Címke: fișa cu date de securitate

Eticheta CLP, etichetare în practică

Fișa cu date de securitate bază de cunoștințe – Eticheta CLP, etichetare în practică   Produsele supuse securității chimice trebuie etichetate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP).   Obligația de etichetare Dacă această substanţă sau amestecul în sine este clasificată ca fiind periculoasă în conformitate cu Regulamentul CLP…

Elementele de cuprins si elementele formale ale fiselor cu date de securitate

  Baza de date a fișelor cu date de securitate – Elementele de cuprins și elementele formale ale fișelor cu date de securitate (UE) 2020/878 O fișă cu date de securitate trebuie să furnizeze informații despre pericole, precum și despre depozitarea, manipularea și eliminarea în condiții de securitate a unei substanțe…

Fraze de pericol

Lista completă al frazelor de pericol (fraze H) conform Regulamentului CLP.

Fraze de precauţie P

Lista completă al frazelor de precauţie (fraze P) conform Regulamentului CLP.

Fraze R şi Fraze S

Lista completă a frazelor R și S.

Procesul de lucru al întocmirii, traducerii unei fișe cu date de securitate

O descriere a fluxului de lucru utilizat de compania noastră pentru traducerea fișei cu date de securitate.

Pictograma de pericol

Materiale de bază utile pentru punerea în practică a obligației de etichetare în temeiul Regulamentului CLP.

Despre software pentru crearea fişelor cu date de securitate

Articolul nostru despre avantajele şi dezavantajele software-lor pentru crearea fişelor cu date de securitate

Elaborarea, întocmirea unei fișe cu date de securitate

Serviciul nostru de întocmire a fișelor cu date de securitate Întocmirea unei noi fișe cu de date de securitate, în special în cazul de fabricare a amestecurilor sau în cazul activităților de import.

Întocmirea proiectului de etichetă

Întocmirea unui proiect de etichetă CLP pentru substanţe chimice şi amestecuri Traducerea proiectului de etichetă în toate limbile UE.

Fișa cu date de securitate servicii expres în termen de 24 de ore

Servicii expres disponibile: traducerea sau revizuirea fișei cu date de securitate și crearea unui proiect de etichetă. În 24 sau în 72 ore.

Revizuirea, actualizarea fişei cu date de securitate

Serviciul de revizuirea şi actualizarea fișelor cu date de securitate Pentru a vă asigura că fișele cu date de securitate sunt în conformitate cu reglementările actuale.

Întocmirea fișei cu date de securitate pentru produse cosmetice

Serviciul nostru de întocmire a fișelor cu date de securitate, în cazul produselor cosmetice este un serviciu opţional. Nu este obligatoriu întocmirea fișei cu date de securitate pentru produsele cosmetice, dar în multe cazuri documentul poate fi un mijloc adecvat de comunicare în ceea ce privește siguranța la locul de muncă.

Simbolurile de pericol

Colecţia simbolurilor de pericol DPD (nu se aplică de la 1 iunie 2017).

Cerere de cotație de preț online referitor la fișele cu date de securitate

Cerere de cotație de preț online referitor la fișele cu date de securitate Cotaţie în scris în 24 ore.

Materiale de bază utile și ghiduri pentru fișele cu date de securitate

O colecție de materiale de informare profesionale utile pentru interpretarea şi întocmirea fișelor cu date de securitate.

MSDS-Europe – Alternativa reală a software-ului SDS

ToxInfo Kft. oferă consultanţă în domeniul securității chimice de peste 17 de ani. Faceţi cunostinţă cu compania noastră, cu serviciile noastre legate de securitatea chimică și cu numeroasele articole profesionale utile precum și documentele de referință.

Servicii de traducere FDS

Servicii legate de traducerea fișelor cu date de securitate. Traducerea în toate limbile UE. Luând în considerare specificațiile privind conținutul și formatul unei fișe cu date de securitate, în timpul procesului de traducere, se garantează o calitate profesională adecvată.