Pictograme de pericol în conformitate cu regulamentul CLP

Fișa cu date de securitate bază de cunoștințe – Pictograma de pericol

 

Pictograme de pericol în general

O pictogramă de pericol este o reprezentare grafică a unui pericol specific în conformitate cu regulamentul CLP.
În consecință, clasificarea substanței sau a amestecului dvs. determină pictogramele de pericol care trebuie să fie afișate pe eticheta dvs., conform părților 2 (pericole fizice), 3 (pericole pentru sănătate) și 4 (pericole pentru mediu) din anexa I la CLP (CLP Articolul 19).

Modul de aplicare a pictogramelor de pericol în funcție de clasa și de categoria de pericol specifică poate fi găsită și în anexa V al reg. CLP.

 

Pictograma de pericol pe etichetă

Culoarea și prezentarea etichetelor dvs. trebuie să permită  o vizibilitate clară a pictogramei de pericol. Pictogramele de pericol trebuie să aibă forma unui pătrat (formă de romb) și trebuie să aibă un simbol negru pe un fundal alb cu un chenar roșu (punctul 1.2.1 din anexa I la CLP).

Fiecare pictogramă de pericol ocupă cel puţin a cincisprezecea parte din suprafaţa minimă a etichetei, dar suprafaţa minimă a fiecărei pictograme de pericol nu este mai mică de 1 cm2.

 

Utilizarea pictogramei de pericol în procesul de clasificare CLP

În conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548 / CEE și 1999/45 / CE și de modificare a regulamentului, în clasificarea CLP se utilizează următoarele pictograme de pericol.

 

Pictograme de pericol CLP

 

Descărcaţi pictogramele de pericol

Puteți face clic pe imaginea corespunzătoare pentru a o vizualiza la o dimensiune mai mare sau pentru a descărca pictograma de pericol dorită.

 

Serviciile oferite

 

Articole Recomandate