Schimbări reglementare în domeniul securităţii chimice

MSDS-Europe – Observatorul schimbărilor reglementare

 

reglementare - securităţii chimice

Pentru a căuta regulamente, puteți utiliza de asemenea câmpul de căutare pe pagina noastră principală.
Introducând cuvintele cheie relevante sau numărul regulamentului pe care îl căutați, puteți vizualiza și descărca rapid și ușor legislația relevantă privind siguranța chimică.

 

Regulamentele noi și modificate al securităţii chimice

 

2024

 

REGULAMENTUL (UE) 2024/1328 AL COMISIEI din 16 mai 2024

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele octametilciclotetrasiloxan (D4), decametilciclopentasiloxan (D5) și dodecametilciclohexasiloxan (D6)

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2024/197 AL COMISIEI din 19 octombrie 2023

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 în ceea ce privește clasificarea și etichetarea armonizate ale anumitor substanțe

 

2023

 

REGULAMENTUL (UE) 2023/2055 AL COMISIEI din 25 septembrie 2023

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește microparticulele de polimeri sintetici

 

REGULAMENTUL (UE) 2023/923 AL COMISIEI din 3 mai 2023

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește plumbul și compușii săi din PVC

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/707 AL COMISIEI din 19 decembrie 2022

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 în ceea ce privește clasele de pericol și criteriile pentru clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

 

2022

 

REGULAMENTUL (UE) 2022/586 AL COMISIEI din 8 aprilie 2022

de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

Data expirării: 1 mai 2025

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/692 AL COMISIEI din 16 februarie 2022

de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

RECTIFICĂRI

La pagina 4, articolul 2 al doilea paragraf:

în loc de: „Se aplică de la 23 noiembrie 2023.”,

se citește: „Se aplică de la 1 decembrie 2023.

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/643 AL COMISIEI din 10 februarie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește includerea pesticidelor, a produselor chimice industriale, a poluanților organici persistenți și a mercurului și o actualizare a codurilor vamale

Adoptat la Bruxelles, 10 februarie 2022.

 

DIRECTIVA (UE) 2022/431 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 9 martie 2022

de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

 

2021

 

REGULAMENTUL (UE) 2021/2204 AL COMISIEI din 13 decembrie 2021

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR)

 

REGULAMENTUL (UE) 2021/2045 AL COMISIEI din 23 noiembrie 2021

de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

 

REGULAMENTUL (UE) 2021/2030 AL COMISIEI din 19 noiembrie 2021

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește N,N-dimetilformamida

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1962 AL COMISIEI din 12 august 2021

de rectificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

 

REGULAMENTUL (UE) 2021/1297 AL COMISIEI din 4 august 2021

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește acizii perfluorocarboxilici care conțin 9-14 atomi de carbon în lanț (PFCA C9-C14), sărurile acestora și substanțele înrudite cu PFCA C9-C14

 

REGULAMENTUL (UE) 2021/1199 AL COMISIEI din 20 iulie 2021

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește hidrocarburile aromatice policiclice (HAP) în granule sau mulci utilizate ca material de umplere în terenuri din gazon sintetic sau în vrac pe terenuri de joacă sau în aplicații sportive

 

REGULAMENTUL (UE) 2021/979 AL COMISIEI din 17 iunie 2021

de modificare a anexelor VII-XI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/876 AL COMISIEI din 31 mai 2021

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 în ceea ce privește cererile de autorizare și rapoartele de reexaminare pentru utilizarea substanțelor în producția de piese de schimb pentru vehiculele vechi și în repararea articolelor și a produselor complexe care nu mai sunt fabricate și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 340/2008

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/849 AL COMISIEI din 11 martie 2021

de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a părții 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/643 AL COMISIEI din 3 februarie 2021

de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a părții 1 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

 

REGULAMENTUL (UE) 2021/57 AL COMISIEI din 25 ianuarie 2021

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește plumbul din proiectilele armelor de foc în zonele umede sau în vecinătatea acestora

 

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2151 al Comisiei din 17 decembrie 2020

de stabilire a unor norme referitoare la specificațiile armonizate privind marcarea produselor din plastic de unică folosință indicate în partea D din anexa la Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

 

2020

 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2151 AL COMISIEI din 17 decembrie 2020

de stabilire a unor norme referitoare la specificațiile armonizate privind marcarea produselor din plastic de unică folosință indicate în partea D din anexa la Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2096 AL COMISIEI din 15 decembrie 2020

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), dispozitivele vizate de Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului, poluanții organici persistenți, anumite substanțe sau amestecuri lichide, nonilfenolul și metodele de testare pentru coloranții azoici

 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2081 AL COMISIEI din 14 decembrie 2020

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele prezente în cernelurile pentru tatuaje sau în machiajul permanent

