției, noi date toxicologice, numărul de înregistrare REACH etc.) pot necesita revizuirea fișei cu date de securitate.

Revizuirea fișelor cu date de securitate se poate face pe baza următoarelor date:

  • pe baza unei fișe cu date de securitate existentă – dar neactualizată
  • pe baza celei mai recente versiuni al fișei cu date de securitate emisă de producător sau de furnizor (care poate fi întocmit în oricare limbă)

 

Asigurarea calității

Cu o experiență profesională de peste 17 ani și mai multe inovații profesionale, compania noastră a dezvoltat cu succes fluxuri de lucru de înaltă calitate, care asigură traducerea și elaborarea profesională a fișelor cu date de securitate.

Mecanismele de control utilizate pentru actualizarea, revizuirea unei fișe cu date de securitate asigură calitatea profesională.

 

Fluxul de lucru al actualizării fișelor cu date de securitate

Pe parcursul actualizării fișelor cu date de securitate, efectuăm modificările de conținut și format necesare pe baza celor mai recente informații furnizate și în conformitate cu legislația actuală și relevantă.
Dacă furnizorul pune la dispoziţie o nouă fișă cu date de securitate, pe lângă traducerea și introducerea celor mai recente informații în fișa cu date de securitate care este obiectul actualizării, corectăm, de asemenea, eventualele erori de traducere anterioare.

 

Pe parcursul serviciului de revizuire a fișei cu date de securitate efectuăm următoarele

  • Modificarea formei şi conţinutului FDS în conformitate cu regulamentul 2015/830 UE și cu reglementările UE relevante.
  • Clasificare conform Regulamentului 1272/2008/CE (CLP) sau, dacă clasificarea este disponibilă: verificarea corectitudinii clasificării, la nevoie corectarea acesteia.
  • Verificarea numelui IUPAC, clasificarea componentelor și modificarea clasificării, dacă este necesar.
  • Verificarea valorilor limite de expunere
  • Actualizarea conținutului SDS conform reglementărilor aplicabile
  • Folosim propoziții exacte din punct de vedere profesional, corecte din punct de vedere stilistic şi cu terminologia corespunzătoare, în loc de declarații generale, contradictorii, greșite.
  • Verificarea informațiilor referitoare la transport (clasa ADR, Numărul ONU, etc.)
  • Consultarea reglementărilor relevante.

 

Procese simple și rapide în timpul executării serviciului

Cerere de cotaţie de preţ pentru revizuirea (actualizarea) fişei cu date de securitate

Răspundem la cererile de cotaţie trimise prin e-mail sau prin formularul online în 24 de ore.

Ca atașament la oferta noastră, vă trimitem formularul nostru de comandă * pentru a simplifica procesul de comandă.

* Acceptăm de asemenea un alt formular pentru a comanda serviciul nostru, dar în acest caz, vă rugăm să furnizați toate datele și informațiile necesare pe care le solicităm în formularul nostru de comandă.

Date, documente necesare

Formularul nostru de comandă conține câteva informații tehnice necesare pentru revizuirea și actualizarea fișei cu date de securitate, pe care vă cerem prin e-mail cu fișele cu date de securitate.

Metoda de livrare

Comanda dvs. va fi confirmată în decurs de 24 de ore, iar fișele de date de securitate actualizate vă vor fi trimise prin e-mail până la termenul stabilit.

Cerere de cotație de preț online referitor la fișele cu date de securitate

Garanție

Ne asumăm responsabilitatea profesională și financiară completă privind serviciile oferite de firma noastră. Garanția noastră financiară include rambursarea tuturor daunelor directe și indirecte. Serviciul nostru pentru clienți examinează cererile în decurs de 24 de ore.

 

Asistență profesională după utilizarea serviciilor noastre

După după utilizarea serviciului, experții noștri pentru servicii de asistență pentru clienți vă vor ajuta în interpretarea și în utilizarea fișei cu date de securitate actualizate și vor rămâne la dispoziţia dumneavoastră cu privire la sarcinile legate de securitatea chimică.

Serviciul pentru clienţi

Servicii suplimentare care vă recomandăm cu serviciul de revizuirea şi actualizarea fișelor cu date de securitate

 

Materiale profesionale interesante și utile în legătură cu serviciul nostru de revizuire a fișei cu date de securitate

Materiale de bază utile și ghiduri pentru fișele cu date de securitate