 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1435 AL COMISIEI din 9 octombrie 2020

privind obligațiile care le revin solicitanților înregistrării de a-și actualiza înregistrările în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1677 AL COMISIEI din 31 august 2020

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor în vederea îmbunătățirii funcționalității cerințelor privind informațiile referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1676 AL COMISIEI din 31 august 2020

de modificare a articolului 25 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, în ceea ce privește vopselele personalizate

 

REGULAMENTUL (UE) 2020/1149 AL COMISIEI din 3 august 2020

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește diizocianații

 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1036 A COMISIEI din 15 iulie 2020

privind neaprobarea anumitor substanțe active din produsele biocide în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI din 18 iunie 2020

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1182 AL COMISIEI din 19 mai 2020

de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a părții 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/659 A COMISIEI din 15 mai 2020

privind standardul armonizat pentru documentația tehnică necesară în vederea evaluării materialelor, a componentelor și a echipamentelor electrice și electronice, elaborată în sprijinul Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului

 

REGULAMENTUL (UE) 2020/507 AL COMISIEI din 7 aprilie 2020

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procentul de dosare de înregistrare care trebuie selectate pentru verificarea conformității

 

DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2020/364 A COMISIEI din 17 decembrie 2019

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea cadmiului în anumite tuburi pentru camere video tolerante la radiații

 

DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2020/365 A COMISIEI din 17 decembrie 2019

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din punctele de sudură și din straturile acoperitoare utilizate în anumite motoare cu ardere portabile

 

DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2020/366 A COMISIEI din 17 decembrie 2019

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca stabilizator termic în clorura de polivinil folosită în anumite dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro pentru analiza sângelui și a altor lichide și gaze corporale

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/11 AL COMISIEI din 29 octombrie 2019

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, în ceea ce privește informațiile referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea

 

2019

 

REGULAMENTUL (UE) 2019/957 AL COMISIEI din 11 iunie 2019

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriol și TDFA

 

DIRECTIVA (UE) 2019/983 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 5 iunie 2019

de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

 

REGULAMENTUL (UE) 2019/1021 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019

privind poluanții organici persistenți (reformare)

REGULAMENTUL (UE) 2019/521 AL COMISIEI din 27 martie 2019

de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/330 AL COMISIEI din 11 decembrie 2018

de modificare a anexelor I și V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/157 AL COMISIEI din 6 noiembrie 2018

de modificare a anexei II la Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide care se menționează în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

 

DIRECTIVA (UE) 2019/130 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 ianuarie 2019

de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

 

2018

 

REGULAMENTUL (UE) 2018/2005 AL COMISIEI din 17 decembrie 2018

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește ftalatul de bis(2-etilhexil) (DEHP), ftalatul de dibutil (DBP), ftalatul de butil și de benzil (BBP) și ftalatul de diizobutil (DIBP)

 

REGULAMENTUL (UE) 2018/1881 AL COMISIEI din 3 decembrie 2018

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexele I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI și XII, pentru a aborda nanoformele substanțelor

 

RECTIFICĂRI Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/227 al Comisiei din 9 februarie 2017

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește eterul de bis(pentabromfenil)

 

REGULAMENTUL (UE) 2018/1480 AL COMISIEI din 4 octombrie 2018

de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și de corectare a Regulamentului (UE) 2017/776 al Comisiei

 

REGULAMENTUL (UE) 2018/1513 AL COMISIEI din 10 octombrie 2018

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu privire la anumite substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) din categoriile 1A sau 1B

 

DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2018/742 A COMISIEI din 1 martie 2018

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit cu temperatură de topire înaltă

 

DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2018/741 A COMISIEI din 1 martie 2018

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca element de aliere în cupru

 

DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2018/740 A COMISIEI din 1 martie 2018

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca element de aliere în aluminiu

 

DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2018/739 A COMISIEI din 1 martie 2018

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca element de aliere în oțel

 

DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2018/738 A COMISIEI din 27 februarie 2018

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din elementele potențiometrelor ajustabile metalo-ceramice

 

DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2018/737 A COMISIEI din 27 februarie 2018

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de sudură pentru condensatoarele ceramice multistrat de formă discoidală sau plană, prelucrate prin străpunger

 

DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2018/736 A COMISIEI din 27 februarie 2018

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru anumite componente electrice și electronice care conțin plumb în sticlă sau ceramică

 

REGULAMENTUL (UE) 2018/675 AL COMISIEI din 2 mai 2018

de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele CMR

 

Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/589 al Comisiei din 18 aprilie 2018

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește metanolul

 

REGULAMENTUL (UE) 2018/588 AL COMISIEI din 18 aprilie 2018

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește 1-metil-2-pirolidona

 

REGULAMENTUL (UE) 2018/669 AL COMISIEI din 16 aprilie 2018

de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/ 2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

 

REGULAMENTUL (UE) 2018/35 AL COMISIEI din 10 ianuarie 2018

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele octametilciclotetrasiloxan (D4) și decametilciclopentasiloxan (D5)

 

2017

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/1510 AL COMISIEI din 30 august 2017

de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele CMR

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/1000 AL COMISIEI din 13 iunie 2017

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice  (REACH), în ceea ce privește acidul perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și substanțele înrudite cu acesta

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/999 AL COMISIEI din 13 iunie 2017

de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice  (REACH)

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/997 AL CONSILIULUI din 8 iunie 2017

de modificare a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește proprietatea periculoasă HP 14 „Ecotoxice”

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/776 AL COMISIEI din 4 mai 2017

de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/706 AL COMISIEI din 19 aprilie 2017

de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește sensibilizarea cutanată și de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/1688 al Comisiei

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/542 AL COMISIEI din 22 martie 2017

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, prin adăugarea unei anexe privind informațiile armonizate referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/735 AL COMISIEI din 14 februarie 2017

de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Regulamentul (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/698 AL COMISIEI din 3 februarie 2017

de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

 

DIRECTIVA (UE) 2017/164 A COMISIEI din 31 ianuarie 2017

de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei

 

REGULAMENTUL (UE) 2017/227 AL COMISIEI din 9 februarie 2017

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește eterul de bis(pentabromfenil)

 

2016

 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/9 AL COMISIEI din 5 ianuarie 2016

cu privire la transmiterea în comun a datelor și schimbul de date în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/26 AL COMISIEI din 13 ianuarie 2016

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește etoxilații de nonilfenol

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/217 AL COMISIEI din 16 februarie 2016

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește cadmiul

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/266 AL COMISIEI din 7 decembrie 2015

de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a Regulamentului (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/425 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016

privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului

 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/770 A COMISIEI din 14 aprilie 2016

de stabilire a unui format comun pentru transmiterea de informații privind funcționarea procedurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/863 AL COMISIEI din 31 mai 2016

de modificare a anexelor VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește corodarea/iritarea pielii, lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor și toxicitatea acută

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/918 AL COMISIEI din 19 mai 2016

de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/1005 AL COMISIEI din 22 iunie 2016

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește fibrele de azbest (crisotil)

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/1017 AL COMISIEI din 23 iunie 2016

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește sărurile anorganice de amoniu

 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1115 A COMISIEI din 7 iulie 2016

de stabilire a unui format pentru transmiterea de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice a informațiilor privind derularea procedurilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc

 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1802 AL COMISIEI din 11 octombrie 2016

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 privind precizarea procedurii de autorizare a acelorași produse biocide, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

 

DIRECTIVA (UE) 2016/2037 A COMISIEI din 21 noiembrie 2016

de modificare a Directivei 75/324/CEE a Consiliului în ceea ce privește presiunea maximă permisă a generatoarelor de aerosoli și în vederea adaptării dispozițiilor privind etichetarea la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/2235 AL COMISIEI din 12 decembrie 2016

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește bisfenolul A

 

RECTIFICĂRI

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

 

– 2016

 

REGULAMENTUL (UE) NR. 366/2011 AL COMISIEI din 14 aprilie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (Acrilamidă)

 

REGULAMENTUL (UE) NR. 253/2011 AL COMISIEI din 15 martie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XIII

 

REGULAMENTUL (UE) NR. 252/2011 AL COMISIEI din 15 martie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa I

 

REGULAMENTUL (UE) NR. 276/2010 AL COMISIEI din 31 martie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (diclorometan, uleiuri lampante și lichide de aprins focul pentru barbecue și compuși organostanici)

 

DIRECTIVA 2009/107/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 septembrie 2009

de modificare a Directivei 98/8/CE privind introducerea pe piață a produselor biocide, în ceea ce privește prelungirea anumitor termene

 

Prinicipalele legislaţii UE în legătură cu siguranţa chimică

 

REGULAMENTUL (UE) 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006

privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricț ionarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei

 

REGULAMENTUL (UE) NR. 453/2010 AL COMISIEI din 20 mai 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 648/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 31 martie 2004

privind detergenții

 

DIRECTIVA 1999/45/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 31 mai 1999

privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008

privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 790/2009 AL COMISIEI din 10 august 2009

de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și știinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanţelor și a amestecurilor

 

DIRECTIVA 98/8/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 februarie 1998

privind comercializarea produselor biodestructive

 

DIRECTIVA CONSILIULUI din 27 iulie 1976

privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice

 

REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 mai 2012

privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 noiembrie 2009

privind produsele cosmetice

 

DIRECTIVA 1999/13/CE A CONSILIULUI din 11 martie 1999

privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații